Aktualności

W dniu 09.12.2017 r. w Szkole Podstawowej w Opatowie odbyła się Powiatowa Prezentacja Tradycji Bożonarodzeniowych. My też tam byliśmy.

W dniu 7 grudnia 2017 r. w auli Zespołu Poklasztornego Parafii św. Zygmunta Częstochowie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów.  W roku szkolnym 2017/18 dyplomy otrzymało 52 uczniów z naszego regionu. Dyplomy stypendystom wręczył Pan Jacek Szczotka - Wicekurator Oświaty w Katowicach oraz Pan Mariusz Trepka - Wicewojewoda Śląski.

W dniu 06.12.2017 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku odbyły się pierwsze mecze w ramach Mistrzostw Szkoły w Piłce Siatkowej Chłopców.

Dnia 6 grudnia 2017r. przeprowadzona została przez Samorząd Szkolny, przy zaangażowaniu uczniów z klasy III TE+TL (w roli Mikołaja – uczeń Michał Pyrak) akcja „MIKOŁAJKI ’17”.

Cała świta na czele z Mikołajem zawitała w progi ZS Nr 1. To dziewczyny i chłopcy z III TE+TL w roli, diabłów, śnieżynek i reniferów odwiedzali poszczególne klasy, Dyrekcję ZS Nr 1, pracowników administracji i obsługi, warsztaty szkolne i nie tylko. Jednym rozdawali słodkie upominki, innym rózgi. Tych drugich w tym roku było wyjątkowo mało....

5. grudnia 2017r. w naszej szkole odbył się SZKOLNY KONKURS CZYTELNICZY MAGIA CZYTANIA „PANA TADEUSZA” zorganizowany w ramach NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA.

Uczestniczyło w nim 15 uczniów: A.Hiszpańska, M.Gębuś, K.Żurkowska, O.Olczyk (IILO), M.Lizurej, A.Huptas, J.Chwałowska, M.Bobrowska, J.Hofman, M.Olszewski (IITE), E.Wysocka, W.Ladra, A.Kuberska, W.Gradzik (IITŻ) i K.Wysocki (IVTI), którzy zmagali się z pytaniami dotyczącymi znajomości wydarzeń i bohaterów epopei narodowej.

05 grudnia w naszej szkole zorganizowano spotkanie z przedstawicielami wolontariatu Zespołu Szkół Samochodowo - Budowlanych w Częstochowie. Zechcieli nas zaszczycić swoją obecnością Ojciec Jan Filipek, Pan Rafał Matuszewski opiekun wolontariuszy oraz uczniowie Michał, Sebastian, Tomek.