logo SZ NR 1 w Kłobucku
Wizyta uczniów w Mittersill - podsumowanie projektu  „Demokracja- działajmy na jej rzecz!”
{slimbox single images/stories/news_2012_2013/n100/z1.jpg,images/stories/news_2012_2013/n100/min.jpg; images/stories/news_2012_2013/n100/z2.jpg;images/stories/news_2012_2013/n100/z3.jpg;images/stories/news_2012_2013/n100/z4.jpg;images/stories/news_2012_2013/n100/z5.jpg;images/stories/news_2012_2013/n100/z6.jpg;images/stories/news_2012_2013/n100/z7.jpg;images/stories/news_2012_2013/n100/z8.jpg;images/stories/news_2012_2013/n100/z9.jpg;images/stories/news_2012_2013/n100/z10.jpg}
W dniach 04.06.2013 – 06.06.2013 odbyło się podsumowanie działań w ramach projektu Comenius „Demokratie-wir machen mit!” - „Demokracja- działajmy na jej rzecz!”. Przedstawiciele szkół partnerskich z Niemiec, Finlandii i$nbsp;Polski spotkali się w Austrii -  u głównego koordynatora projektu. W ciągu dwóch lat realizacji projektu (2011/2012-2012/2013) uczniowie mieli okazję zwiedzić wiele miejsc związanych z tematem projektu: Parlament Europejski  w Strasburgu (Francja), Muzeum Historii Niemiec (Bonn, Niemcy), Fiński Parlament (Helsinki, Finlandia), Parlament w Salzburgu (Austria), Sejm (Warszawa, Polska). Wyjazdy zagraniczne do Austrii, Niemiec czy Finlandii stały się możliwe dzięki funduszom unijnym pozyskanym na cele realizacji tego właśnie projektu. Spotkaniom towarzyszyły dyskusje, debaty z przedstawicielami władz lokalnych, posłami lub politykami reprezentującymi w/w państwa na skalę europejską. Uczniowie uczestniczący w  wyjazdach nawiązywali liczne przyjaźnie międzynarodowe oraz podnosili kompetencje znajomości języków obcych: j. angielski i j. niemiecki.
Dzięki materiałom informacyjnym przygotowanym przez Starostwo Powiatowe w Kłobucku partnerzy projektu mogli dowiedzieć się więcej na temat lokalizacji Powiatu Kłobuckiego, zadań realizowanych przez władzę lokalną, administracji i gospodarki powiatu. Podczas wizyty w Polsce, w Kłobucku zagraniczni goście poznali również Naczelnika Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym w Kłobucku, Pana Macieja Biernackiego oraz zadania organu nadzorującego pracę szkoły.
W ostatnim spotkaniu (Mittersill, Austria, termin: 04.06.2013 – 06.06.2013)  uczestniczyli uczniowie: Krystian Fiutek i Kamil Kłysiński oraz opiekunowie wyjazdu: mgr Magdalena Trzepizur i mgr Anna Kasprzak. Spotkanie to było podsumowaniem działań związanych z realizacją projektu „Demokracja - działajmy na jej rzecz!” realizowanego w latach 2011/2012-2012/2013 i zakończeniem wszelkiej pracy nad nim. Partnerzy projektu obejrzeli wspólnie program przygotowany przez austriackiego koordynatora, Panią mgr Ingrid Ninaus, szkołę BORG w Mittersill. W programie zobaczyć można było: prezentacje multimedialne przygotowane przez uczniów z Niemiec, Finlandii, Austrii i Polski, dotyczące działań wewnętrznych w każdej ze szkół zaangażowanych w realizację projektu, fotoreportaż z wyjazdów zagranicznych. Uczestnicy spotkania przekonali się, jak działała attycka maszyna losująca, która to dała początek demokratycznym wyborom kandydatów na szczeble władzy w starożytnej Grecji; zapoznani zostali z istnieniem i zawartością stron internetowych portalu PoliPedia, tworzonego przez młodych ludzi dla młodych ludzi, chcących dowiedzieć się coś więcej na temat demokracji, polityki i aktywnego udziału w życiu politycznym. Zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyć i modyfikować strony PoliPedii. Gośćmi specjalnymi tego wieczoru w austriackiej szkole BORG Mittersill byli Burmistrz Miasta Mittersill - Viertler Wolfgang i poseł Parlamentu w Salzburgu - Karl Schmidlechner, z którymi to uczniowie przeprowadzili debatę na temat aktywnego udziału młodych ludzi w życiu politycznym. Przy pożegnaniu i podziękowaniu za program wszyscy wyrazili chęć dalszej współpracy.

Do wiadomości podała Anna Kasprzak

Kontrola pojazdów

skp

Adres:
ul. Zamkowa 6
42-100 Kłobuck
Godziny otwarcia:
pon. - pt. 7:00 - 16:00
sob. - 7:00 - 14:00
Telefon:
34 317 29 92
Zobacz więcej

jbr