Reset:
Kontrast:
C1
C2
C3
C4
Rozmiar tekstu:
A
A+
A++
Odstępy:

Wykaz podręczników na rok szkolny 2020 / 2021

Kierunek Przedmiot Klasa Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo Nr/rok dopuszczenia do użytku
 Technikum fryzjerskie       Wizualizacja wizerunku II, III, IV Projektowanie fryzur T. Kulikowska – Jakubik
M. Richter
WSiP 2013
Podstawy fryzjerstwa II Podstawy fryzjerstwa. T. Kulikowska – Jakubik
M. Richter
WSiP 2014
Wizualizacja we fryzjerstwie II, III, IV Stylizacja fryzur B.Wach- Mańkowska WSiP 2014
Techniki fryzjerskie II Techniki fryzjerskie strzyżenia włosów, formowania fryzur i ondulowania (część 2). T. Kulikowska – Jakubik
M. Richter
WSiP 2013
Podstawy fryzjerstwa II Podstawy fryzjerstwa. T. Kulikowska – Jakubik
M. Richter
WSiP 2014
Procesy fryzjerskie i stylizacja fryzur II Techniki fryzjerskie strzyżenia włosów, formowania fryzur i ondulowania (część 2). T. Kulikowska – Jakubik
M. Richter
WSiP 2013
Organizacja salonu fryzjerskiego II, III Organizacja salonu fryzjerskiego. I. Sarna WSiP 2015
Techniki fryzjerskie III Techniki fryzjerskie zmiany koloru włosów (część 3) T. Kulikowska – Jakubik
M. Richter
WSiP 2013
Procesy fryzjerskie i stylizacja fryzur III Techniki fryzjerskie zmiany koloru włosów (część 3) T. Kulikowska – Jakubik
M. Richter
WSiP 2013
Technikum ekonomiczne Podręczniki zostaną podane we wrześniu.     
Technikum logistyczne  Podręczniki zostaną podane we wrześniu.     
Technikum żywienia i usług gastronomicznych  Technologia gastronomiczna   II  Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem.
Przygotowanie i wydawanie dań. Kwalifikacja HGT.02. Cz.1
M. Konarzewska WSiP 2019
Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem. Przygotowanie i wydawanie dań. Kwalifikacja HGT.02.Część 2 M. Konarzewska WSiP 2019
Zasady żywienia II Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. Część I
Zasady żywienia TG.16/
B.Przygoda i inni WSiP 2019
Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii II Sporządzanie i potraw i napojów. Cz. 1 Kwalifikacja HGT.02/TG.07 M. Zienkiewicz WSiP 2019
Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem III Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Cz. 2 A. Kmiołek WSiP 2013
Zasady żywienia II, III, IV Zasady żywienia. Planowanie i ocena. H. Kuchanowicz i inni WSiP 2013
Organizacja produkcji gastronomicznej III, IV Organizacja produkcji gastronomicznej A. Kmiołek WSiP 2013
Usługi gastronomiczne II, III, IV Zasady żywienia. Planowanie i ocena. A. Kmiołek WSiP 2013
Obsługa klientów w gastronomii III, IV Pracownia obsługi klientów Piotr Dominik WSiP 2013
Kucharz Technologia gastronomiczna II Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem.
Przygotowanie i wydawanie dań. Kwalifikacja HGT.02. Cz.1
M .Konarzewska WSiP 2019
Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem. Przygotowanie i wydawanie dań .Kwalifikacja HGT.02. Cz. 2 M .Konarzewska WSiP 2019
Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii II Sporządzanie potraw i napojów. Cz. 1 Kwalifikacja HGT.02/TG.07 M. Zienkiewicz WSiP 2019
Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem III Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Cz. 2 A. Kmiołek WSiP 2013
Technik informatyk         
Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi I Podręcznik zostanie podany we wrześniu.
Systemy operacyjne I Podręcznik zostanie podany we wrześniu.
Informatyka II Uczniowie pracują bez podręcznika.
Systemy operacyjne II Uczniowie pracują bez podręcznika.
Sieci komputerowe II, III Uczniowie pracują bez podręcznika.
Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi II, III Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci. Część 3 K. Pytel
S. Osetek
WSiP 2017
Witryny i aplikacje internetowe II, III, IV Uczniowie pracują bez podręcznika.
Programowanie aplikacji internetowych II, III, IV Uczniowie pracują bez podręcznika.
Administracja bazami danych II, III, IV Uczniowie pracują bez podręcznika.
Systemy baz danych II, III Uczniowie pracują bez podręcznika.
Urządzenia techniki komputerowej I, II Uczniowie pracują bez podręcznika.
Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej I, II Uczniowie pracują bez podręcznika.
Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych I, II, III Uczniowie pracują bez podręcznika.
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej   Projektowanie graficzne I, II Uczniowie pracują bez podręcznika.   
Podstawy projektowania graficznego I,II Uczniowie pracują bez podręcznika.   
Podstawy poligrafii cyfrowej I, II Uczniowie pracują bez podręcznika.   
Mechanik pojazdów samochodowych    Technologia napraw zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych  II, III  Silniki pojazdów samochodowych. P. Zając WKiŁ 1.41.28/2018
Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych M.Gabryelewicz WKiŁ 1.42.29/2018
Przepisy ruchu drogowego w zakresie kat. B II Techniki kierowania pojazdami mechanicznymi D. Frankowski
S. Moszczyński
WSiP  
Technologia napraw układów elektrycznych II, III Podstawy elektrotechniki i elektroniki P. Fundowicz
M. Radzimierski
M. Wieczorek
WSiP  
Technikum pojazdów samochodowych     Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych II, III Podstawy elektrotechniki i elektroniki P. Fundowicz
M. Radzimierski
M. Wieczorek
WSiP  
Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych III Podstawy elektrotechniki i elektroniki P. Fundowicz
M. Radzimierski
M. Wieczorek
WSiP  
Organizowanie i nadzorowanie procesów obsługi pojazdów samochodowych  IV  Organizowanie obsługi pojazdów samochodowych S. Kowalczyk WSiP 29/2014
Nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych S. Kowalczyk WSiP 31/2015
Organizacja przedsiębiorstwa samochodowego III, IV  Podręcznik zostanie podany we wrześniu   
Technikum mechaniczne Podstawy technik wytwarzania II, III Podstawy technologii maszyn J. Zawora WSiP 09/2007
Monter zabudowy i robót wykończeniowych budownictwie     Technologia systemów suchej zabudowy I, II, III Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych część 1 A. Kusina
M. Machnik
WSiP 2018
Technologia robót malarsko-tapeciarskich I, II, III MRW Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych część 1 A. Kusina
M. Machnik
WSiP 2018
Technologia robót posadzkarsko-okładzinowych II, III MRW Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych część 2 R. Solonek
R. Pyszel
WSiP 2018
Rysunek techniczny I, II Rysunek techniczny budowlany T. Maj WSiP  
Podstawy budownictwa I, II, III Budownictwo ogólne M. Popek
B. Wapińska
WSiP  
Technikum budownictwa           Technologia robót zbrojarskich i betoniarskich II Przygotowanie stali zbrojeniowej do montażu M. Kozłowski WSiP 2013
Rysunek techniczny I Rysunek techniczny budowlany T. Maj WSiP  
Podstawy budownictwa I Budownictwo ogólne M. Popek
B. Wapińska
WSiP  
Technologia robót zbrojarskich i betoniarskich I Podręcznik zostanie podany we wrześniu   
Technologia robót zbrojarskich i betoniarskich II TB

Przygotowanie stali zbrojeniowej do montażu B.16.1

Montaż zbrojenia w deskowaniach B.16.2

Wykonywanie mieszanek betonowych B.16.3

Betonowanie i pielęgnacja betonu B.16.4

M. Kozłowski WSiP 2013
Dokumentacja techniczna II Rysunek techniczny budowlany T. Maj WSiP  
Organizacja robót budowlanych II Podręcznik zostanie podany we wrześniu   
Technologia robót budowlanych II Podręcznik zostanie podany we wrześniu   
Kosztorysowanie w budownictwie II Podręcznik zostanie podany we wrześniu   
Nadzór robót budowlanych II Podręcznik zostanie podany we wrześniu   
Podstawy konstrukcji budowlanych II Podręcznik zostanie podany we wrześniu   

Wykaz podręczników do przedmiotów zawodowych - absolwenci po szkole podstawowej 2020 / 2021

 Kierunek Przedmiot Klasa Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo Nr dopuszczenia do użytku
Technikum Fryzjerskie Podręcznik zostanie podany we wrześniu.
Technikum pojazdów samochodowych Podręcznik zostanie podany we wrześniu.
Technikum ekonomiczne Podręcznik zostanie podany we wrześniu.
Technikum logistyczne Podręcznik zostanie podany we wrześniu.
Technikum żywienia i usług gastronomicznych Podręcznik zostanie podany we wrześniu.
Kucharz Podręcznik zostanie podany we wrześniu.
Technikum budownictwa Podręcznik zostanie podany we wrześniu.
Monter zabudowy i robót wykończeniowych budownictwie Podręcznik zostanie podany we wrześniu.
Technikum informatyczne  Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi I Podręcznik zostanie podany we wrześniu.
Systemy operacyjne I Podręcznik zostanie podany we wrześniu.
Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi I

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych INF.02 cz. 3

K. Pytel

S. Osetek

WSiP

2019

Systemy operacyjne I Podręcznik zostanie podany we wrześniu.
Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi II Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych INF.02 cz. 3

K. Pytel

S. Osetek

WSiP 2019
Systemy operacyjne II Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych INF.02 cz. 2

K. Pytel

S. Osetek

WSiP 2019
Sieci komputerowe I, II Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych INF.02 cz. 2 K. Pytel
S. Osetek
WSiP 2019
Witryny i aplikacje internetowe I, II Podręcznik zostanie podany we wrześniu
Systemy baz danych II Podręcznik zostanie podany we wrześniu
Administrowanie bazami danych II Podręcznik zostanie podany we wrześniu
Programowanie aplikacji internetowych II Podręcznik zostanie podany we wrześniu
Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi III Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci. Cz. 3 EE.08

K. Pytel

S. Osetek

WSiP 2019
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej Projektowanie graficzne I, II Uczniowie pracują bez podręcznika.
Podstawy projektowania graficznego I, II Uczniowie pracują bez podręcznika.
Podstawy poligrafii cyfrowej I, II  Uczniowie pracują bez podręcznika.
Projektowanie graficzne I, II Uczniowie pracują bez podręcznika
Podstawy projektowania graficznego I, II Uczniowie pracują bez podręcznika
Technikum pojazdów samochodowych  Silniki pojazdów samochodowych I, II Silniki pojazdów samochodowych P. Zając WKiŁ 1.41.28/2018
Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych I, II Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych M. Gabrylewicz WKiŁ 1.42.29/2018
Kucharz    Technologia gastronomiczna  I, II Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
Przygotowanie i wydawanie dań. Kwalifikacja HGT.02. Cz.1
M. Konarzewska WSiP 2019
 II Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem. Przygotowanie i wydawanie dań .Kwalifikacja HGT.02.Część 2 M. Konarzewska WSiP 2019
Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii I, II Sporządzanie potraw i napojów. Część1.Kwalifikacja HTG.02/TG.07 M. Zienkiewicz WSiP 2019
Zasady żywienia  II Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. Część 1
Zasady żywienia
B. Przygoda i inni WSiP 2019
Technik żywienia i usług gastronomicznych    Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii  I, II Sporządzanie potraw i napojów .Część 1 .Kwalifikacja HGT.02/TG.07 M. Zienkiewicz WSiP 2019
Zasady żywienia  I, II Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. Część 1.
Zasady żywienia
B. Przygoda i inni WSiP 2019
Usługi gastronomiczne i cateringowe  I, II Usługi gastronomiczne R. Szajna
D. Ławniczak
WSiP 2015
Pracownia usługi i obsługi konsumenta Podręcznik zostanie podany we wrześniu.
Technikum pojazdów samochodowych  Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych  I Podstawy elektrotechniki i elektroniki P. Fundowicz
M. Radzimierski
M. Wieczorek
WSiP  
Podstawy konstrukcji maszyn  I Podstawy konstrukcji i projektowania maszyn  K. Grzelak
J. Telęga
J. Torzewski
WSiP  
Technikum mechaniczne Podstawy technik wytwarzania  I Podstawy technologii maszyn J.Zawora WSiP 09/2007
Podstawy konstrukcji maszyn I, II, III Podstawy konstrukcji maszyn K. Grzelak
J. Telenga
J. Torzewski
WSiP 07/2007
Podstawy konstrukcji maszyn I, II, III Rysunek techniczny zawodowy w branży samochodowej J. Figurski
S. Popis
WSiP 04/2007
Konstrukcje maszyn I, II, III Rysunek techniczny zawodowy w branży mechanicznej i samochodowej T. Lewandowski WSiP 04/2007
Technologia obróbki skrawaniem I, II, III Przygotowanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki J. Figurski
S. Popis
WSiP 03/2016
Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających J. Figurski
S. Popis
WSiP 03/2016
Przygotowywanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki J. Figurski WSiP 03/2016
Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie J. Figurski WSiP 03/2016
Operator obrabiarek skrawających Podstawy elektrotechniki i elektroniki II Podstawy elektrotechniki i elektroniki  P. Fundowicz
M. Radzimierski
M. Wieczorek
WSiP 04/2007

Wykaz podręczników dla Szkoly Branżowej I Stopnia po szkole podstawowej 2020/2021

Przedmiot Klasa Tytuł podsręcznika Autor Wydawca Nr dopuszczenia do uzytku
Język polski I

To się czyta! Podręcznik do języka polskiego dla klasy 1 branżowej szkoły I stopnia

A. Klimowicz

J. Ginter

Nowa Era

1025/1/2019

II

To się czyta! Podręcznik do języka polskiego dla klasy 2 branżowej szkoły I stopnia.

A. Klimowicz

J. Ginter

Nowa Era

1025/1/2019

Język angielski I, II

Oxford Solutions Elementary

T. Falla

P. A .Davis

Oxford University Press

733/1/2015

Język niemiecki

I

Genau! Plus 1

C. Tkadleckova

P. Tlusty

LektorKlett Polska

1029/1/2019

II

Genau! Plus 2

C. Tkadleckova

P. Tlusty

LektorKlett Polska

1029/2/2020

Wiedza o społeczeństwie I

Wiedza o społeczeństwie

Z. Smutek

B. Surmacz

J. Maleska

Operon

1065/2019

Historia I

Historia 1. Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia

M. Ustrzycki

J. Ustrzycki

Operon

1078/1/2019

Matematyka I

To się liczy!. Podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły pierwszego stopnia. Klasa I.

W. Babiański

K. Wej

Nowa Era

967/1/2019

II

To się liczy!. Podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły pierwszego stopnia. Klasa II.

W. Babiański

K. Wej

Nowa Era

967/2/2020

Geografia I

Oblicza geografii 1.

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

R. Malarz

M. Więckowski/p>

Nowa Era

983/1/2019

Edukacja dla bezpieczeństwa I Edukacja dla bezpieczeństwa

B. Breitkopf

M. Ciesla

WSiP

992/2019
Chemia I

Chemia 1. Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia

A.Sikorski

Operon

1080/2019

II

Chemia 2. Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia

A.Sikorski

Operon

59/2020

Biologia I

Zakres podstawowy:

Biologia na czasie 1.

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

A. Helmin

J. Holeczek

Nowa Era

1006/1/2019

Biologia na czasie, Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum- zakres podstawowy

B. Januszewska-Hasiec i inni

   
II

Biologia na czasie, cz. 2 dla liceum i technikum- zakres podstawowy

A.Helmin J. Holeczek

Nowa Era

1006/2/2020

  Biologia na czasie, Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum- zakres podstawowy

D.Kaczmarek

J. Pawłowski

R.Stencel

   
Informatyka I

Bez podręcznika.

Podstawy przedsiębiorczości I

Podręcznik zostanie podany we wrześniu.

Wykaz podręczników dla Szkoly Branżowej I Stopnia gimnazjum 2020/2021

Przedmiot Klasa Tytuł podręcznika Autor Wydawca Nr Dopuszczenia do użytku
 Język polski
 
II  

Zrozumieć świat. Podręcznik do języka polskiego dla zasadniczych szkół zawodowych. Klasa 2.

 

E. Nowosielska

U. Szydłowska

Nowa Era

 

584/2/2013/2015

 II  

Zrozumieć świat. Podręcznik do języka polskiego dla zasadniczych szkół zawodowych. Klasa 3.

 

E. Nowosielska

U. Szydłowska

Nowa Era

584/2/2014/2016

 Język angielski  II, III

Oxford Solutions Elementary

 

T. Falla

P.A. Davis

 

Oxford University Press

 

733/1/2015

Język niemiecki

 
 II

Genau! 2 + CD

 

C. Tkadlecckova

P. Tlusty

C. Tkadlecckova

P. Tlusty

 

LektorKlett

 

651/2/2014/2015

 II  

Genau3

 

C. Tkadlecckova

P. Tlusty

C. Tkadlecckova

P. Tlusty

LektorKlett

 

651/3/2015

 Historia  II

Poznać przeszłość. Wiek XX.

Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres podstawowy.

S. Roszak

J. Kłaczkow

 

Nowa Era

 

525/2012/2015

 Matematyka  II, III

Matematyka. Podręcznik dla zasadniczych szkół zawodowych, część 2.

W. Babiański

K. Wej

Nowa Era

573/2/2013

Przedmiot Klasa Tytuł podsręcznika Autor Wydawca Nr dopuszczenia do użytku
Język polski II Przeszłość to dziś.
Podręcznik dla klasy I liceum i technikum. Część 2.

A. Nawarecki

D. Siwicka

Stentor

498/2/2012/2015

Przeszłość to dziś.
Podręcznik dla klasy II liceum i technikum. Część 1.

E. Paczoska

Stentor

498/3/2013

III

Przeszłość to dziś.

Podręcznik dla klasy II liceum i technikum. Część 1.

E. Paczoska

Stentor

498/3/2013

Przeszłość to dziś.
Podręcznik dla klasy II liceum i technikum. Część 2.
J. Kopciński

Stentor

498/4/2013/2016

IV

Przeszłość to dziś.

Podręcznik dla klasy III liceum i technikum.

J. Kopciński

Stentor

498/5/2014

Język niemiecki II

Infos część 1b

Cezary Serzysko

Bivgit Sekulski i inni

Pearson

Longman

451/2/2012

Infos 2a

Cezary Serzysko

Bivgit Sekulski i inni

Pearson

Longman

451/3/2012

III

Infos 2a

Cezary Serzysko

Bivgit Sekulski i inni

Pearson Longman

451/3/2012

Infos 2b

Cezary Serzysko

Bivgit Sekulski i inni

Pearson Longman

451/3/2012

IV Infos 2b

Cezary Serzysko

Bivgit Sekulski i inni

Pearson Longman

451/3/2012

Język angielski II, III

Oxford Solutions Pre-Intermediate

T.Falla

P.A.Davis

Oxford University Press

733/2/2015

IV

Longman Repetytorium Maturalne

M. Umińska

B. Hastings

D. Chandler

Pearson Education

887/2017

Historia II

Poznać przeszłość. Wiek XX.

Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres podstawowy.

S. Roszak

J. Kłaczkow

Nowa Era

525/2012

Matematyka Matematyka zakres podstawowy
II

Matematyka 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum

W. Babiański,

L. Chańko,

K. Wej

Nowa Era

971/2/2020

III

Kontynuacja cz. 2 oraz:

Matematyka 3. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym.

W. Babiański,

L. Chańko,

J. Czarnowska

J. Wesołowska

Nowa Era

378/3/2014

IV

Matematyka 3. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym.

W. Babiański,

L. Chańko,

J. Czarnowska

J. Wesołowska

Nowa Era

378/3/2014

Matematyka zakres rozszerzony
II

Kontynuacja cz. 1 oraz:

Matematyka 2. Podręcznik dla liceum i technikum. . Zakres podstawowy i rozszerzony.

W. Babiański,

L. Chańko,

K. Wej

Nowa Era

988/2/2020

III

Kontynuacja cz. 2 oraz:

Matematyka 3. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym.

W. Babiański,

L. Chańko,

J. Czarnowska

J. Wesołowska

Nowa Era

360/3/2014

IV

Matematyka 3. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym.

W. Babiański,

L. Chańko,

J. Czarnowska

J. Wesołowska

Nowa Era

360/3/2014

Fizyka Zakres rozszerzony
II

Zrozumieć fizykę 1. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony.

M. Braun i inni

Nowa Era

632/1/2013/2015

III

Zrozumieć fizykę 2. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony.

M. Braun i inni

Nowa Era

632/2/2013/2015

IV

Zrozumieć fizykę 2. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony oraz

M. Braun i inni

Nowa Era

632/2/2013/2015

Zrozumieć fizykę 3. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony.

M. Braun i inni

Nowa Era

632/3/2014/2016

Chemia Zakres rozszerzony
II

To jest chemia. część 1.Chemia ogólna i nieorganiczna

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego

i technikum. Zakres rozszerzony. Z dostępem do e-testów.

M. Litwin

S. Styka-Wlazło

J. Szymońska

Nowa Era

528/1/2012/2015

III, IV

To jest chemia.

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego

i technikum. Zakres rozszerzony, część 2.

M. Litwin

S. Styka-Wlazło

J. Szymońska

Nowa Era

528/2/2013/2016

Biologia Zakres rozszerzony
II, III

Biologia na czasie 1.

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony.

M. Guzik i inni

Nowa Era

564/1/2012/2015

IV

Biologia na czasie 2.

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony.

M. Marko - Worłowska

i inni

Nowa Era

564/2/2013/2016

Biologia na czasie 3.

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony.

F. Dubert i inni

Nowa Era

564/3/2014

Geografia    II, III

Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony.

R. Malarz

M. Więckowski

Nowa Era

501/1/2013/2015

Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony.

T. Rachwał

Nowa Era

501/2/2013

III, IV

Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony.

T. Rachwał

Nowa Era

501/2/2013

Oblicza geografii 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony.

R. Malarz

M. Więckowski

Nowa Era

501/3/2014

Historia i społeczeństwo IV

Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory.

T. Maćkowski

Nowa Era

659/1/2013

Poznać przeszłość. Europa i świat.

K. Kłodziński

T. Krzemiński

Nowa Era

659/4/2015

Poznać przeszłość. Rządzący i rządzeni.

I. Janicka

Nowa Era

659/2/2014

Poznać przeszłość. Wojna i wojskowość.

J. Centek

Nowa Era

659/3/2014

Przedmiot Klasa Tytuł podręcznika Autor Wydawca Nr dopuszczenia do użytku
Język polski II Przeszłość to dziś.Podręcznik dla klasy II liceum i technikum.Część 1. E. Paczoska Stentor 498/3/2013
Przeszłość to dziś. Podręcznik dla klasy II liceum i technikum.Część 2. J. Kopciński Stentor 498/4/2013/2016
III Przeszłość to dziś. Podręcznik dla klasy III liceum i technikum. J. Kopciński Stentor 498/5/2014
II Infos część 1b Cezary Serzysko Bivgit Sekulski Pearson 451/2/2012
Infos 2a Nina DrabichTomasz Gajownik Longman 451/3/2012
III Infos 2a Cezary Serzysko Bivgit Sekulski Pearson 451/3/2012
Infos 2b Nina DrabichTomasz Gajownik Longman 451/4/2012
Język angielski II Oxford Solutions Pre-Intermediate T. Falla P. A DavisM. Umińska Oxford University Press 733/2/2015
III Longman Repetytorium Maturalne B. HastingsD. Chandler Pearson Education 887/2017
Historia II Dla klas realizujących historię w zakresie rozszerzonym:
Zrozumieć przeszłość. Starożytność i średniowiecze. CzęśćI. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony R. KuleszaK. Kowalewski Nowa Era 642/1/2013
Zrozumieć przeszłość. Dzieje nowożytne. Część II.Podręcznik dlaliceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. P. KlintP. Galik Nowa Era 642/2/2014
Matematyka II Kontynuacja części 1. oraz:Matematyka 2. Podręcznik dla szkółponadgimnazjalnych. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym. W. Babiański, L. Chańko,J. CzarnowskaG. Janocha Nowa Era 378/2/2013
III Matematyka 3. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym. W. Babiański,L. Chańko, J. CzarnowskaJ. Wesołowska Nowa Era 378/3/2014
Przyroda II Dla klas o profilu humanistycznym:
Przyroda część 1. Podręcznik dla liceum, technikum. M. Galikowski i inni Nowa Era 658/1/e/2013
Przyroda część 2. Podręcznik dla liceum, technikum. M. Galikowski i inni Nowa Era 658/2/e/2013
Wiedza o społeczeństwie II Dla klas realizujących WOS w zakresie rozszerzonym:
W centrum uwagi. Część I. Podręcznik dla szkółponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. A.JanickiJ. KięczkowskaM. Menz Nowa Era 630/1/2012
III W centrum uwagi. Część II.Podręcznik dlaszkół ponadgimnazjalnych.Zakres rozszerzony L. CzechowskaA. JanickiK. Święcicki Nowa Era 630/2/2014
Geografia II Dla klas realizujących geografię w zakresie rozszerzonym:
Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącegoi technikum, zakres rozszerzony. R. MalarzM. Więckowski Nowa Era 501/1/2012/2015
Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącegoi technikum, zakres rozszerzony. T. Rachwał Nowa Era 501/2/2013
III, IV Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącegoi technikum, zakres rozszerzony. T. Rachwał Nowa Era 501/2/2013
Oblicza geografii 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącegoi technikum, zakres rozszerzony. R. MalarzM. Więckowski Nowa Era 501/3/2014
Historia i społeczeństwo II, III Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory. T. Maćkowski Nowa Era 659/1/2013
Poznać przeszłość. Europa i świat. K. KłodzińskiT. Krzemiński Nowa Era 659/4/2015
Poznać przeszłość. Rządzący i rządzeni. I. Janicka Nowa Era 659/2/2014
Poznać przeszłość.Wojna i wojskowość. J. Centek Nowa Era 659/3/2014
Podstawy przedsiębiorczości II, III Podręcznik zostanie podany we wrześniu. …………………… …………… ………………

SKP ZS Nr 1 w Kłobucku

Rozkład jazdy autobusów 2020 / 2021

stop-covid500.png

więcej informacji tutaj

Nasze certyfikaty, zrealizowane lub realizowane projekty oraz partnerzy

Nasza Szkoła

Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

ul. Zamkowa 6
42 - 100 Kłobuck

Jesteśmy tutaj

tel. / fax 34 317 22 31
34 317 36 90

adres

facebook YT logo bip logo