Reset:
Kontrast:
C1
C2
C3
C4
Rozmiar tekstu:
A
A+
A++
Odstępy:

Technik mechanik z profilem CNC

Technik mechanik 311504 z profilem CNCzawód daje szerokie kwalifikacje z zakresu obróbki z wykorzystaniem maszyn sterowanych numerycznie.

Bardzo dobra baza dydaktyczna, specjalistyczne oprogramowanie i nowoczesne technologie wsparte zajęciami w warsztatach szkolnych gwarantują wysoki poziom wiedzy i umiejętności absolwentów tego kierunku.

Kształcenie praktyczne odbywa się w najnowszych pracowniach: "Pracowni obrabiarek CNC”, "Pracowni programowania obrabiarek CNC" i „Pracowni obrabiarek konwencjonalnych”. Uczniowie odbywają praktyki w firmach oferujących pewne zatrudnienie.

Uczniowie zdają egzaminy w dwóch kwalifikacjach:

  • MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających
  • MEC.09 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

stop-covid500.png

więcej informacji tutaj


 Plakat 1

SKP ZS Nr 1 w Kłobucku

Nasze certyfikaty, zrealizowane lub realizowane projekty oraz partnerzy

Nasza Szkoła

Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

ul. Zamkowa 6
42 - 100 Kłobuck

Jesteśmy tutaj

tel. / fax 34 317 22 31
34 317 36 90

adres

facebook YT logo bip logo