Od 25 marca do 10 kwietnia br. przedłużono okres kwarantanny w oświacie.
Rozporządzenie MEN z dnia 20.03.2020 obliguje wszystkich do realizacji zajęć w tym czasie
w formie zdalnej przy użyciu dostępnych narzędzi.

Czytaj więcej --> http://zsnr1-klobuck.edu.pl/65-aktualnosci/1738-od-25-marca-do-10-kwietnia-br-przedluzono-okres-kwarantanny-w-oswiacie

Rekrutacja

Informacje i dokumenty wymagane podczas rekrutacji.

Operator obrabiarek skrawających 722307 - Szkoła posiada własne bardzo dobrze wyposażone warsztaty, w których realizowane są dla tego zawodu zajęcia praktyczne z wykorzystaniem nowoczesnej bazy dydaktycznej, dające absolwentom szerokie umiejętności techniczne (zwłaszcza z zakresu obróbki skrawaniem z wykorzystaniem obrabiarek konwencjonalnych i sterowanych numerycznie maszyn CNC). Jest to zawód ceniony na rynku pracy.

Uczniowie zdają egzamin z jednej kwalifikacji:

  • MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających

Kucharz 512001 - szkoła posiada własne warsztaty gastronomiczne oraz salę obsługi konsumenta, w których realizowane są zajęcia praktyczne na poziomie gwarantującym absolwentom powodzenie w przyszłej pracy w branży gastronomicznej. Zajęcia uzupełniają różnego typu konkursy oraz uczestnictwo w przygotowaniu i obsłudze dużych imprez.

Uczniowie zdają egzamin z jednej kwalifikacji:

  • HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań

Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 - Szkoła posiada własne warsztaty gastronomiczne, w których realizowane są zajęcia praktyczne zarówno z zakresu przygotowywania potraw, jak też z obsługi kelnerskiej czy organizacji usług gastronomicznych. Ponadto, dla zawodu organizujemy od lat ciekawe miesięczne praktyki zawodowe nad polskim morzem i we Francji. Zajęcia uzupełniają różnego typu konkursy oraz uczestnictwo w przygotowaniu i obsłudze dużych imprez.

Uczniowie zdają egzaminy w dwóch kwalifikacjach:

  • HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań
  • HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Technik usług fryzjerskich 514105 - Szkoła posiada własne warsztaty fryzjerskie, w których realizowane są zajęcia praktyczne wspierane wykorzystaniem nowoczesnych technologii wizualizacji. Ponadto, dla tego zawodu organizujemy m.in. wartościowe zagraniczne miesięczne praktyki zawodowe we Włoszech. Zdobywane umiejętności z zakresu wykonywania prac fryzjerskich oraz stylizacji fryzur dają duże możliwości zatrudnienia
i rozwoju zawodowego.

 Uczniowie zdają egzaminy w dwóch kwalifikacjach:

  • FRK.01 Wykonywanie usług fryzjerskich
  • FRK.03 Projektowanie i wykonywanie fryzur

Technik pojazdów samochodowych 311513dla tego zawodu jest prowadzona bezpłatna nauka jazdy na kategorię B. Szkoła posiada własne bardzo dobrze wyposażone warsztaty oraz stację kontroli pojazdów (kat. A, B, T), w których realizowane są zajęcia praktyczne na wysokim poziomie z wykorzystaniem m.in. informatycznych systemów diagnostyki pojazdów.

Uczniowie zdają egzaminy w dwóch kwalifikacjach:

  • MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
  • MOT.06 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Technik mechanik 311504 z profilem CNCzawód daje szerokie kwalifikacje z zakresu obróbki z wykorzystaniem maszyn sterowanych numerycznie.

Bardzo dobra baza dydaktyczna, specjalistyczne oprogramowanie i nowoczesne technologie wsparte zajęciami w warsztatach szkolnych gwarantują wysoki poziom wiedzy i umiejętności absolwentów tego kierunku.

Kształcenie praktyczne odbywa się w najnowszych pracowniach: "Pracowni obrabiarek CNC”, "Pracowni programowania obrabiarek CNC" i „Pracowni obrabiarek konwencjonalnych”. Uczniowie odbywają praktyki w firmach oferujących pewne zatrudnienie.

Uczniowie zdają egzaminy w dwóch kwalifikacjach:

  • MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających
  • MEC.09 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Nasze certyfikaty, zrealizowane lub realizowane projekty oraz partnerzy

Nasza Szkoła

Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

ul. Zamkowa 6
42 - 100 Kłobuck

Jesteśmy tutaj

tel. / fax 34 317 22 31
34 317 36 90

adres

facebook YT logo bip logo