logo SZ NR 1 w Kłobucku

W ramach projektu “Europa, Rozwój, Mechanika ”  63 uczniów  klas drugich i trzecich technikum o profilu technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, Zespołu Szkół nr  1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku ,  8 uczniów Zespołu Szkół  w  Krzepicach  kształcących się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych  oraz  6 uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. ks. Jana Długosza  w Kłobucku uczących się w  zawodzie  mechanik pojazdów samochodowych przebywało na praktykach zawodowych  w Grecji w terminie  od 19.10.2017 do 27.10.2017r.

Projekt pt. “Europa, Rozwój, Mechanika ” jest w całości finansowany ze środków UE.  Jest on częścią dużego projektu pt. „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Projekt stanowił kontynuację działań zaakceptowanych do dofinansowania w roku 2014, 2015, 2016. Obecnie planowana  jest do  realizacji czwarta  edycja staży i praktyk zawodowych.

Programy te mają się przyczyniać do rozwijania umiejętności uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.  Celem projektu jest praktyczne uzupełnienie oraz sprawdzenie wiedzy nabytej przez uczniów w trakcie nauki szkolnej a także nabycie nowych umiejętności w zakresie technik pracy.  Staż umożliwił młodzieży zwiększenie doświadczenia w praktycznym przygotowaniu do zawodu mechanika, a także wzrost znajomości branży mechanicznej. Celem projektu było również doskonalenie umiejętności  językowych.  Istotę praktyk stanowi nie tylko zwiększenie atrakcyjności uczestników na międzynarodowym rynku pracy, ale również rozwój sfery osobistej i wzrost kompetencji językowych.

Prowadzącym projekt  jest Europejska Fundacja Edukacji i Rozwoju, natomiast beneficjentami, czyli uczestnikami, są uczniowie Szkół  Powiatu Kłobuckiego, którzy gościli u Partnerów w Grecji.  Partner Grecki ściśle współpracował  z zakładami pracy, warsztatami oraz ośrodkami szkoleniowymi, w których realizowane były staże i praktyki. Zasadnicza część stażu poprzedzona została szkoleniem kulturowym i pedagogicznym  oraz przygotowaniem językowym. Beneficjenci wyjechali na staż pod opieką nauczycieli  szkół. Opiekę nad młodzieżą sprawowali nauczyciele ZS Nr1 w Kłobucku: Mirosław Cebula, Wioletta Szlązak, Karina Hutna, Grzegorz Biernacki , Piotr Borowski; Nauczyciel  ZS w Krzepicach: Artur Machaj oraz nauczyciel ZS Nr2 w Kłobucku: Milena  Koscielniak.

Uczestnikom projektu zagwarantowane zostało wsparcie w postaci zapewnienia podróży, ubezpieczenia na okres praktyki, zakwaterowania ,pełnego wyżywienia i wycieczek krajoznawczo-turystycznych na Riwierze Olimpijskiej w Grecji.

Dnia 4 grudnia 2017 odbędzie się uroczyste podsumowanie projektu oraz wręczenie dokumentów  potwierdzających  odbycie zagranicznego stażu  - "EUROPASS-MOBILNOŚĆ". Staże stanowią niezwykłą szansę na poznanie funkcjonowania przedsiębiorstw branżowych, a otrzymany Certyfikat „Europass-Mobilność” oraz zaświadczenia potwierdzające zdobyte przez uczniów kompetencje i umiejętności  są niezaprzeczalną przepustką zarówno na polskie, jak i zagraniczne rynki pracy.

Warto podkreślić, iż uczestnicy uznali za wartościowe doświadczenia zawodowe, aspekty językowe projektu i płynące korzyści z uczestnictwa w stażu.  Możliwość  do sprawdzenia się w obcym dla siebie – zagranicznym środowisku  w kwestiach zawodowych  i społecznych. Młodzież poszerzyła także horyzonty poznawcze, lepiej zrozumiała wielowymiarowość świata poprzez poznawanie kultury i historii innej narodowości.

Do wiadomości podała Szlązak Wioletta

Kontrola pojazdów

skp

Adres:
ul. Zamkowa 6
42-100 Kłobuck
Godziny otwarcia:
pon. - pt. 7:00 - 16:00
sob. - 7:00 - 14:00
Telefon:
34 317 29 92
Zobacz więcej

jbr