Projekty

Prezentacje uczniów
Poniżej znajdują się prezentacje wykonane przez uczniów, w ramach projektu Comenius:

1. Non-governmental organizations in EU - prezentacja na temat organizacji pozarządowych w Unii Europejskiej. Prezentacja została sporządzona przez uczniów: Beatę Męzik i Kamila Kłysińskiego,

2. Europe on the move - prezentacja na temat historii Unii Europejskiej. Prezentacja została wykonana przez ucznia Kamila Kłysińskiego,
3. Regionalne inicjatywy integracji i współpracy międzynarodowej - prezentacja na temat polskiej polityki zagranicznej,
4. Institutions of the European Union - prezentacja na temat instytucji Unii Europejskiej wykonana przez uczniów: Beatę Męzik, KamilaKłysińskiego, Joannę Matyszczak, Krystiana Fiutek,
5. Parliament of Finland - prezentacja na temat struktury Parlamentu w Finlandii.

Do wiadomości podała mgr Magdalena Trzepizur

Wizyta w Finlandii
min_finW dniach 07.05 -10.05.2012r. odbyła się druga wizyta uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku w ramach projektu Comenius ,,Demokracja – działajmy na jej rzecz!”. W październiku 2011 roku młodzież w ramach tego projektu uczestniczyła w wymianie, której miejscem docelowym była Austria.
Tym razem uczniowie Joanna Matyszczak, Beata Męzik, Kamil Kłysiński i Krystian Fiutek wraz z opiekunami mgr Magdaleną Trzepizur i mgr Katarzyną Szymczyńską udali się do Ikaalinen, miejscowości w południowej części Finlandii.

Pobyt młodzieży w Brühl
min_1W dniach 26.01.2013-1.02.2013 uczniowie z Zespołu Szkół Nr 1 przebywali w szkole partnerskiej Berufskolleg w Brühl. Kolejna wizyta odbywała  się w ramach umowy o współpracy podpisanej przez dyrektorów szkół. Jeden z punktów tej umowy dotyczy możliwości wyjazdów uczniów i wizytowania partnerskich szkół.
Wyjazd odbył się w ramach Programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, z którego to uczniowie otrzymali dofinansowanie do kosztów podróży a strona niemiecka dofinansowanie programu i działań podczas pobytu. W wymianie wzięło udział 15 uczniów z Zespołu Szkół Nr 1 i 15 uczniów z Berufskolleg. Organizatorkami wyjazdu  i opiekunkami uczniów były nauczycielki języka niemieckiego Joanna Morawska i Kamilla Strzeszyna oraz nauczycielka języka angielskiego Katarzyna Stefaniak.

minW dniach 14.01.2013 – 18.01.2013 odbyła się kolejna wizyta uczniów z zespołu Szkół Nr 1 w ramach programu Comeniusa ,,Demokracja – działajmy na jej rzecz’’. Tym razem uczniowie Beata Męzik, Kamil Kłysiński, Karolina Bogacz i Filip Kajdana wraz z opiekunami mgr Magdaleną Trzepizur i mgr Anetą Klimczak udali się do Bonn. Na program wyjazdu składał się udział wszystkich uczestników projektu z Austrii, Niemiec, Finlandii i Polski w grze symulacyjnej "POL&IS"  -,,Polityka i bezpieczeństwo narodowe” -  prowadzonej przez oficerów Bundeswehry. Gra dotyczy kompleksowo ujętej symulacji stosunków i powiązań międzynarodowych. Uczennice i uczniowie angażują się jako przedstawiciele poszczególnych regionów i ich zadaniem jest szukanie rozwiązań sytuacji kryzysowych podczas tych bardzo intensywnych trzydniowych warsztatów. O sukcesie decyduje praca w zespole i pozytywna dynamika całej grupy. Wynik gry zależy tylko i wyłącznie od sposobu działania poszczególnych grup uczniowskich. Z tego powodu gra ta wyjątkowo wielo tematyczna doskonale nadaje się jako projekt na spotkania grup międzynarodowych. Współpraca uczniów różnych narodowości w jednej grupie, której zadaniem jest osiągnięcie konkretnego, wspólnego celu sprawdziła się i tym razem dobrze do przezwyciężenia istniejących barier kulturowych i językowych.

Jeśli chodzi o szkolenie polityczne należy podkreślić, że tego typu gra symulacyjna nie byłaby możliwa bez personalnego, finansowego i infrastrukturalnego wsparcia Bundeswehry. Sam fakt, że uczniowie i uczennice przez pełne trzy dni bardzo intensywnie, z ogromnym zaangażowaniem, współpracowali przy projekcie świadczy o tym, że niemożliwe byłoby przeprowadzić go w formie regularnych lekcji. Obydwaj oficerowie Bundeswehry w sposób profesjonalny i zdyscyplinowany, taktownie i konsekwentnie zrealizowali cały bardzo skomplikowany program seminarium. Bezpośrednie zetknięcie z międzynarodową współpracą polityczną, jej możliwościami, trudnościami i ograniczeniami, uczniowie określili jako jedno z najważniejszych doświadczeń w ich roku szkolnym.

Bardzo sympatycznie i przyjacielsko przebiegła współpraca pomiędzy uczniami z Kłobucka i pozostałymi uczestnikami. Młodzież polska posiadała wystarczające kompetencje językowe, tak że cała komunikacja bez problemu przebiegała w języku angielskim. Ta gra symulacyjna okazała się po raz kolejny wyjątkowo korzystna dla międzynarodowego spotkania młodzieży, ponieważ metodycznie jest bardzo zróżnicowana i pozwala wykazać się młodzieży na różnych płaszczyznach. Wystąpienia w debatach i prezentacjach, kreatywna praca przy plakatach, pisemne formułowanie wniosków, konstruktywne kłótnie w obrębie grup roboczych jak również pomiędzy poszczególnymi grupami, wypracowanie koncepcji działania – wszystko to przebiegało w skoncentrowanej i przyjaznej atmosferze.

Opinie uczniów:
Kamil Kłysinski (III TI)
Przylatując do Bonn spodziewałem się, że gra POL&IS będzie mało wymagająca, oraz że po szybkim wykonaniu powierzonych nam zadań będziemy mogli zwiedzać miasto, aż do znudzenia. Ku mojemu zaskoczeniu gra okazała się ciekawa i dość wymagająca. Stanowiła wyzwanie dla nas – uczniów - nie tylko pod względem językowym, ale także umiejętnościami z pogranicza polityki, zarządzania i ekonomii. Po pierwszym dniu wszyscy zgodnie stwierdziliśmy że jesteśmy bardzo zmęczeni, 8-9 godzin ciągłego analizowania informacji na temat swojego regionu bardzo nas wyczerpało. Uczestnicy gry byli podzieleni na regiony świata składające się z 3 osób oraz na grupy reprezentujące Greenpeace, World Press, World Bank. W każdym regionie był reprezentant nazywany Head of Government (szef rządu/premier), który łączył w sobie dwie funkcje premiera i ministra środowiska. Pozostali członkowie grupy to minister ekonomii oraz minister stanu (Minister of State). Zadaniem każdej z grup było prowadzenie takiej polityki regionu, aby był on w jak najlepszej kondycji gospodarczej i finansowej. Żeby nie było tak łatwo musieliśmy zmagać się z problemami wynikającymi z podejmowanych przez nas decyzji. Tak jak w rzeczywistym świecie, tak i w naszej grze media miały duży wpływ na to co działo się w regionach, które reprezentowaliśmy. Jeżeli ignorowaliśmy problemy, o których informowały nas media spotykały nas kary. Prowadzącymi symulacyjną grę POL&IS byli członkowie niemieckiej Bundeswehry. Mimo długiej i ciężkiej pracy jestem usatysfakcjonowany nowymi doświadczeniami, które zmieniły mój pogląd na temat zarządzania państwem i stosunkami międzynarodowymi.
 
Beata Męzik (III LO)
Cały wyjazd oceniam pozytywnie. Dużym plusem było zakwaterowanie, gdyż mieszkaliśmy w tym samym budynku, w którym odbywała się gra. Dzięki wyjazdowi mogłam sprawdzić swoje zdolności językowe oraz nawiązać znajomości z uczniami z innych krajów. Gra w całości przeprowadzona była w języku angielskim, co pozwoliło uczniom nieznającym niemieckiego zrozumieć jej zasady. Symulacja, w której braliśmy udział, była bardzo ciekawa. Nauczyliśmy się wiele, m.in. jak pisać programy polityczne, nawiązywać umowy z innymi krajami, bronić granic czy załatwiać sprawy ekonomiczne. Dużym ułatwieniem była też pomoc oficerów z Bundeswehry, którzy starali się zawsze udzielić odpowiedzi na nasze pytania. Jeszcze raz z chęcią wzięłabym udział w takiej symulacji.

Do wiadomości podała mgr Magdalena Trzepizur

minW dniach 22.10.2012r. – 25.10.2012r. miała miejsce wizyta naszych uczniów wraz z opiekunami w Strasburgu. Uczniowie z państw: Austria, Niemcy oraz Finlandia również przybyli do Strasburga na spotkanie w ramach realizacji projektu Comenius ,,Demokracja – działajmy na jej rzecz’’.