logo SZ NR 1 w Kłobucku
Podsumowanie projektu Erasmus Plus – kierunek Grecja!
minDnia 8.02.2017 w ZS Nr 1 w Kłobucku odbyło się uroczyste podsumowanie projektu Erasmus Plus. W uroczystości wzięli udział: Starosta Powiatu Kłobuckiego pan Henryk Kiepura, Wicestarosta - pan Maciej Biernacki, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej w Kłobucku - pani Joanna Kulejewska, członek zarządu – pan Krzysztof Nowak, koordynator projektu Erasmus Plus z ramienia fundacji PRO FUTURO – pani Magdalena Godlewska, dyrekcja ZS Nr 1, opiekunowie, wychowawcy klas, rodzice oraz 57 uczniów, uczestników projektu Erasmus Plus.
Praktyki zagraniczne w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku realizowane są od 2007 roku w ramach projektu Leonardo da Vinci, a następnie od roku 2014 w ramach projektu Erasmus Plus. Zagraniczne staże i praktyki zawodowe nasi uczniowie realizują w różnych krajach europejskich takich jak Francja i Włochy, a w tym roku szkolnym po raz pierwszy także w Grecji.
W 2016 roku nasza szkoła realizowała kolejne projekty praktyk zagranicznych w ramach programu Erasmus Plus - kierunek Grecja. Pierwszy z nich to projekt: "Praktyka Polskich uczniów za granicą krokiem do wejścia na rynek europejski" Przeznaczony był dla 34 uczniów klas drugich, trzecich i czwartych kształcących się w zawodzie technik informatyk i technik logistyk. Drugi to projekt "Staż zagraniczny szansą dla przyszłych specjalistów w zawodzie mechanik" przeznaczony dla 23 uczniów klasy drugiej i trzeciej kształcących się w zawodzie technik mechanik.
Młodzież została zakwalifikowana do projektu w drodze rekrutacji, a udział w nim był formą nagrody dla najlepszych uczniów. Wyjazd na praktyki zawodowe poprzedzony był zajęciami kulturalno-pedagogicznymi, lektoratem języka angielskiego i greckiego dla wszystkich uczniów wyjeżdżających do Grecji.
W okresie od 12 października 2016 do 27 października 2016 pięćdziesięciu siedmiu uczniów naszej szkoły wyjechało na praktyki zawodowe do Grecji. Zdobywali tam nowe i poszerzali nabyte w szkole umiejętności i doświadczenia zawodowe. Wyjazd stał się również doskonałą okazją do poznania kultury, historii oraz niezwykłych greckich zabytków, a także przyczynił się do rozwoju językowego wszystkich uczniów zaangażowanych w projekt.
Pobyt na praktykach w Grecji pozostawił w pamięci uczniów niezwykłe wspomnienia. Swoje wrażenia z wyjazdu młodzież prezentowała w wykonanych przez nich filmach i prezentacjach.
Pobyt na praktykach w Grecji był dla uczniów szansą do poznawania własnych możliwości i przełamania wszelkich barier, okazją do poznania ludzi, ich zwyczajów i tradycji, warunków pracy i życia w Grecji. Uczył samodzielności, ale także współpracy w środowisku wielokulturowym, umożliwiał zdobywanie nowych umiejętności i doświadczeń zawodowych. Za to wszystko młodzież wyraziła serdeczne podziękowania władzom Powiatu Kłobuckiego w szczególności panu Staroście Henrykowi Kiepurze, Fundacji PRO FUTURO, Dyrekcji ZS Nr 1 w Kłobucku na czele z panią Dyrektor Anną Nowicką, opiekunom wyjazdu: pani Wiolettcie Szlazak, pani Katarzynie Stefaniak, panu Mirosławowi Cebuli, panu Grzegorzowi Biernackiemu oraz rodzicom.
Zagraniczne praktyki przynoszą wiele korzyści ich uczestnikom, szkole oraz środowisku lokalnemu. Umożliwiają zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń zawodowych. Stanowią niezwykłą szansę na poznanie funkcjonowania przedsiębiorstw branżowych, a otrzymany Certyfikat Europass Mobilność oraz zaświadczenia potwierdzające zdobyte przez uczniów kompetencje i umiejętności są niezaprzeczalną przepustką zarówno na polskie, jak i zagraniczne rynki pracy.

Do wiadomości podała p.W. Szlązak

Kontrola pojazdów

skp

Adres:
ul. Zamkowa 6
42-100 Kłobuck
Godziny otwarcia:
pon. - pt. 7:00 - 16:00
sob. - 7:00 - 14:00
Telefon:
34 317 29 92
Zobacz więcej

jbr