Projekty

W piątek 12 stycznia 2018 r. nauczycielki: Olga Biernacka i Kamila Bogacz-Bugaj uczestniczyły w Ogólnopolskim Dniu Informacyjnym Programu Erasmus+, który odbywał się w Warszawie w Centrum Konferencyjnym PGE Narodowego.

Praktyki odbędą się w ramach projektu:

„Hotelarze i restauratorzy- zawody przyszłości. Dobre praktyki greckich hotelarzy i restauratorów szansą na rozwój branży” nr 2017-1-PL01-KA102-037117 realizowanego w ramach programu POWER konkurs 2017, „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" na zasadach Programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe

W dniu 04.12.2017 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku odbyło się uroczyste podsumowanie projektu “Europa, Rozwój, Mechanika”. W ramach tego przedsięwzięcia 63 uczniów klas drugich i trzecich technikum o profilu technik mechanik, technik pojazdów samochodowych oraz mechanik pojazdów samochodowych z Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku, 8 uczniów z Zespołu Szkół w Krzepicach kształcących się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych oraz 6 uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku uczących się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych przebywało na praktykach zawodowych w Grecji. Wyjazd odbył się w terminie od 19.10.2017 do 27.10.2017 r.

Więcej zdjęć na naszym profilu FB

W ramach projektu “Europa, Rozwój, Mechanika ”  63 uczniów  klas drugich i trzecich technikum o profilu technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, Zespołu Szkół nr  1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku ,  8 uczniów Zespołu Szkół  w  Krzepicach  kształcących się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych  oraz  6 uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. ks. Jana Długosza  w Kłobucku uczących się w  zawodzie  mechanik pojazdów samochodowych przebywało na praktykach zawodowych  w Grecji w terminie  od 19.10.2017 do 27.10.2017r.

W dniach 05-11 listopada 2017 nauczycielki Joanna Morawska i Małgorzata Cieślak - Bieleninik wraz z uczennicami z klasy III TE Klaudią Ochęduszką, Dominiką Międłą i Pauliną Kurzacz uczestniczyły w projekcie Erasmus+ w Simmern w Niemczech. Temat projektu brzmiał „Stara ojczyzna, nowa ojczyzna”.

Erasmus+ Grecja 2017

W ramach przygotowania do wyjazdu na praktyki zawodowe w programie „EUROPA, ROZWÓJ, MECHANIKA” o numerze 2017-1-PL01-KA102-037021 „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe” 63 uczniów kształcących się w zawodach: Technik mechanik, Technik pojazdów samochodowych i Mechanik pojazdów samochodowych uczestniczyło w zajęciach kulturalno pedagogicznych i zajęciach z języka angielskiego.