Organizacja roku szkolnego 2016/2017

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 1 września 2016
2. Zimowa przerwa świąteczna  23-31 grudnia 2016
3. Ferie zimowe 16-29 stycznia 2017
4. Wiosenna przerwa świąteczna 13-18 kwietnia 2017
5. Zakończenie zajęć w klasach programowo
najwyższych w szkółach ponadgimnazjalnych
28 kwietnia 2017
6. Egzamin maturalny w sesji wiosennej
- część ustna
  - języki obce nowożytne
  - język polski
- część pisemna

4-26.05.2017(std.wym.)
8-20.05.2017(podst.pr)

4-19.05.2017
7. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
- etap pisemny 
- etap praktyczny:
   - dla absolwentów techników
12 czerwca 2017

13 czerwca 2017

8. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
- część pisemna

-część praktyczna:

12 stycznia 2017
20 czerwca 2017

9 stycznia 2017(moduł D)
16 stycznia-23 lutego
(moduły W, WK, DK)
26 czerwca 2017(moduł D)
16 czerwca-8 lipca 2017 (moduły W, WK, DK)
9. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
- w szkołach, w których przeprowadzana jest pisemna część egzaminu maturalnego z języka polskiego i matematyki i jęz.obcego nowożytnego

- egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
4, 5, 8 maja 2017

20 czerwca 2017
10. Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych
14 października 2016
31 października 2016
10 lutego 2017
2 maja 2017
16 czerwca 2017
11. Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno - wychowawczych
 23 czerwca 2017
12. Ferie letnie  24.06-31.08.2017