Projekty

Podsumowanie projektu Erasmus Plus – kierunek Grecja!
minDnia 8.02.2017 w ZS Nr 1 w Kłobucku odbyło się uroczyste podsumowanie projektu Erasmus Plus. W uroczystości wzięli udział: Starosta Powiatu Kłobuckiego pan Henryk Kiepura, Wicestarosta - pan Maciej Biernacki, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej w Kłobucku - pani Joanna Kulejewska, członek zarządu – pan Krzysztof Nowak, koordynator projektu Erasmus Plus z ramienia fundacji PRO FUTURO – pani Magdalena Godlewska, dyrekcja ZS Nr 1, opiekunowie, wychowawcy klas, rodzice oraz 57 uczniów, uczestników projektu Erasmus Plus.
Praktyki zagraniczne w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku realizowane są od 2007 roku w ramach projektu Leonardo da Vinci, a następnie od roku 2014 w ramach projektu Erasmus Plus. Zagraniczne staże i praktyki zawodowe nasi uczniowie realizują w różnych krajach europejskich takich jak Francja i Włochy, a w tym roku szkolnym po raz pierwszy także w Grecji.

minPod hasłem: Nauka nie ma żadnej ojczyzny, gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat w miniony wtorek w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku podsumowano efekty i rezultaty projektu Z polskiej prowincji do centrum Europy.
Uczestnicy projektu - dwie szesnastoosobowe grupy przyszłych techników żywienia i usług gastronomicznych oraz techników usług fryzjerskich - spotkali się z Panią dyrektor Anną Nowicką, pracownikami szkoły zaangażowanymi w realizację projektu, zaproszonymi gośćmi oraz kolegami i koleżankami z klas młodszych, by podzielić się przeżytym doświadczeniem oraz zaprezentować nabyte umiejętności.
W formie prezentacji multimedialnej młodzież przedstawiła organizacje biorące udział w projekcie - ZSNr1 w Kłobucku, Aformac w Montluçon oraz SistemaTurismo we Włoszech, cele i założenia projektu oraz miejsca we Francji i Włoszech, w których realizowano staże.
Wypowiedzi uczestników staży odbytych we włoskich salonach fryzjerskich oraz francuskich restauracjach były kolejnym punktem spotkania upowszechniającego. Wrażenia, jakimi stażyści podzielili się z uczestnikami spotkania, są dowodem na to, iż niewątpliwie staże zagraniczne były dla zawodowców z kłobuckiej „Jedynki” nie tylko, choć przede wszystkim, możliwością odkrywania tajników swoich zawodów, ale także świetną okazją do pogłębienia umiejętności językowych, odkrycia nowych kultur, innych ludzi oraz siebie samych.

min_2Dnia 12.10.2016 o godzinie 8.00 uczniowie z Zespołu Szkół Nr1 w Kłobucku wraz z nauczycielami Wiolettą Szlązak i Mirosławem Cebulą wyjechało na praktyki zawodowe do Grecji. Na pożegnanie nas przybyli Starosta Powiatu – pan Henryk Kiepura, Wicestarosta Powiatu – pan Maciej Biernacki, Naczelnik Wydziału Oświaty – pani Joanna Kulejewska. W strugach deszczu pożegnaliśmy przedstawicieli Starostwa Powiatowego, a także rodziców, rodziny i przyjaciół wyruszając w 28 godzinną podróż wygodnym autokarem. Wyjazd na staż zawodowy do Grecji był realizowany w ramach programu Erasmus+ "Praktyka polskich uczniów za granicą krokiem do wejścia na rynek europejski"(projekt o numerze 2016-1-PL01-KA102-024099) przez Fundację Wspierania Rozwoju Edukacji i był przeznaczony dla 34 uczniów klas drugich, trzecich i czwartych kształcących się w zawodzie technik informatyk i technik logistyk.

Mechanicy na praktykach w Grecji
min_1Dnia 12.10.2016 o godzinie 8.00 uczniowie z Zespołu Szkół Nr1 w Kłobucku wraz z nauczycielami Katarzyną Stefaniaki Grzegorzem Biernackim wyjechało na praktyki zawodowe do Grecji. Na pożegnanie nas przybyli Starosta Powiatu – pan Henryk Kiepura, Wicestarosta Powiatu – pan Maciej Biernacki, Naczelnik Wydziału Oświaty – pani Joanna Kulejewska. W strugach deszczu pożegnaliśmy przedstawicieli Starostwa Powiatowego, a także rodziców, rodziny i przyjaciół wyruszając w 28 godzinną podróż wygodnym autokarem. Wyjazd na staż zawodowy do Grecji był realizowany dzięki Fundacji Pro Futuro, w ramach programu Erasmus+ „Staż zagraniczny szansą dla przyszłych specjalistów w zawodzie mechanik”(nr projektu 2016-1-PL01-KA102-025122), i był przeznaczony dla 23 uczniów klasy drugiej i trzeciej kształcących się w zawodzie technik mechanik.

Nowy projekt Erasmusa
min_1 dniach 25-29 października nauczycielki Magdalena Trzepizur oraz Joanna Morawska udały się na wizytę przygotowawczą do Niemiec w ramach projektu Erasmus+. Tematem projektu, który będzie realizowany przez dwa lata jest migracja, jej powody, skutki, rodzaje migracji oraz kształtowanie postawy tolerancji wobec innych kultur. Nauczycielki podczas wyjazdu projektowego omówiły wraz z innymi szkołami partnerskimi cele projektu, harmonogram wyjazdów oraz co będzie odbywało się na każdej wizycie w danym kraju. Zespół Szkół Nr1 w Kłobucku będzie współpracował ze szkołami z Niemiec, Austrii oraz Włoszech. Dzięki udziałowi w projekcie młodzież będzie wyjeżdżała wraz z nauczycielami na krótkie wizyty zagraniczne kilka razy w ciągu roku szkolnego i poznawała nowe miejsca, ludzi oraz szkoliła angielski, który jest językiem roboczym projektu. Kolejna wizyta tym razem z udziałem uczniów odbędzie się pod koniec stycznia, a uczniowie udadzą się do Mittersill w Austrii.

Do wiadomości podała p.M. Trzepizur

min_1Wielkimi krokami zbliżamy się do finału projektu Z polskiej prowincji do centrum Europy  - projektu realizowanego w ramach programu unijnego ERASMUS+. Za nami już jego kluczowy etap – miesięczny okres mobilności, związany ze zdobywaniem doświadczenia zawodowego w zagranicznych przedsiębiorstwach. Takie właśnie doświadczenie, połączone z rozwojem umiejętności i kompetencji nie tylko tych zawodowych, ale również językowych, technicy żywienia i usług gastronomicznych oraz technicy usług fryzjerskich zdobywali w partnerskich krajach naszej „Jedynki”- Francji i Włoszech. Pierwszego września swoją przygodę z włoskim fryzjerstwem rozpoczęły uczennice przygotowujące się do zawodu technik usług fryzjerskich, natomiast niespełna dwa tygodnie później, przyszli technicy żywienia wyruszyli do Francji, by tam, uczyć się zawodu pod okiem fachowców francuskiej sztuki kulinarnej.