W dniu 26.09.2017 r. w Zespole Szkół Nr 1 odbył się Europejski Dzień Języków, który został zorganizowany przez nauczycieli języka angielskiego: mgr Małgorzatę Cięciwę-Król, mgr Karinę Hutną, mgr Katarzynę Stefaniak, mgr Katarzynę Szymczyńską, mgr Magdalenę Trzepizur, języka niemieckiego: mgr Annę Kasprzak, mgr Joannę Morawską, mgr Kamillę Strzeszynę i języka francuskiego - mgr Olgę Biernacką.

Mp>Mottem przewodnim tegorocznych obchodów było rozwijanie znajomości słownictwa zawodowego związanego z kierunkami kształcenia realizowanymi w szkole. Uczniowie mieli okazję sprawdzić swoją znajomość słownictwa z zakresu informatyki, logistyki, żywienia oraz mechaniki pojazdów samochodowych.

W ramach obchodów EDJ odbyły się konkursy, quizy i gry językowe. Uczniowie wzięli udział w konkursie wiedzy o Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, konkursie języka angielskiego i francuskiego sprawdzającego wiedzę ze słownictwa z zakresu produktów spożywczych, sprzętu kuchennego, zastawy stołowej oraz obróbki wstępnej produktów, konkursie pt.”Poligloci”, quizie językowym sprawdzającym znajomość słownictwa z zakresu mechaniki pojazdów samochodowych , w konkursie „Przybory i urządzenia biurowe”, grach językowych „Zauberbox”, „Was für ein Farzeug ist das?” oraz „Sprzęty biurowe”.

Uczniowie z klas technikum informatycznego sprawdzali swoją znajomość słownictwa dotyczącego nowoczesnych technologii informacyjnych. Uczniowie z klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego wzięli udział w Akcji Plakatowej na temat Europejskiego Dnia Języków przygotowanej przez mgr Martę Wawrońską-Koch. Całości obchodów towarzyszyła prezentacja multimedialna pt.: „Wynalazki i świat techniki” przygotowana przez mgr Annę Kasprzak przy pomocy uczniów z klasy pierwszej LO

Do wiadomości podała Kamilla Strzeszyna