Od 25 marca do 10 kwietnia br. przedłużono okres kwarantanny w oświacie.
Rozporządzenie MEN z dnia 20.03.2020 obliguje wszystkich do realizacji zajęć w tym czasie
w formie zdalnej przy użyciu dostępnych narzędzi.

Czytaj więcej --> http://zsnr1-klobuck.edu.pl/65-aktualnosci/1738-od-25-marca-do-10-kwietnia-br-przedluzono-okres-kwarantanny-w-oswiacie

Rekrutacja

Informacje i dokumenty wymagane podczas rekrutacji.

Technik logistyk 333107 - zajęcia realizuje się w profesjonalnie wyposażonej symulacyjnej pracowni, w której istnieją wszystkie typowe działy biurowe. Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Kształcenie wspierają praktyki w różnych firmach, centrach logistycznych i instytucjach.

Uczniowie zdają egzaminy w dwóch kwalifikacjach:

  • SPL.01 Obsługa magazynów
  • SPL.04 Organizacja transportu

Technik informatyk 351203 - Zdobyte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe pozwalają samodzielnie montować i konfigurować systemy komputerowe, budować sieci informatyczne, projektować bazy danych, programować strony internetowe oraz nimi zarządzać. Kształcenie uzupełnia dodatkowy przedmiot „Podstawy projektowania CAD i druk 3D”. Zajęcia realizujemy w 4 bardzo dobrze wyposażonych informatycznych pracowniach multimedialnych.

Uczniowie zdają egzaminy w dwóch kwalifikacjach:

  • INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
  • INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

 

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311943 - Absolwent tego kierunku może pracować m.in. w agencjach reklamowych, firmach wydawniczych i  internetowych, drukarniach cyfrowych, biurach DTP itd. Kwalifikacje uzyskane w tym zawodzie umożliwiają wykonywanie takich zadań jak np.: tworzenie i wdrażanie internetowych projektów multimedialnych, przygotowywanie prezentacji graficznych i multimedialnych, przygotowywanie publikacji
do drukowania, obsługiwanie cyfrowych systemów w poligrafii itp. Zajęcia odbywają się w wyposażonej w najnowsze urządzenia multimedialne „Pracowni projektowania i modelowania 2D/3D”.

Uczniowie zdają egzaminy w dwóch kwalifikacjach:

  • PGF.04 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
  • PGF.05 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

Technik ekonomista 331403 - zajęcia realizuje się w profesjonalnie wyposażonej symulacyjnej pracowni, w której istnieją wszystkie typowe działy biurowe. Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Kształcenie wspierają praktyki w różnych firmach i instytucjach (sądy, banki, urzędy).

Uczniowie zdają egzaminy w dwóch kwalifikacjach:

  • AKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
  • AKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Technik budownictwa 311204 - wykorzystuje się wspomaganie nauczania specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym, a zajęcia praktyczne realizowane są w bardzo dobrze wyposażonych działach budowlanych warsztatów szkolnych oraz na zewnętrznych budowach. Wszechstronny rozwój zawodowy gwarantują zdobywane w trakcie kształcenia kwalifikacje z zakresu wiedzy budowlanej, organizacji budowy czy kosztorysowania.

Uczniowie zdają egzaminy w dwóch kwalifikacjach:

  • BUD.01 Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich
  • BUD.14 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Technikum

 

Branżowa Szkoła I Stopnia

 

Zespół Szkół Nr 1 w Kłobucku posiada dla wszystkich zawodów własne bardzo dobrze wyposażone warsztaty szkolne i multimedialne pracownie zawodowe, w których realizowane są zajęcia praktyczne. Realizację programów nauczania wspierają praktyki krajowe i zagraniczne (Francja, Włochy, Grecja) oraz zajęcia u wiodących przedsiębiorców rejonu.

Szkoła kształci w systemie państwowym opartym na zajęciach praktycznych realizowanych we własnych warsztatach szkolnych i multimedialnych pracowniach branżowych.

Szkoła posiada akredytację do przeprowadzania egzaminów dla wszystkich zawodów,
w których kształci.

 

Nasze certyfikaty, zrealizowane lub realizowane projekty oraz partnerzy

Nasza Szkoła

Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

ul. Zamkowa 6
42 - 100 Kłobuck

Jesteśmy tutaj

tel. / fax 34 317 22 31
34 317 36 90

adres

facebook YT logo bip logo