"Jak zostać strażakiem ?" mieli okazję dowiedzieć się 21.11.2017r. nasi uczniowie z klas pierwszych, realizujący rozszerzenie mundurowe. Zajęcia programowe przybliżające pracę Państwowej Straży Pożarnej odbyły się w kłobuckiej jednostce PSP.

W trakcie zajęć uczniowie zostali zapoznani z: tradycjami ratownictwa, zagrożeniami występującymi w naszym powiecie, pracą na stanowisku dyspozytora i koordynatora działań oraz podstawowym wyposażeniem bojowym i ratowniczym naszej jednostki. Duże zainteresowanie wzbudziły informacje dotyczące naboru i selekcji do pracy w tym zawodzie.

Uczniowie uczestniczyli w ćwiczeniach z pierwszej pomocy przedmedycznej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Opiekę sprawowali: mgr Beata Pluta i mgr Wojciech Grzybowski, prawidłowy przebieg zajęć koordynowała mgr Anita Ziomko-Nowak.

Więcej zdjęć na naszym profilu FB.