Leonardo da Vinci - Kapitał Ludzki

kapitaluniaminPo odbyciu staży w ramach projektu "Przez mobilność do kariery", młodzież z technikum żywienia oraz technikum usług fryzjerskich zaprezentowała swoje nowe umiejętności oraz przedstawiła wrażenia z pobytu we Francji i Włoszech. Odbyło się to 13 listopada podczas uroczystego obiadu przygotowanego właśnie przez uczniów szkolących się przez miesiąc we Francji, a z udziałem zaproszonych gości: Starosty Kłobuckiego p. Romana Minkiny, Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia p. Macieja Biernackiego, przedstawicieli lokalnych pracodawców - Dyrektora Hotelu Restauracji "Wenecka" p. Wojciecha Śleszyńskiego oraz szefowych zakładów fryzjerskich w osobach p. Iwony Gabrysiak i p. Katarzyny Zając, jak również przedstawicieli ZS Nr 1 - dyrektor p. Anny Nowickiej, kierownika szkolenia praktycznego p. Wioletty Szlązak, księgowej p. Aliny Bogacz oraz koordynatorki projektu p. Olgi Biernackiej i opiekunek stażystów: p. Anny Wiśnik, p. Kamili Bogacz-Bugaj, p. Magdaleny Klimaszewskiej oraz p. Magdaleny Trzepizur.

kapitaluniamin„I jesteśmy... w domu, w szkole, trochę żal, że już koniec, ale to co przeżyliśmy, czego doświadczyliśmy - to zostanie w nas na zawsze.” 13 października wieczorem dobiegła końca wielka przygoda następnej grupy uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych, którzy mieli możliwość zdobywania swoich pierwszych doświadczeń zawodowych u boku mistrzów kuchni francuskiej. Słowo mistrzów nie jest bynajmniej przesadzone, bowiem duża część naszych uczniów odbywała swój staż w restauracjach czterogwiazdkowych hoteli miast Montlucon i Vichy, gdzie szefami kuchni są kucharze znani nie tylko w najbliższym regionie. Po raz pierwszy miejscem praktyk były zakłady gastronomiczne Vichy - uroczego francuskiego uzdrowiska, znanego na całym świecie z wysokiej jakości kosmetyków (trzeba podkreślić, że klientela jest tutaj bardzo wymagająca).

kapitaluniaminW dniach od 15.09.2014 r. do 10.10.2014 r. dziesięcioosobowa grupa uczennic z IV klasy technikum usług fryzjerskich odbyła czterotygodniowe staże zawodowe w salonach fryzjerskich włoskiego miasta Rimini. Praktyki zorganizowano w ramach projektu systemowego „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”, realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach programu Leonardo da Vinci, będącego częścią programu Uczenie się przez całe życie.

Podsumowanie stażu we Francji
kapitaluniamin
Ciekawą prezentacją multimedialną oraz obiadem, na który podano potrawy francuskie, 18 listopada podsumowano w naszej szkole realizację projektu stażu we Francji.
Zaprezentowano projekt od jego narodzin, poprzez rekrutację uczestników, przygotowanie kulturowo-językowe do momentu realizacji – wrześniowej praktyki uczniów w restauracjach francuskiej Owernii. Uczestnicy przedstawili swoje wrażenia z miesięcznego pobytu we Francji oraz nauki sztuki kulinarnej pod okiem francuskich mistrzów. Do tego dołączyli ciekawe zdjęcia ukazujące kulisy ich pracy, a także relacjonujące wycieczki po regionie oraz pięknej stolicy Francji.

kapitaluniaW dniach 3.09 - 5.10.2013 r. ośmioosobowa grupa uczniów naszej szkoły, kształcących się w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego odbywała staż we Francji w restauracjach miasta Montlucon. Praktyki zorganizowano w ramach projektu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanego przez FRSE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu "Uczenie się przez całe życie”. Uczniowie klas III i IV TŻ zdobyli swoje pierwsze doświadczenia zawodowe w środowisku międzynarodowym, pracując pod okiem francuskich mistrzów sztuki kulinarnej. Efektem stażu są przede wszystkim nowe umiejętności i kompetencje zawodowe, ale także sprawności językowe, zdobyte przez uczestników projektu.