logo SZ NR 1 w Kłobucku

Praktyki odbędą się w ramach projektu:

„Hotelarze i restauratorzy- zawody przyszłości. Dobre praktyki greckich hotelarzy i restauratorów szansą na rozwój branży” nr 2017-1-PL01-KA102-037117 realizowanego w ramach programu POWER konkurs 2017, „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" na zasadach Programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe

Projekt skierowany jest do uczniów klas kształcących się w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych.

Główne cele projektu:

  • nabycie przez uczniów nowych doświadczeń zawodowych w międzynarodowym środowisku pracy;
  • wzrost umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim szczególnie branżowym;
  • pogłębienie wiedzy teoretycznej uzyskanej w szkole,
  • uzyskanie walidacji nabytych umiejętności uczestników podczas stażu poprzez dokumenty Europass Mobilność.

Warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego w wersji papierowej do koordynatora projektu: Pani Olgi Biernackiej.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest do pobrania w sekretariacie szkoły.

Rekrutacja jest przeprowadzana w formie konkursu. Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające poniższe wymagania:

  • są uczniami/absolwentami szkoły
  • kształcą się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych
  • uzyskują pozytywne oceny z przedmiotów zawodowych;
  • wykazują zainteresowanie zawodem w danej branży.
  • cechuje ich nienaganne zachowanie (osoby z zachowaniem nagannym nie mogą wziąć udziału w rekrutacji).

Termin składania zgłoszeń do 5 stycznia 2018 r., godzina 16.00. Po tym terminie zgłoszenia nie będą już przyjmowane.

Szczegółowe informacje o projekcie udzielane są w sekretariacie szkoły oraz przez Koordynatora projektu Panią Olgę Biernacką i Kamilę Bogacz Bugaj

Kontrola pojazdów

skp

Adres:
ul. Zamkowa 6
42-100 Kłobuck
Godziny otwarcia:
pon. - pt. 7:00 - 16:00
sob. - 7:00 - 14:00
Telefon:
34 317 29 92
Zobacz więcej

jbr