Projekty

Zajęcia już rozpoczęte
kapitaluniaInformujemy, iż dnia 15 listopada 2013 roku rozpoczęły się zajęcia z grupowego doradztwa zawodowego, zajęcia z matematyki oraz z języka angielskiego, a także zajęcia tematyczne: Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D, Multimedia w reklamie i Komputer w zawodach technicznych. Zajęcia realizowane są w ramach projektu konkursowego Działanie 9.2. – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Energia kompetencji”.
Projekt skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku. Zajęcia odbywają się na terenie szkoły w godzinach nie pokrywających się z godzinami zajęć lekcyjnych. W projekcie bierze udział 130 uczniów szkoły.

Projekt „Energia kompetencji” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do wiadomości podał p. Roman Kudelski - koordynator projektu

Podsumowanie stażu we Francji
kapitaluniamin
Ciekawą prezentacją multimedialną oraz obiadem, na który podano potrawy francuskie, 18 listopada podsumowano w naszej szkole realizację projektu stażu we Francji.
Zaprezentowano projekt od jego narodzin, poprzez rekrutację uczestników, przygotowanie kulturowo-językowe do momentu realizacji – wrześniowej praktyki uczniów w restauracjach francuskiej Owernii. Uczestnicy przedstawili swoje wrażenia z miesięcznego pobytu we Francji oraz nauki sztuki kulinarnej pod okiem francuskich mistrzów. Do tego dołączyli ciekawe zdjęcia ukazujące kulisy ich pracy, a także relacjonujące wycieczki po regionie oraz pięknej stolicy Francji.

Wizyta przygotowawcza w ramach Comeniusa
minZespół Szkół Nr 1 po raz kolejny będzie uczestniczył w programie Comenius – partnerskie projekty szkół, tym razem w projekcie „Zdrowie poprzez odżywianie i ruch”. Projekt będzie realizowany przez dwa lata i ma na celu przekazanie młodzieży wiedzy na temat zdrowego odżywiania się, kształtowanie świadomości konsumenckiej, propagowanie zdrowego trybu życia, a także zapoznanie uczniów z unijną polityką jakości produktów rolnych oraz dostosowywaniem polskiego prawa do prawa Unii Europejskiej w zakresie produkcji żywności modyfikowanej genetycznie.
Uczniowie i nauczyciele ZS Nr1 będą uczestniczyć w wyjazdach do państw partnerskich uczestniczących w tym projekcie: Niemiec, Austrii oraz Włoszech. Zaplanowany jest również przyjazd młodzieży z państw partnerskich do naszej Szkoły.
W wizycie przygotowawczej, która odbyła się w październiku w Niemczech wzięły udział koordynator – Magdalena Trzepizur wraz z Joanną Morawską. Podczas spotkania ustalono harmonogram wyjazdów, omówione zostały założenia i cele projektu na najbliższe dwa lata.

Do wiadomości podała mgr Magdalena Trzepizur

kapitaluniaW dniach 3.09 - 5.10.2013 r. ośmioosobowa grupa uczniów naszej szkoły, kształcących się w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego odbywała staż we Francji w restauracjach miasta Montlucon. Praktyki zorganizowano w ramach projektu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanego przez FRSE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu "Uczenie się przez całe życie”. Uczniowie klas III i IV TŻ zdobyli swoje pierwsze doświadczenia zawodowe w środowisku międzynarodowym, pracując pod okiem francuskich mistrzów sztuki kulinarnej. Efektem stażu są przede wszystkim nowe umiejętności i kompetencje zawodowe, ale także sprawności językowe, zdobyte przez uczestników projektu.

Założenia projektu
kapitaluniaGłównym celem projektu  „Energia kompetencji”, realizowanym w partnerstwie z firmą Syntea SA z Lublina, jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej wśród uczniów Technikum Nr1 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr1 naszej szkoły. Realizacja projektu przypada na  okres od 01.08.2013r. do 31.12.2014r. W ramach projektu uczniowie będą mogli uczestniczyć w nieodpłatnych zajęciach, a będą to:
-Językowe – język angielski;
- Informatyczne (VCC Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D, VCC Komputer w zawodach technicznych,  VCC Multimedia w reklamie);

Wizyta uczniów w Mittersill - podsumowanie projektu  „Demokracja- działajmy na jej rzecz!”
{slimbox single images/stories/news_2012_2013/n100/z1.jpg,images/stories/news_2012_2013/n100/min.jpg; images/stories/news_2012_2013/n100/z2.jpg;images/stories/news_2012_2013/n100/z3.jpg;images/stories/news_2012_2013/n100/z4.jpg;images/stories/news_2012_2013/n100/z5.jpg;images/stories/news_2012_2013/n100/z6.jpg;images/stories/news_2012_2013/n100/z7.jpg;images/stories/news_2012_2013/n100/z8.jpg;images/stories/news_2012_2013/n100/z9.jpg;images/stories/news_2012_2013/n100/z10.jpg}
W dniach 04.06.2013 – 06.06.2013 odbyło się podsumowanie działań w ramach projektu Comenius „Demokratie-wir machen mit!” - „Demokracja- działajmy na jej rzecz!”. Przedstawiciele szkół partnerskich z Niemiec, Finlandii i$nbsp;Polski spotkali się w Austrii -  u głównego koordynatora projektu. W ciągu dwóch lat realizacji projektu (2011/2012-2012/2013) uczniowie mieli okazję zwiedzić wiele miejsc związanych z tematem projektu: Parlament Europejski  w Strasburgu (Francja), Muzeum Historii Niemiec (Bonn, Niemcy), Fiński Parlament (Helsinki, Finlandia), Parlament w Salzburgu (Austria), Sejm (Warszawa, Polska). Wyjazdy zagraniczne do Austrii, Niemiec czy Finlandii stały się możliwe dzięki funduszom unijnym pozyskanym na cele realizacji tego właśnie projektu. Spotkaniom towarzyszyły dyskusje, debaty z przedstawicielami władz lokalnych, posłami lub politykami reprezentującymi w/w państwa na skalę europejską. Uczniowie uczestniczący w  wyjazdach nawiązywali liczne przyjaźnie międzynarodowe oraz podnosili kompetencje znajomości języków obcych: j. angielski i j. niemiecki.