logo SZ NR 1 w Kłobucku
Sprawozdanie z uczestnictwa w seminarium
minW dniach 18.07.2016 - 22.07.2016 nauczycielka języka niemieckiego p. Anna Kasprzak uczestniczyła w seminarium doskonalącym dla nauczycieli języka niemieckiego w Instytucie Międzynarodowej Komunikacji w Duesseldorfie w Niemczech. W seminarium dokształcającym nauczycieli języka niemieckiego uczestniczyli nauczyciele ze szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczyciele akademiccy z różnych państw: Polski, Węgier, Czech, Rumunii, Malezjii oraz Chin. Szkolenie w wielokulturowym gronie nauczycieli umożliwiło wymianę doświadczeń zawodowych oraz osobiste bliższe poznanie się i nawiązanie znajomości.
Udział w seminarium odbył się w ramach realizacji pojektu Erasmus plus typ akcji - Mobilność kadry edukacyjnej o tytule "Kształcenie językowe nauczycieli szansą poszerzenia oferty edukacyjnej". Program kursu o temacie: "Trening metod nauczania stosowanych w nauczaniu języka niemieckiego fachowego i zawodowego" obejmował następujące zagadnienia: przykłady ćwiczeń zawierających słownictwo fachowe, korespondencja zawodowa w języku niemieckim, zapoznanie z zasobami materiałów online na temat języka obcego zawodowego, poznanie techniki pracy ze scenariuszem na lekcji języka niemieckiego zawodowego, spotkanie i warsztaty z autorką podręczników wydawnictwa Lektor Klett przeznaczonych do nauki języka niemieckiego zawodowego znanych na całym świecie, poznanie historii rozwoju gospodarczego miasta Duesseldorf, zwiedzanie zakładu pracy: wydawnictwa gazety "Rheinische Post", trening autoprezentacji w języku niemieckim zawodowym. Zajęcia odbywały się codziennie w godzinach 9.00 - 17.30. Udział w zajęciach umożliwił zdobycie nowych doświadczeń, poznanie nowych metod pracy na lekcji języka niemieckiego zawodowego oraz źródeł materiałów dydaktycznych online. Ponadto uczestniczka szkolenia otrzymała dokument potwierdzający aktywny udział w seminarium doskonalącym oraz dokument Europass Mobility w wersji polsko-niemieckiej dokumentujący zdobyte umiejętności w trakcie szkolenia. Z pewnością zdobyta wiedza będzie stosowana przez nauczycielkę języka niemieckiego - uczestniczkę seminarium doskonalącego, na zajęciach lekcyjnych języka niemieckiego zawodowego. Nauczycielka podzieli się również zdobytymi doświadczeniami z pozostałymi nauczycielami.

Do wiadomości podała p. A. Kasprzak

Kontrola pojazdów

skp

Adres:
ul. Zamkowa 6
42-100 Kłobuck
Godziny otwarcia:
pon. - pt. 7:00 - 16:00
sob. - 7:00 - 14:00
Telefon:
34 317 29 92
Zobacz więcej

jbr