Sprawozdanie z konferencji nt. zasad zarządzania projektami mobilności dla instytucji realizujących projekty na zasadach programu Erasmus+

Dnia 8 października 2018 nauczycielki Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku: Olga Biernacka, Kamila Bogacz-Bugaj, Anna Kasprzak uczestniczyły w szkoleniu nt. zasad zarządzania projektami mobilności dla instytucji realizujących projekty na zasadach programu Erasmus + finansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój konkurs 2018, które odbyło się w Warszawie w Hotelu Mercure Centrum.

Szkolenie wiąże się z realizacją projektu „Europejska mobilność drogą do sukcesu zawodowego”, który dotyczyć będzie praktyk zawodowych za granicą we Francji i w Niemczech dla uczniów i nauczycieli kierunków kształcenia: Technik żywienia, Technik pojazdów samochodowych, Technik mechanik CNC. W trakcie szkolenia w pierwszej części  poruszone zostały następujące zagadnienia:

  • dane statystyczne zwycięskich projektów w konkursach z ostatnich lat
  • zarządzanie projektem – kwestie formalne: forma dofinansowania, sprawozdawczość, identyfikacja wizualna, zasada równości szans, zmiany w umowie finansowej, załączniki do umowy
  • zarządzanie projektem – kwestie jakościowe: rekrutacja i kwalifikowalność uczestników, współpraca z partnerami (pośrednikami), przygotowanie uczestników do wyjazdu, monitorowanie postępów uczestników i realizacji programu stażu/szkolenia, certyfikacja (Europass Mobilność, ECVET), ewaluacja i upowszechnianie.

W drugiej części szkolenia prowadzący szkolenie wyjaśnili uczestnikom zagadnienia:

  • umowa pomiędzy beneficjentem a uczestnikiem mobilności: zasady jej sporządzania, najważniejsze postanowienia, zapisy dot. płatności, sprawozdawczość uczestnika, porozumienie o programie zajęć, zobowiązanie do zapewnienia jakości mobilności, oświadczenie uczestnika projektu dot. przetwarzania danych osobowych,
  • systemy internetowe do obsługi projektów: system dokumentacji on-line,  formularz SL, system Mobility Tool.

Ostatnia część spotkania dotyczyła kwestii finansowych realizowanego projektu.

Nasza Szkoła

Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

ul. Zamkowa 6
42 - 100 Kłobuck

Jesteśmy tutaj

tel. / fax 34 317 22 31
34 317 36 90

adres

facebook YT logo bip logo
 

Jesteśmy na FB

Pracownia CNC Kłobuck Zagórze

Zagraniczne praktyki zawodowe odbyło

296 uczniów

naszej szkoły

Kalendarz

Nasze certyfikaty, zrealizowane lub realizowane projekty oraz partnerzy

Nasza Szkoła

Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

ul. Zamkowa 6
42 - 100 Kłobuck

Jesteśmy tutaj

tel. / fax 34 317 22 31
34 317 36 90

adres

facebook YT logo bip logo