Wykaz Podręczników do przedmiotów zawodowych 2018/2019

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW do przedmiotów zawodowych w roku szkolnym 2018/2019

 Kierunek

 Klasa

 Tytuł podręcznika

 Autor

 Wydawnictwo

Technikum fryzjerskie

I Techniki fryzjerskie. Część 1 i 2 T. Kulikowska – JakubikM. Richter WSiP
I Podstawy fryzjerstwa T. Kulikowska – JakubikM. Richter WSiP 2014
II/III/IV Projektowanie fryzur T. Kulikowska – JakubikM. Richter WSiP 2014
Techniki fryzjerskie. Część 2 i 3 T. Kulikowska – JakubikM. Richter WSiP
Stylizacja fryzur B. Wach – MańkowskaE. Mierzwa W-wa 2014

Technikum pojazdów samochodowych

I/II

IV

Silniki pojazdów samochodowych.  Część 1 i 2

Piotr Zając

Wydawnictwo Komunikacji i Łączności 2014

Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych. Część 1 i 2

Marek Gabryelewicz

Wydawnictwo Komunikacji i Łączności 2014

Bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie samochodowym

Dariusz Stępniewski

Wydawnictwo Komunikacji i Łączności 2014

Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych

Przemysław  Kubiak
Marek Zalewski

Wydawnictwo Komunikacji i Łączności 2013

Części maszyn Andrzej Rutkowski  
Mechanika techniczna Bogusław Kozak  
Rysunek techniczny dla mechaników Tadeusz Lewandowski  
Język niemiecki w przedsiębiorstwie samochodowym Ewa Matuszak, Adam Tomczyk Lektor Klett

Technikum ekonomiczne

II/III

Kadry i płace D. i P. Dębscy WSiP 2013
 

Pozostałe podręczniki zostaną podane we wrześniu.

Technikum logistyczne

I / II

Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw dla logistyków

P. Andrzejczyk
K. Pawłowski

Instytut Logistyki i Magazynowania 2013

II

Organizacja i monitorowanie procesów transportowych

M. Stajniak
M. Hajdul
M. Foltyński
A. Koliński
P. Andrzejczyk

Instytut Logistyki i Magazynowania 2015

I/II

Organizacja i monitorowanie procesów dystrybucji

Joanna Śliżewska
Dorota Zadrożna

Instytut Logistyki i Magazynowania

I/II

Organizacja i monitorowanie procesów produkcyjnych. Wydanie 2

B.Śliwczyński
A.Koliński
P.Andrzejczyk

Instytut Logistyki i Magazynowania 2014

I/II

Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych. Wydanie 2

Krzyżaniak
A. Niemczyk
J. Majewski
P. Andrzejczyk

Instytut Logistyki i Magazynowania 2014

Technikum żywienia i usług gastronomicznych

I/II

Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Cz. 1

Anna Kmiołek

WSiP 2013

I /II

Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Cz. 3 Wyposażenie zakładów gastronomicznych.

Marzanna Zienkiewicz

WSiP 2013

I

Sporządzanie potraw i napojów. Towaroznawstwo  i przechowywanie żywności.

Anna Kmiołek

WSiP 2013

III

Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Cz. 2

Anna Kmiołek

WSiP 2013

I/II/III/IV

Zasady żywienia. Planowanie i ocena.

H. Kuchanowicz
I. Nadolna
B. Przygoda
B. Sińska
H. Turlejska

WSiP 2013

III/IV

Organizacja produkcji gastronomicznej

A. Kmiołek

WSiP 2013

II/III/IV

Usługi gastronomiczne

A. Kmiołek

WSiP 2013

III/IV

Pracownia organizacji żywienia

J. Duda, S. Krzywda

WSiP 2013

III/IV

Pracownia obsługi klientów

Piotr Dominik

WSiP 2013

Kucharz

I/II

Sporządzanie potraw i napojów. Towaroznawstwo i przechowywanie żywności.

Anna Kmiołek

WSiP 2013

I

BHP w branży gastronomicznej

Piotr Dominik

WSiP 2016

II

Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Cz. 3 Wyposażenie zakładów gastronomicznych

Marzanna Zienkiewicz

WSiP 2013

II/III

Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Cz. 1  Technologia gastronomiczna.

Anna Kmiołek

WSiP 2013

III

Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Cz. 2 – Technologia gastronomiczna.

Anna Kmiołek

WSiP 2013

Technikum budowlane

I

Budownictwo ogólne.

Mirosława Popek
Bożenna Wapińska

WSiP

I

Organizacja i przygotowanie budowy B.33.1

Podręcznik do nauki zawodu technik budownictwa.

Tadeusz Maj

WSiP

I

Rysunek techniczny budowlany. Podręcznik

Tadeusz Maj

WSiP

II/III

Organizacja robót budowlanych . Organizacja i technologia robót stanu surowego B.33.2

Tadeusz Maj

WSiP

III

Organizacja robót budowlanych.  Organizacja i technologia robót wykończeniowych B.33.3

Tadeusz Maj

WSiP

II/III

Organizacja robót budowlanych.  Pracownia organizacji robót budowlanych B.33

Tadeusz Maj

WSiP

IV

Organizacja robót budowlanych.  Organizacja robót rozbiórkowych B.33.5

Tadeusz Maj

WSiP

II/III

Przygotowanie stali zbrojeniowej do montażu

Mirosław Kozłowski

WSiP

II/III

Montaż zbrojenia w deskowaniach

Mirosław Kozłowski

WSiP

II/III

Sporządzanie kosztorysów

Tadeusz Maj

WSiP

II/III

Przygotowanie dokumentacji przetargowej

Tadeusz Maj

WSiP

II/III

Wykonywanie mieszanek betonowych. Podręcznik do nauki zawodu technik budownictwa

Mirosław Kozłowski

WSiP

II/III

Betonowanie i pielęgnacja betonu. Podręcznik do nauki zawodu technik budownictwa

Mirosław Kozłowski

WSiP

III/IV

Nadzór robót budowlanych BHP w branży budowlanej

W. Bukała
M. Karbowiak

WSiP

IV

Nadzór robót budowlanych

Tadeusz Maj

WSiP

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

I

 

II/III

Podręczniki zostaną podane we wrześniu.

 

Montaż ścian działowych, sufitów podwieszanych

 


Anna Kusina
Marek Machnik

WSiP

I/II/III

Montaż okładzin ściennych i płyt podłogowych

Anna Kusina
Marek Machnik

WSiP

Branżowa Szkoła I stopnia

I

Genau – Język niemiecki dla szkół ponadgimnazjalnych.
Podręcznik z ćwiczeniami

E. D. Machowiak
C. Tkadkeckova
P. Tlusty

Lektor Klett

Technikum mechaniczne CNC

I/II

Podstawy konstrukcji maszyn

Krzysztof Grzelak, Janusz Telega, Janusz Torzewski

WSiP

Rysunek techniczny zawodowy w branży mechanicznej i samochodowej

Janusz Figurski
Stanisław Popis

WSiP

Rysunek techniczny zawodowy w branży mechanicznej i samochodowej

Tadeusz Lewandowski

WSiP

Przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki

Janusz Figurski
Stanisław Popis

WSiP

Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających

Janusz Figurski
Stanisław Popis

WSiP

Przygotowywanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki

Janusz Figurski

WSiP

Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie

Janusz Figurski

WSiP

Technikum informatyczne

Podręczniki zostaną podane we wrześniu.

Technikum grafiki i poligrafii cyfrowej

Podręczniki zostaną podane we wrześniu.

Nasze certyfikaty, zrealizowane lub realizowane projekty oraz partnerzy

Nasza Szkoła

Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

ul. Zamkowa 6
42 - 100 Kłobuck

Jesteśmy tutaj

tel. / fax 34 317 22 31
34 317 36 90

adres

facebook YT logo bip logo