07.12.2017r. policjanci z KPP w Kłobucku przeprowadzili zajęcia programowe dla uczniów klas pierwszych realizujących rozszerzenie mundurowe.

Tematem zajęć była specyfika pracy tzw. "drogówki" oraz propagowanie kampanii - "Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie".

Młodzież miała okazję zapoznać się ze statystyką zdarzeń drogowych powodowanych przez młodych kierowców w województwie śląskim.

Stróże prawa wyjaśniali najczęstsze przyczyny zdarzeń drogowych powodowanych przez tę grupę uczestników ruchu drogowego i tłumaczyli, jakie konsekwencje dla młodego człowieka może mieć spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu czy środków odurzających.

Przybliżyli najważniejsze zmiany w przepisach ruchu drogowego, obowiązujące młodych kierowców. Nie zabrakło też wielu praktycznych wskazówek, np. co należy zrobić na miejscu zdarzenia drogowego.

Prawidłowy przebieg zajęć koordynowała mgr Anita Ziomko-Nowak, opiekę sprawowali mgr Michał Kalke i mgr Wojciech Grzybowski.