Wykaz podręczników dla Technikum Nr 1 - absolwenci po gimnazjum

Przedmiot

Klasa

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawca

Nr

dopuszczenia

do użytku

Język polski

I

Przeszłość to dziś.

Podręcznik dla klasy I liceum i technikum. Część 1.

K. Mrowcewicz

Stentor

498/1/2012/2015

II

Przeszłość to dziś.
Podręcznik dla klasy I liceum i technikum. Część 2.

A. Nawarecki
D. Siwicka

Stentor

498/2/2012/2015

Przeszłość to dziś.
Podręcznik dla klasy II liceum i technikum. Część 1.

E. Paczoska

Stentor

498/3/2013

III

Przeszłość to dziś.
Podręcznik dla klasy II liceum i technikum. Część 1.

E. Paczoska

Stentor

498/3/2013

Przeszłość to dziś.
Podręcznik dla klasy II liceum i technikum. Część 2.

J. Kopciński

Stentor

498/4/2013/2016

IV

Przeszłość to dziś.
Podręcznik dla klasy III  liceum i technikum.

J. Kopciński

Stentor

498/5/2014

Język niemiecki

I

Infos część 1b

Cezary Serzysko
ivgit Sekulski i inni

Pearson

451/2/2012

II 

Infos część 1b 2a

Cezary Serzysko
Bivgit Sekulski i inni

Pearson

451/2/2012

III

Infos 2a

Cezary Serzysko
Bivgit Sekulski i inni

Pearson

451/2/2012

IV

Infos 2b

Cezary Serzysko
Bivgit Sekulski i inni

Pearson

451/2/2012

Język angielski

I

Podręcznik zostanie podany we wrześniu.

     

Język francuski

I

Francopholie Express 1.Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

R. Boutegege
M. Supryn-Klepcarz

PWN

382/1/2011

Historia

I/II

Poznać przeszłość. Wiek XX.
Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

S. Roszak
J. Kłaczkow

Nowa Era

525/2012

Matematyka

I

Zakres podstawowy:
Matematyka 1. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym.

W. Babiański,
L. Chańko,
D. Ponczek,

Nowa Era

378/1/2011/2015

Dla klas realizujących matematykę w zakresie rozszerzonym:
Matematyka 1. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym

W. Babiański,
L. Chańko,
D. Ponczek,

Nowa Era

360/1/2011/2015

II

Zakres podstawowy:
Matematyka 2. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym.

W. Babiański,
L. Chańko,
J. Czarnowska
G. Janocha

Nowa Era

378/2/2013

Dla klas realizujących matematykę w zakresie rozszerzonym
Kontynuacja cz. 1 oraz:
Matematyka 2. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym.

W. Babiański,
L. Chańko,
J. Czarnowska
G. Janocha

Nowa Era

360/2/2013

III

Zakres podstawowy
Kontynuacja cz. 2 oraz:
Matematyka 3.  Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym.

W. Babiański,
L. Chańko,
J. Czarnowska
J. Wesołowska

Nowa Era

378/3/2014

Dla klas realizujących matematykę w zakresie rozszerzonym
Kontynuacja cz. 2 oraz:
Matematyka 3. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym.

W. Babiański,
L. Chańko,
J. Czarnowska
J. Wesołowska

Nowa Era

360/3/2014

IV

Zakres podstawowy:
Matematyka 3.  Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym.

W. Babiański,
. Chańko,
J. Czarnowska
J. Wesołowska

Nowa Era

378/3/2014

Dla klas realizujących matematykę w zakresie rozszerzonym:
Matematyka 3. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym.

W. Babiański,
L. Chańko,
J. Czarnowska
J. Wesołowska

Nowa Era

360/3/2014

Fizyka

I

Odkryć fizykę.
Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym

M. Braun
W. Śliwa

Nowa Era

447/2012/2015

II

Dla klas realizujących fizykę w zakresie rozszerzonym:
Zrozumieć fizykę 1. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony.

M. Braun i inni

Nowa Era

632/1/2013/2015

III

Dla klas realizujących fizykę w zakresie rozszerzonym:
Zrozumieć fizykę 2. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony.

M. Braun i inni

Nowa Era

632/2/2013/2015

IV

Dla klas realizujących fizykę w zakresie rozszerzonym:
Zrozumieć fizykę 2. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

M. Braun i inni

Nowa

632/2/2013/2015

Zakres rozszerzony oraz
Zrozumieć fizykę 3. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony.

M. Braun i inni

EraNowa Era

632/3/2014/2016

Przyroda

II

Przyroda część 1.
Podręcznik dla liceum, technikum.

M. Galikowski
i inni

Nowa Era

658/1/e/2013/2015

Przyroda część 2.

Podręcznik dla liceum, technikum

M. Więckowski
i inni

Nowa Era

658/2/e/2013

Chemia

I

To jest chemia.
Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.
Zakres podstawowy.

R. Hassa
A. Mrzigod

Nowa Era

438/2012/2015

III

Dla klas realizujących chemię w zakresie rozszerzonym:
To jest chemia.
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego
i technikum. Zakres rozszerzony, część 1.

M. Litwin
S. Styka-Wlazło
J. Szymońska

Nowa Era

528/1/2012/2015

III

Dla klas realizujących chemię w zakresie rozszerzonym:
To jest chemia.
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego
i technikum. Zakres rozszerzony, część 2.

M. Litwin
S. Styka-Wlazło
J. Szymońska

Nowa Era

528/2/2013/2016

Biologia

I

Biologia na czasie.
Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.
Zakres podstawowy.

E. Bonar  i inni

Nowa Era

450/ 2012/2015

II/III

Dla klas realizujących biologię w zakresie rozszerzonym:
Biologia na czasie 1.
Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony.

M. Guzik i inni

Nowa Era

564/1/2012/2015

IV

Biologia na czasie 2.
Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony.

M. Marko – Worłowska
 i inni

Nowa Era

564/2/2013

Biologia na czasie 3.
Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony.

F. Dubert i inni

Nowa Era

564/3/2014

Geografia

I

Oblicza geografii.
Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.
Zakres podstawowy.

R.  Uliszak
K. Wiedermann

Nowa Era

433/2012/2014

II/III

Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony.

R. Malarz
M. Więckowski

Nowa Era

501/1/2013/2015

Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony.

T. Rachwał

Nowa Era

501/2/2013

III/IV

Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony.

T. Rachwał

Nowa Era

501/2/2013

Oblicza geografii 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony.

R. Malarz
M. Więckowski

Nowa Era

501/3/2014

Edukacja dla bezpieczeństwa

I

Żyję i działam bezpiecznie.
Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.
Zakres podstawowy.

J. Słoma

Nowa Era

426/2012/2015

Wiedza o kulturze

I

Spotkania z kulturą.
Podręcznik do wiedzy o kulturze dla liceum
i technikum.

M. Bokiniec i inni

Nowa Era

449/2012/2015

Informatyka

I

Bez podręcznika.

Poziom rozszerzony - podręcznik zostanie podany we wrześniu.

Podstawy przedsiębiorczości

 

Podręcznik zostanie podany we wrześniu.

     

Wiedza  o społeczeństwie

I

W centrum uwagi. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

A. A. Janicki

Nowa Era

505/2012/2015

Historia  i społeczeństwo

IV

Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory.

T. Maćkowski

Nowa Era

659/1/2013

Poznać przeszłość. Europa i świat.

K. Kłodziński
T. Krzemiński

Nowa Era

659/4/2015

Poznać przeszłość. Rządzący i rządzeni.

I. Janicka

Nowa Era

659/2/2014

Poznać przeszłość. Wojna i wojskowość.

J. Centek

Nowa Era

659/3/2014

Nasze certyfikaty, zrealizowane lub realizowane projekty oraz partnerzy

Nasza Szkoła

Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

ul. Zamkowa 6
42 - 100 Kłobuck

Jesteśmy tutaj

tel. / fax 34 317 22 31
34 317 36 90

adres

facebook YT logo bip logo