logo SZ NR 1 w Kłobucku

Rekrutacja do Projektu Staży Zawodowych!
W dniach od 15-28.02.2023 r. trwać będzie nabór na dwutygodniowe praktyki zagraniczne we Włoszech w ramach projektu o numerze 2022-1-PL01-KA121-VET-000054615.

Należy podkreślić, że udział w programie nie pociąga za sobą żadnych kosztów ze strony uczestników. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą więc miały sfinansowany przejazd do Włoch, wyżywienie, zakwaterowanie, udział w praktykach zawodowych w firmach włoskich, kurs doskonalący znajomość języka angielskiego, kurs pedagogiczny i kurs zawodowy oraz program kulturalny w postaci wycieczek. Ponadto każdy uczestnik otrzyma przed wyjazdem kieszonkowe.

W toku postępowania rekrutacyjnego wyłonionych zostanie łącznie 27 uczniów, spośród uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego, kształcących się w zawodzie: technik mechanik, , technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych.

Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie zgłoszeń zawierających następujące dane:

  • średnia ocen z przedmiotów ogólnokształcących na koniec pierwszego semestru roku szkolnego 2022/2023,
  • średnia ocen z przedmiotów zawodowych na koniec pierwszego semestru roku szkolnego 2022/2023,
  • ocena z zachowania na koniec pierwszego semestru roku szkolnego 2022/2023,
  • wynik rozmowy kwalifikacyjnej,
  • informacja o udziale w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, dodatkowych osiągnięciach i działaniach na rzecz szkoły.

Formularz zgłoszenia oraz regulamin rekrutacji są do pobrania na stronie projektu.
Wypełnione formularze z własnoręcznym podpisem, podpisem rodzica, rodziców lub opiekunów prawnych (w przypadku, gdy kandydat nie ma ukończonych 18 lat) oraz podpisem wychowawcy proszę składać w nieprzekraczalnym terminie do 28.02.2023 r. w Sekretariacie Szkolnym lub u szkolnego koordynatora projektu.

Dyrektor ZS nr 1
Jacek Rudzki

 

Załączniki:

Nabór ZS nr 1 zawody (Erasmus+)

Informacja o rekrutacji (Erasmus+)

Regulamin naboru do Erasmus+

Kontrola pojazdów

skp

Adres:
ul. Zamkowa 6
42-100 Kłobuck
Godziny otwarcia:
pon. - pt. 7:00 - 16:00
sob. - 7:00 - 14:00
Telefon:
34 317 29 92
Zobacz więcej

jbr