Projekty

Kolejne projekty w ramach Erasmusa
min_2Nasza szkoła przystąpił do realizacji kolejnych projektów praktyk zagranicznych w ramach programu Erasmus Plus. W tym roku szkolnym, w październiku realizujemy kolejne dwa projekty. Pierwszy z nich to projekt pt. "Praktyka Polskich uczniów za granicą krokiem do wejścia na rynek europejski" przeznaczony jest dla 34 uczniów klas drugich, trzecich i czwartych kształcących się w zawodzie technik informatyk i technik logistyk. Drugi to projekt "Staż zagraniczny szansą dla przyszłych specjalistów w zawodzie mechanik" przeznaczony jest dla 23 uczniów klasy drugiej i trzeciej kształcących się w zawodzie technik mechanik. Młodzież zakwalifikowana do projektu w drodze rekrutacji w okresie od 12.10.2016 do 27.10.2016 wyjedzie na praktyki zawodowe do Grecji, gdzie będzie zdobywać doświadczenie zawodowe, uczyć się języków obcych oraz poznawać zabytki i historię Grecji.

Informacja dla uczniów wyjeżdżających na Staż Zawodowy do Grecji
w1W załączniku informacje na temat  terminów lektoratów dla uczniów - kliknij tutaj.


Do wiadomości podała p. W. Szlązak

Sprawozdanie z uczestnictwa w seminarium
minW dniach 18.07.2016 - 22.07.2016 nauczycielka języka niemieckiego p. Anna Kasprzak uczestniczyła w seminarium doskonalącym dla nauczycieli języka niemieckiego w Instytucie Międzynarodowej Komunikacji w Duesseldorfie w Niemczech. W seminarium dokształcającym nauczycieli języka niemieckiego uczestniczyli nauczyciele ze szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczyciele akademiccy z różnych państw: Polski, Węgier, Czech, Rumunii, Malezjii oraz Chin. Szkolenie w wielokulturowym gronie nauczycieli umożliwiło wymianę doświadczeń zawodowych oraz osobiste bliższe poznanie się i nawiązanie znajomości.

Konferencja Erasmusa…
eraW czerwcu br. roku odbyła się w Warszawie konferencja dla Beneficjentów projektów Erasmus+ zatwierdzonych do dofinansowania w konkursie 2016 Akcja KA1 SE "Mobilność kadry edukacji szkolnej". Zgromadzonych uczestników konferencji powitała pani Alaksandra Długosz, zastępca Dyrektora Programu Erasmus+ Edukacja szkolna. Program konferencji obejmował cykl wykładów poświęcony w całości tematyce dotyczącej projektu Erasmus+. W spotkaniu uczestniczyła p. Anna Kasprzak – koordynatorka projektu.
Spotkanie dotyczące Erasmusa+
eraDnia 31 marca 2016 w Sejmie Śląskim w Katowicach odbyła się konferencja, spotkanie warsztatowe dotyczące programu Erasmus+ Młodzież. Organizatorem spotkania było Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli, patronem honorowym Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Partnerami spotkania byli: Śląskie Kuratorium Oświaty i Wydział Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. W spotkaniu uczestniczyła Anna Kasprzak, nauczyciel języka niemieckiego w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku. Spotkanie to było doskonałą okazją do zapoznania się z możliwościami, które niesie ze sobą program Erasmus+, ale również okazją do rozwiania wątpliwości i trudności, które można napotkać przy aplikowaniu wniosków. Program Erasmus+ wspiera szczególnie młodzież. Na konferencji wspomniano, iż województwo śląskie znalazło się na drugim miejscu w Polsce pod względem realizacji projektów unijnych w sektorze: Młodzież.

Nowy program wsparcia
minZ inicjatywy Starostwa Powiatowego w Kłobucku przygotowywany jest dla naszej szkoły nowy program wsparcia finansowany ze środków budżetowych z udziałem EFS oraz EFRR. Ma on na celu podniesienie jakości i dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy i wymagań systemu kształcenia zawodowego w zakresie branż mechanicznych oraz nowych technologii produkcji - zwłaszcza CNC. W latach 2016 – 2018 planuje się doposażenie warsztatów i pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz rozszerzenie kwalifikacji kadry dydaktycznej i uczniów klas technikum.
W związku z planowaną przez Powiat Kłobucki realizacją programu, Zespół Szkół nr 1 w Kłobucku przeprowadził rozmowy z przedsiębiorcami z terenu powiatu kłobuckiego dotyczące współpracy w zakresie kształcenia zawodowego uczniów w zawodzie technik mechanik (kod zawodu 311504) – profil CNC. Efektem rozmów są m.in. podpisane Listy Intencyjne przez następujące firmy: MASKPOL z Konieczek, EKOMEX-PILŚNIAK z Panek, FA-METAL z Częstochowy, DUET z Krzepic oraz z Kłobucka SÜDPACK KŁOBUCK. Szczegóły w „Raporcie z rozmów z Partnerami”.