Operator obrabiarek skrawających - Branżowa Szkoła I Stopnia

Operator obrabiarek skrawających 722307 - Szkoła posiada własne bardzo dobrze wyposażone warsztaty, w których realizowane są dla tego zawodu zajęcia praktyczne z wykorzystaniem nowoczesnej bazy dydaktycznej, dające absolwentom szerokie umiejętności techniczne (zwłaszcza z zakresu obróbki skrawaniem z wykorzystaniem obrabiarek konwencjonalnych i sterowanych numerycznie maszyn CNC). Jest to zawód ceniony na rynku pracy.

Uczniowie zdają egzamin z jednej kwalifikacji:

  • MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających

Rozkład jazdy autobusów 2020 / 2021

Nasze certyfikaty, zrealizowane lub realizowane projekty oraz partnerzy

Nasza Szkoła

Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

ul. Zamkowa 6
42 - 100 Kłobuck

Jesteśmy tutaj

tel. / fax 34 317 22 31
34 317 36 90

adres

facebook YT logo bip logo