logo SZ NR 1 w Kłobucku

Na językach... NR 1 - X / XI / 2007

SPIS TREŚCI
Język niemiecki
I. Ze świata bajek
II. Weisst du, dass... Czy wiesz, że...
III. Feiertage

Język angielski
I. Ze świata bajek
II. Biography


NR 2 - I / II / 2008

SPIS TREŚCI
Język niemiecki
I. O Bożym Narodzeniu...
II. Czy wiesz, że... - Weißt / Weisst* du, dass...
III. Gramatyka - Rodzajnik
IV. Zwroty codziennego użytku
Język angielski
I. O Bożym Narodzeniu...
II. Czy wiesz, że...Kilka ciekawych detali o świecie
III. Gramatyka - Czasowniki modalne
IV. Test


Nr 3 - III / V / 2008

SPIS TREŚCI
Język niemiecki
I. O Wielkanocy...
II. Czy wiesz, że... - Weißt du, dass...
III. Sternzeichen mit Horoskop– znaki zodiaku z horoskopem (wraz z tłumaczeniem)
IV. Mundarten in den deutschsprachigen Ländern
- Mapka dialektów w krajach niemieckojęzycznych z legendą
Język angielski
I. HISTORIA ŚWIĄT WIELKANOCNYCH
II. GRAMATYKA - Najczęstsze błędy w języku angielskim
III. Check yourself - ćwiczenie utrwalające część gramatyczną
IV. ENGLISH PROVERBS & SAYINGS (Angielskie przysłowia i powiedzenia)


Nr 4 - IX / X / 2008

SPIS TREŚCI
Język niemiecki
I. O wakacjach...
II. Czy wiesz, że... - Weißt du, dass...
III. Bildungssystem in den deutschsprachigen Ländern – system edukacji w krajach niemieckojęzycznych
IV. Grammatik - die Partikeln (partykuły)
Język angielski
I. O wakacjach ... In English
II. Czy wiesz, że ... - Do you know ...
III. The education system in the UK – system edukacji w Zjednoczonym Królestwie
IV. Grammar - Prepositions of time (przyimki czasu)


Nr 5 - II / III 2009

SPIS TREŚCI
Język niemiecki
I. Zungerbrecher – łamańce językowe
II. Das richtige Wort – właściwe słowo
III. Wendungen mit „es“ – zwroty z zaimkiem „es“; Check dein Allgemeinwissen – sprawdż wiedzę ogólną
Język angielski
I. Niezbędne słownictwo do matury
II. Sposoby wyrażania teraźniejszości, przyszłości i przeszłości
III. Sprawdź się przed maturą ustną! Odpowiedz na najczęściej pojawiające się pytania


Nr 6 - IX / X 2009

SPIS TREŚCI
Język niemiecki
I. Test – Wiedza o krajach niemieckojęzycznych
II. Opis pogody – Wetterprognose
III. Choroby cywilizacyjne – Zivilisationskrankheiten
Język angielski
I. Test leksykalny – All about the human …
II. Opis pogody – The weather
III. Choroby cywilizacyjne – Diseases of modern civilization


Nr 7 - XI/ XII 2010 / 2011

Język niemiecki:
I. Die Weihnachten – Boże Narodzenie
II. Modalverben –czasowniki modalne

Język angielski: I. Halloween
II. Modalverbs – czasowniki modalne

Język niemiecki
I. Die Weihnachten – Boże Narodzenie
II. Modalverben –czasowniki modalne
Język angielski
I. Halloween
II. Modalverbs – czasowniki modalneNr 1 2014/2015

Spis treści:
I. Deutsch – Język Niemiecki
Präsens – czas teraźniejszy
II. Englisch – Język Angielski
Present Tenses- czasy teraźniejsze

Kontrola pojazdów

skp

Adres:
ul. Zamkowa 6
42-100 Kłobuck
Godziny otwarcia:
pon. - pt. 7:00 - 16:00
sob. - 7:00 - 14:00
Telefon:
34 317 29 92
Zobacz więcej

jbr