logo SZ NR 1 w Kłobucku

DZIEŃ OTWARTY NA ZAMKOWEJ

29 listopada br. w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku odbył się DZIEŃ OTWARTY.

Dyrekcja i Samorząd Uczniowski zaprosili uczniów szkół podstawowych do zapoznania się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2020/21, warunkami rekrutacji oraz bazą dydaktyczną szkoły i warsztatów szkolnych.  

Targi edukacyjne w ZS nr 1 odwiedziło 378 osób (rodziców i uczniów szkół podstawowych powiatu kłobuckiego i powiatu pajęczańskiego). Swoją obecnością zaszczycili nas również: Starosta Powiatu Kłobuckiego – p.Henryk Kiepura i Wicestarosta Powiatu Kłobuckiego – p.Zdzisława Kall.

Nauczyciele wraz z uczniami prezentowali poszczególne kierunki kształcenia.

W roku szkolnym 2020/2021 w liceum ogólnokształcącym proponujemy trzy profile:

 • klasa mundurowa – policyjna /strażacka; przedmioty rozszerzone: j.angielski, wiedza o społeczeństwie, historia lub geografia; dodatkowo edukacja mundurowa z elementami samoobrony, zagadnieniami prawnymi, policyjnymi, pożarniczymi, pierwszej pomocy;
 • klasa humanistyczna – przedmioty rozszerzone: j.polski, j.angielski, historia lub geografia, dodatkowo zajęcia artystyczne;
 • klasa akademicka – pod patronatem Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej; przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, geografia, dodatkowo edukacja ekologiczna.

Technikum nr 1 w ZS oferuje najszerszą ofertę spośród szkół ponadpodstawowych powiatu kłobuckiego. Kształcimy w zawodach:

 • technik budownictwakwalifikacje: wykonywanie robót zbrojarskich, organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów,
 • technik ekonomista – kwalifikacje: prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej, prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostki organizacyjnej,
 • technik informatyk – kwalifikacje: administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych, tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych,
 • technik grafiki i poligrafii cyfrowej – kwalifikacje: przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych, drukowanie cyfrowe i obróbka druków,
 • technik logistyk – kwalifikacje: obsługa magazynów, organizacja transportu,
 • technik mechanik profil CNC – kwalifikacje: użytkowanie obrabiarek skrawających, organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń,
 • technik pojazdów samochodowych – kwalifikacje: obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych, organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych,
 • technik usług fryzjerskich – kwalifikacje: wykonywanie usług fryzjerskich, projektowanie i wykonywanie fryzur,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych – kwalifikacje: przygotowywanie i wydawanie dań, organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

Uczeń technikum może wybrać dodatkowo edukację mundurową.
Szkoła zapewnia:

 • kształcenie zawodowe w nowoczesnych i dobrze wyposażonych pracowniach branżowych oraz własnych warsztatach szkolnych,
 • okresowe praktyki krajowe i zagraniczne w zakładach pracy.

Proponujemy także naukę w zawodach (Branżowa Szkoła I Stopnia):

 • kucharz – przygotowywanie i wydawanie dań,
 • mechanik pojazdów samochodowych – obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych,
 • operator obrabiarek skrawających – użytkowanie obrabiarek skrawających.

Uczniowie technikum pojazdów samochodowych i Branżowej Szkoły I Stopnia - mechanik pojazdów samochodowych realizują zajęcia z przedmiotu nauka prawa jazdy kat.B.

Informujemy, iż Zespół Szkół nr 1 w Kłobucku posiada akredytację do przeprowadzania egzaminów dla wszystkich zawodów, w których kształci, czyli absolwenci naszej szkoły zdają u siebie!

Uczniowie ZS nr 1 przedstawiali swoim młodszym kolegom liczne prezentacje multimedialne, filmy, gry planszowe związane z oferowanymi kierunkami kształcenia, m.in. drukarkę 3D. Klasy gastronomiczne zaprosiły gości na degustację słodkości. Zaprezentowano kroniki szkolne, archiwalne zdjęcia przybliżające historię szkoły oraz ofertę zajęć pozalekcyjnych (m.in. nieodpłatne zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminów maturalnych  i zawodowych, lekcje w teatrze, zajęcia z samoobrony z elementami ćwiczeń siłowych - zdjęcia na www.facebook.com/klobuckzsnr1). 

W szkole działają również:  1 Kłobucka Drużyna Wędrownicza „ZAMONIT”, koło PTTK, koło strzeleckie. Uczniowie, którzy przejawiają zainteresowania artystyczne, mogą realizować swoje pasje podczas zajęć dodatkowych, uczestnicząc w akcjach plastycznych – „Twórcze świetlicowanie” czy też licznych konkursach.

W szkole organizowane są turnieje, np. matematyczny, ortograficzny, recytatorski, czytelniczy. Jesteśmy  także organizatorami Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego „SZUKAMY MISTRZA”, Turnieju Matematycznego dla uczniów naszego powiatu, konkursu „Gimnazjalisto - bądź przedsiębiorczy!”.

W szkole działa Klub Młodych Naukowców, w ramach którego przeprowadzono m.in. warsztaty z fizyki i matematyki dla uczniów szkół podstawowych.

Uczestniczymy w akcji charytatywnej „Szkoło Pomóż i Ty”, społecznej kampaniin na rzecz osób chorych na raka „Pola Nadziei”, Ogólnopolskich Akcjach Zbiórki Żywności, a w ramach wolontariatu - zajęciach promujących pracę z osobami niepełnosprawnymi. Aktywnością wykazują się również uczniowie realizujący zajęcia z edukacji ogólnopolicyjnej. Młodzieżowa Służba Ruchu Drogowego propaguje wśród uczniów SP nr 1 i SP nr 3 w Kłobucku zasady bezpiecznego poruszania się po drogach w ramach kampanii edukacyjnej „Bezpieczna droga do szkoły”.

Możemy pochwalić się także osiągnięciami sportowymi. Uczniowie reprezentują szkołę m.in. w LICELIADZIE SZS województwa śląskiego, biegach przełajowych, Powiatowych Mistrzostwach LZS w Piłce Siatkowej Juniorek czy Powiatowych Mistrzostwach SZS w Halowej Piłce Nożnej. Młodzież, interesująca się poszczególnymi dyscyplinami sportowymi, uczestniczy w wybranych SKS-ach, np. tenisa stołowego, piłki siatkowej czy nożnej. Nasi zawodowcy podejmują liczne przedsięwzięcia wśród mieszkańców powiatu kłobuckiego, m.in. zapraszają przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych na warsztaty kulinarne, zajęcia w pracowni CNC, uczestniczą w Powiatowych Prezentacjach Tradycji Bożonarodzeniowych i Wielkanocnych.

Mimo że jesteśmy szkołą z prawie 50-letnią tradycją, to cały czas się zmieniamy. Dyrektor Anna Nowicka podpisała umowę o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 w Kłobucku a Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej. Uczniowie technikum żywienia i usług gastronomicznych uczestniczą w cyklicznych warsztatach naukowych „Inżynier – zawód XXI wieku”.

Podejmujemy liczne działania sprzyjające unowocześnieniu bazy dydaktycznej.

W latach 2012-2014 zrealizowaliśmy dwa projekty:

 • „Mam zawód- mam pracę w regionie” (systemowy projekt Starostwa Powiatowego wspierany ze środków EFS),
 • „Energia kompetencji” ( projekt własny wspierany ze środków EFS),

dzięki którym uczniowie uczestniczyli w zajęciach wyrównawczych, szkoleniach i certyfikowanych kursach ( np. kelnera i barmana, obsługi wózków widłowych, grafiki inżynierskiej CAD 2D i 3D, montera instalacji światłowodowych). W ramach projektów stworzono pracownię techniczno-elektryczną i sieci komputerowych, zakupiono wyposażenie i pomoce dydaktyczne – drukarkę do druku 3D.

W latach 2016-17 Starostwo Powiatowe w Kłobucku realizowało program wsparcia dla naszej szkoły, dzięki któremu doposażono warsztaty i pracownie szkolne w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz rozszerzono kwalifikacje kadry nauczycielskiej. Powstały nowoczesne pracownie: obrabiarek CNC, programowania obrabiarek CNC oraz modelowania/projektowania 2D i 3D. W bieżącym roku szkolnym uruchomiono pracownię obrabiarek konwencjonalnych.

To dzięki tym działaniom ósmoklasiści mogli obejrzeć innowacyjne pracownie przedmiotowe, w tym: symulacyjną pracownię ekonomiczną, pracownię do nauczania technik komputerowego projektowania i programowania ( CAM, CAD, CNC), pracownie fryzjerskie, pracownię technologii żywienia z salą obsługi konsumenta, warsztaty szkolne z działami: samochodowym, mechanicznym, budowlanym i diagnostyki pojazdowej.

Kształcenie zawodowe wspierane jest współpracą z przedsiębiorstwami regionalnymi, m.in. z Zakładem Produkcji Form Wtryskowych i Ciśnieniowych ZABOROWSKI GRUPA KRONOS, firmą  SUDPACK KŁOBUCK, BUMET, Firmą Projektowo- Budowlaną KURASIŃSKI, producentem maszyn przemysłu spożywczego EKOMEX.

Uczniowie realizują część zajęć praktycznych w ramach systemu dualnego – w warunkach zakładów pracy, wykorzystując ich  nowoczesną bazę dydaktyczną.

Uzupełnieniem programu szkolnego są wycieczki programowe, np. na TARGI RETRO MOTOR SHOW w Poznaniu, TARGI TOOLEX w Sosnowcu, GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOSCOWYCH w Warszawie, do Muzeum Historii Komputerów i Informatyki w Katowicach, .

Zajęcia praktyczne są również realizowane podczas zagranicznych staży zawodowych. Uczniowie klas technik mechanik CNC i technik pojazdów samochodowych w ramach projektu „Europejska mobilność drogą do sukcesu zawodowego” (październik-listopad) odbywali praktyki w Berlinie. Obecnie trwa nabór na praktyki zawodowe w Grecji w ramach programu  „Europejski staż gwarancją sukcesu zawodowego” realizowanego ze środków PO WER. Projekt przeznaczony jest dla 65 uczniów kształcących się w zawodach: technik informatyk, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych, technik logistyk.

Także nauczyciele uczący przedmiotów zawodowych i nauki zawodu zdobywają nowe doświadczenia. Nauczyciele zawodu branży gastronomicznej przebywali we wrześniu na szkoleniu we Francji w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, gdzie w pełni wyposażonej pracowni gastronomicznej pod okiem profesjonalnego instruktora zgłębiali tajniki kuchni francuskiej.

Ze szczegółową ofertą i zasadami rekrutacji można zapoznać się na stronie internetowej szkoły. Zainteresowanym podajemy nasz adres: www.zsnr1-klobuck.edu.pl.

Informacje zebrała i opracowała Beata Zbrońska

DZIEŃ OTWARTY W ZS NR 1 W KŁOBUCKU - Galeria

DZIEŃ OTWARTY W ZS NR 1 W KŁOBUCKU - Filmy

 

Kontrola pojazdów

skp

Adres:
ul. Zamkowa 6
42-100 Kłobuck
Godziny otwarcia:
pon. - pt. 7:00 - 16:00
sob. - 7:00 - 14:00
Telefon:
34 317 29 92
Zobacz więcej

jbr