Organizacja roku szkolnego 2019 / 2020

1.  Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 02 września 2019 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2019 r.
3. Ferie zimowe 13 - 26 stycznia 2020 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 09 - 14 kwietnia 2020 r.
5. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych 24 kwietnia 2020 r.
6. Egzamin maturalny w sesji wiosennej:  
• część ustna  
języki obce nowożytne 04 - 22 maja 2020 r.
język polski 07 - 22 maja 2020 r.
• część pisemna 04 - 18 maja 2020 r.
7. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:  
część pisemna (zgodnie z podst. progr. z 2012 r.) 10 stycznia 2020 r.
część pisemna (zgodnie z podst. progr. z 2017 r.) 23 czerwca 2020 r.
część praktyczna (zgodnie z podst. progr. z 2012 r.)

09 stycznia 2020 r. (model "d")

11 stycznia - 12 lutego 2020 r. (model "w", "wk", "dk")

część praktyczna (zgodnie z podst. progr. z 2017 r.)

22 czerwca 2020 r.(model "d")

24 czerwca - 09 lipca 2020r. (model "w", "wk", "dk")

8. Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:  
w szkołach, w których przeprowadzana jest pisemna część egzaminu maturalnego z języka polskiego i matematyki i jęz. obcego nowożytnego 04, 05, 06 maja 2020 r.
egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie 23 czerwca 2020 r.
9. Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych 14 października 2019 r.
29 listopada 2019 r.
02 stycznia 2020 r.
03 stycznia 2020 r.
12 czerwca 2020 r.
10. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno –wychowawczych 26 czerwca 2020 r.
11. Ferie letnie 27 czerwca–31 sierpnia 2020 r.

Rozkład jazdy autobusów 2020 / 2021

Nasze certyfikaty, zrealizowane lub realizowane projekty oraz partnerzy

Nasza Szkoła

Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

ul. Zamkowa 6
42 - 100 Kłobuck

Jesteśmy tutaj

tel. / fax 34 317 22 31
34 317 36 90

adres

facebook YT logo bip logo