Od 25 marca do 10 kwietnia br. przedłużono okres kwarantanny w oświacie.
Rozporządzenie MEN z dnia 20.03.2020 obliguje wszystkich do realizacji zajęć w tym czasie
w formie zdalnej przy użyciu dostępnych narzędzi.

Czytaj więcej --> http://zsnr1-klobuck.edu.pl/65-aktualnosci/1738-od-25-marca-do-10-kwietnia-br-przedluzono-okres-kwarantanny-w-oswiacie

Zawody w których kształcimy

Technikum

 

Branżowa Szkoła I Stopnia

 

Zespół Szkół Nr 1 w Kłobucku posiada dla wszystkich zawodów własne bardzo dobrze wyposażone warsztaty szkolne i multimedialne pracownie zawodowe, w których realizowane są zajęcia praktyczne. Realizację programów nauczania wspierają praktyki krajowe i zagraniczne (Francja, Włochy, Grecja) oraz zajęcia u wiodących przedsiębiorców rejonu.

Szkoła kształci w systemie państwowym opartym na zajęciach praktycznych realizowanych we własnych warsztatach szkolnych i multimedialnych pracowniach branżowych.

Szkoła posiada akredytację do przeprowadzania egzaminów dla wszystkich zawodów,
w których kształci.

 

Nasze certyfikaty, zrealizowane lub realizowane projekty oraz partnerzy

Nasza Szkoła

Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

ul. Zamkowa 6
42 - 100 Kłobuck

Jesteśmy tutaj

tel. / fax 34 317 22 31
34 317 36 90

adres

facebook YT logo bip logo