Niech Twoja szkoła promieniuje dobrocią, kolego - zobaczysz, jaka w niej będzie pogoda. Maria Grzegorzewska.   

Europejski Dzień JęzykówW dniu 26.09.2017 r. w Zespole Szkół Nr 1 odbył się Europejski Dzień Języków, który został zorganizowany przez nauczycieli języka angielskiego: mgr Małgorzatę Cięciwę-Król, mgr Karinę Hutną, mgr Katarzynę Stefaniak, mgr Katarzynę Szymczyńską, mgr Magdalenę Trzepizur, języka niemieckiego: mgr Annę Kasprzak, mgr Joannę Morawską, mgr Kamillę Strzeszynę i języka francuskiego - mgr Olgę Biernacką.

 

Mottem przewodnim tegorocznych obchodów było rozwijanie znajomości słownictwa zawodowego związanego z kierunkami kształcenia realizowanymi w szkole. Uczniowie mieli okazję sprawdzić swoją znajomość słownictwa z zakresu informatyki, logistyki, żywienia oraz mechaniki pojazdów samochodowych.

 

W ramach obchodów EDJ odbyły się konkursy, quizy i gry językowe. Uczniowie wzięli udział w konkursie wiedzy o Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, konkursie języka angielskiego i francuskiego sprawdzającego wiedzę ze słownictwa z zakresu produktów spożywczych, sprzętu kuchennego, zastawy stołowej oraz obróbki wstępnej produktów, konkursie pt.”Poligloci”, quizie językowym sprawdzającym znajomość słownictwa z zakresu mechaniki pojazdów samochodowych , w konkursie „Przybory i urządzenia biurowe”, grach językowych „Zauberbox”, „Was für ein Farzeug ist das?” oraz „Sprzęty biurowe”.

Uczniowie z klas technikum informatycznego sprawdzali swoją znajomość słownictwa dotyczącego nowoczesnych technologii informacyjnych. Uczniowie z klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego wzięli udział w Akcji Plakatowej na temat Europejskiego Dnia Języków przygotowanej przez mgr Martę Wawrońską-Koch. Całości obchodów towarzyszyła prezentacja multimedialna pt.: „Wynalazki i świat techniki” przygotowana przez mgr Annę Kasprzak przy pomocy uczniów z klasy pierwszej LO

Europejski Dzień Języków 2017 Europejski Dzień Języków 2017 Europejski Dzień Języków 2017 Europejski Dzień Języków 2017 Europejski Dzień Języków 2017 Europejski Dzień Języków 2017
Do wiadomości podała Kamilla Strzeszyna
 
Info o szkole
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
im. Jana Kilińskiego
ul. Zamkowa 6 
42-100 KŁOBUCK »» 
tel./fax: 34-3172231; 3173690
adres
BIP
 facebook logo
Profile kształcenia
profile

Klasy LO Nr 1
•politechniczna
•humanistyczna
•strażacka
•ogólnopolicyjna
•biologiczno-chemiczna

Klasy
Technikum Nr 1

•technik budownictwa
•technik ekonomista
•technik informatyk
•technik logistyk
•technik mechanik
-profil CNC
•technik pojazdów
samochodowych
•technik grafiki
i poligrafii cyfrowej
•technik żywienia
i usług
gastronomicznych
•technik usług fryzjerskich

edukacja ogólopolicyjna
lub pożarnicza
w w/w zawodach


Branżowa
Szkoła
I Stopnia Nr 1

•kucharz
•ślusarz
•mechanik pojazdów
samochodowych
•monter zabudowy
i robót
wykończeniowych
w budownictwie

Nasze witryny
Nasze certyfikaty, zrealizowane lub realizowane projekty oraz partnerzy
tit_europdrewbedmojafirma 
sbiPolsko-Niemiecka Współpraca Młodzieżyebssbp 
ssj_tak szk_klasa_tak sasp_tak sus_tak szmarz_tak  przyj_szkola  tramwaj
edukacja_filmowa  comenius_tak  leonardo_tak  scholaris_tak szansa_tak szk_przed_taklap_tak
milosz