Reset:
Kontrast:
C1
C2
C3
C4
Rozmiar tekstu:
A
A+
A++
Odstępy:

News banner

Sprawozdanie z konferencji nt. zasad zarządzania projektami mobilności dla instytucji realizujących projekty na zasadach programu Erasmus+

Dnia 8 października 2018 nauczycielki Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku: Olga Biernacka, Kamila Bogacz-Bugaj, Anna Kasprzak uczestniczyły w szkoleniu nt. zasad zarządzania projektami mobilności dla instytucji realizujących projekty na zasadach programu Erasmus + finansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój konkurs 2018, które odbyło się w Warszawie w Hotelu Mercure Centrum.

Szkolenie wiąże się z realizacją projektu „Europejska mobilność drogą do sukcesu zawodowego”, który dotyczyć będzie praktyk zawodowych za granicą we Francji i w Niemczech dla uczniów i nauczycieli kierunków kształcenia: Technik żywienia, Technik pojazdów samochodowych, Technik mechanik CNC. W trakcie szkolenia w pierwszej części  poruszone zostały następujące zagadnienia:

  • dane statystyczne zwycięskich projektów w konkursach z ostatnich lat
  • zarządzanie projektem – kwestie formalne: forma dofinansowania, sprawozdawczość, identyfikacja wizualna, zasada równości szans, zmiany w umowie finansowej, załączniki do umowy
  • zarządzanie projektem – kwestie jakościowe: rekrutacja i kwalifikowalność uczestników, współpraca z partnerami (pośrednikami), przygotowanie uczestników do wyjazdu, monitorowanie postępów uczestników i realizacji programu stażu/szkolenia, certyfikacja (Europass Mobilność, ECVET), ewaluacja i upowszechnianie.

W drugiej części szkolenia prowadzący szkolenie wyjaśnili uczestnikom zagadnienia:

  • umowa pomiędzy beneficjentem a uczestnikiem mobilności: zasady jej sporządzania, najważniejsze postanowienia, zapisy dot. płatności, sprawozdawczość uczestnika, porozumienie o programie zajęć, zobowiązanie do zapewnienia jakości mobilności, oświadczenie uczestnika projektu dot. przetwarzania danych osobowych,
  • systemy internetowe do obsługi projektów: system dokumentacji on-line,  formularz SL, system Mobility Tool.

Ostatnia część spotkania dotyczyła kwestii finansowych realizowanego projektu.

szkola pamieta

1981


stop-covid500.png

więcej informacji tutaj


 Plakat 1

Jesteśmy na FB

Nasza Szkoła

Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

ul. Zamkowa 6
42 - 100 Kłobuck

Jesteśmy tutaj

tel. / fax 34 317 22 31
34 317 36 90

adres

facebook YT logo bip logo

Pracownia CNC Kłobuck Zagórze

SKP ZS Nr 1 w Kłobucku

Zagraniczne praktyki zawodowe odbyło

296 uczniów

naszej szkoły

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nasze certyfikaty, zrealizowane lub realizowane projekty oraz partnerzy

Nasza Szkoła

Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

ul. Zamkowa 6
42 - 100 Kłobuck

Jesteśmy tutaj

tel. / fax 34 317 22 31
34 317 36 90

adres

facebook YT logo bip logo