Reset:
Kontrast:
C1
C2
C3
C4
Rozmiar tekstu:
A
A+
A++
Odstępy:
 

O nas

Szkoła posiada

 • Certyfikat Śląskiej Szkoły Jakości
 • Certyfikat "Szkoła z klasą"
 • Certyfikat "Szkoła przedsiębiorczości"
 • Certyfikat "Moja firma w mojej gminie"
 • Certyfikat "Bezpieczna szkoła"
 • Certyfikat "Szkoła bezpiecznego internetu"

Aktywność kulturalna szkoły

 • Spektakle w Teatrze Wielkim w Łodzi
 • Spektakle teatralne w Teatrze im. A. Mickiewicza w Częstochowie
 • Współpraca z: Krakowską Agencją Artystyczną - Filia w Bielsku - Białej, Teatrem CRACOVIA, Sceną Teatralną "Kurtyna" z Krakowa - spektakle profilaktyczne, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Kłobucku

Czym się wyróżniamy?

 • Zapewniamy szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych (koła zainteresowań, koła SKS w różnych dyscyplinach sportu, zespół wokalny, drużyna ZHP, koło turystyczne PTTK, sekcja turystyki kajakowej, sekcja narciarstwa biegowego, koło strzeleckie i inne) oraz bezpłatne zajęcia przygotowujące do matury i egzaminów zawodowych
 • Realizujemy Projekty Edukacyjne Socrates Comenius - wyjazdy do szkół partnerskich, doskonalenie znajomości języków, współpraca z partnerskimi szkołami z Włoch, Austrii, Litwy, Ukrainy, Niemiec i Finlandii
 • Projekt Leonardo da Vinci - możliwość odbywania praktyk zagranicznych
 • Współpraca z: Politechniką Śląską w Gliwicach, Politechniką Częstochowską, Akademią Pedagogiczną im. J. Długosza w Częstochowie i Politechniką Świętokrzyską w Kielcach
 • Szkoła jest członkiem Stowarzyszenia Aktywnych Szkół Ponadgimnazjalnych województwa śląskiego
 • Nauka języków obcych i informatyki w grupach 15-osobowych
 • Zajęcia klas pierwszych oraz wszystkich klas Liceum Ogólnokształcącego realizowane w godzinach przedpołudniowych - do godz. do 15.00
 • Prowadzimy zajęcia na basenie dla klas pierwszych liceum i technikum połączone z nauką pływania
 • Zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych są realizowane w dobrze wyposażonych pracowniach zaopatrzonych w sprzęt multimedialny(20 wideprojektorów, 4 tablice multimedialne)
 • Stosujemy nowoczesny model kształcenia oparty na technologii komputerowej(5 pracowni komputerowych, czytelnia multimedialna, łącznie ok, 100 komputerów) i informacyjnej realizowany w szczególności na przedmiotach zawodowych
 • Posiadamy bogato wyposażoną biblioteką z czytelnią
 • Szkoła posiada świetlicę, radiowęzeł, wideomonitoring
 • Dobrze funkcjonuje u nas stołówka z bufetem oraz nowoczesna szatnia
 • Posiadamy 2 sale gimnastyczne o kompleks boisk ziemnych
 • Szkoła zapewnia opiekę pedagogiczną i pielęgniarską
 • Dla kształcenia w zawodach działają dobrze wyposażone specjalistyczne pracownie: techniczna, samochodowa, projektowania CAD i CNC, ekonomiczno – biurowa, obsługi konsumenta, technologii żywienia, fryzjerska, przepisów ruchu drogowego, informatyczne
 • Posiadamy własne warsztaty szkolne, w których uczniowie, kształcący się we wszystkich zawodach, mogą odbywać zajęcia praktyczne na działach: mechanicznych, samochodowych, budowlanych, fryzjerskich, gastronomicznych, ekonomicznych
 • Uczniowie klas technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej odbywają zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych. Miesięczne praktyki zawodowe dla uczniów szkół średnich organizowane są w nowoczesnych firmach, urzędach i ośrodkach w Polsce i za granicą.
 • Klasy „ogólnopolicyjne” odbywają ciekawe zajęciach dodatkowe z zakresu prawa, samoobrony i strzelectwa sportowego, uczestniczą w różnorodnych zajęciach organizowanych z udziałem jednostek mundurowych, obozach, ćwiczeniach terenowych i wycieczkach tematycznych.

Kadra dydaktyczna

Kadrę pedagogiczną szkoły stanowią wysoko wykwalifikowani i życzliwi nauczyciele, instruktorzy, opiekunowie, pedagodzy i katecheci.

Kwalifikacje nauczycieli

Nauczyciele dyplomowani - 74%
Nauczyciele mianowani - 18%
Nauczyciele kontraktowi - 8%

Udział szkoły w programach

 • Szkoła Marzeń
 • Socrates - Comenius
 • Szkoła ucząca się
 • Leonardo da Vinci - obecnie Erasmus+
 • Szkoła bez przemocy
 • Przyjazna Szkoła
 • Europejska bezpieczna szkoła
 • Polsko - Ukraińska Wymiana Młodzieży
 • Współpraca z Polsko-Francuskim Funduszem Współpracy oraz Francuskim Stowarzyszeniem Kształcenia Ustawicznego AFORMAC
 • Moja firma w mojej szkole
 • Szkoła bezpiecznego Internetu
 • Polsko - Niemiecka Wymiana Młodzieży
 • Mam zawód - mam prace w regionie
 • Energia kompetencji
 • Wzmacnianie potencjału edukacyjnego Powiatu Kłobuckiego poprzez modernizację kompleksu pracowni CNC w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku

logo znawa

instaling

szkola pamieta

1981


stop-covid500.png

więcej informacji tutaj


 Plakat 1

SKP ZS Nr 1 w Kłobucku

Nasze certyfikaty, zrealizowane lub realizowane projekty oraz partnerzy

Nasza Szkoła

Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

ul. Zamkowa 6
42 - 100 Kłobuck

Jesteśmy tutaj

tel. / fax 34 317 22 31
34 317 36 90

adres

facebook YT logo bip logo