Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży

Polsko-niemieckie tradycje wielkanocne...
minW dniach 8.03.-13.03.2015 nasza szkoła gościła młodzież oraz nauczycieli ze szkoły partnerskiej Berufskolleg w Brühl/Niemcy. Trzecia z kolei wizyta niemieckich uczniów odbyła się w ramach realizowanego w roku szkolnym 2014/2015 projektu na temat tradycji świątecznych w Polsce i w Niemczech. W listopadzie 2014 nasi uczniowie wyjechali do Brühl, gdzie brali udział w zajęciach projektowych dotyczących tradycji bożonarodzeniowych. Podczas marcowej rewizyty młodzieży niemieckiej w Kłobucku tematem przewodnim programu wymiany były tradycje wielkanocne w obu krajach. Uczniowie pracując w polsko- niemieckich parach lub grupach przygotowali kartki i dekoracje wielkanocne oraz opracowali broszurę, w której przedstawili podobieństwa i różnice rodzimych tradycji związanych ze świętami.

Podsumowanie wyjazdu do Niemiec
minW dniach 22.11.2014-28.11.2014 uczniowie przebywali w szkole partnerskiej Berufskolleg w Brühl/Niemcy. Była to trzecia z kolei wizyta odbywająca się w ramach umowy o współpracy podpisanej przez dyrektorów szkół a zainicjowana przez nauczycielki języka niemieckiego Joanne Morawską i Kamillę Strzeszynę oraz nauczycieli z Berufskolleg.
Wyjazd odbył się w ramach Programu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, z którego to uczniowie otrzymali dofinansowanie do kosztów podróży a strona niemiecka dofinansowanie programu i działań podczas pobytu.

Uczniowie z Brühl u nas
min_polW dniach 16.03.-21.03.2013 roku gościliśmy w naszej szkole uczniów z partnerskiej szkoły Berufskolleg w Brühl/Niemcy.
Młodzież z niemieckiej szkoły przebywała w Kłobucku w ramach międzynarodowej wymiany zorganizowanej przez nauczycielki Joannę Morawską, KatarzynęStefaniak i Kamillę Strzeszynę.
Uczniowie z Brühl uczestniczyli w zajęciach sportowych przygotowanych przez panią Anitę Ziomko-Nowak oraz nauczycieli wychowania fizycznego Witolda Morawskiego i Grzegorza Garbaciaka.

Pobyt młodzieży w Brühl
min_1W dniach 26.01.2013-1.02.2013 uczniowie z Zespołu Szkół Nr 1 przebywali w szkole partnerskiej Berufskolleg w Brühl. Kolejna wizyta odbywała  się w ramach umowy o współpracy podpisanej przez dyrektorów szkół. Jeden z punktów tej umowy dotyczy możliwości wyjazdów uczniów i wizytowania partnerskich szkół.
Wyjazd odbył się w ramach Programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, z którego to uczniowie otrzymali dofinansowanie do kosztów podróży a strona niemiecka dofinansowanie programu i działań podczas pobytu. W wymianie wzięło udział 15 uczniów z Zespołu Szkół Nr 1 i 15 uczniów z Berufskolleg. Organizatorkami wyjazdu  i opiekunkami uczniów były nauczycielki języka niemieckiego Joanna Morawska i Kamilla Strzeszyna oraz nauczycielka języka angielskiego Katarzyna Stefaniak.