Niech Twoja szkoła promieniuje dobrocią, kolego - zobaczysz, jaka w niej będzie pogoda. Maria Grzegorzewska.   
IV Szkolny Konkurs Matematyczny
minPo raz czwarty w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku odbył się Szkolny Konkurs Matematycznypod hasłem: Temu, kto nie zna matematyki, trudno jest spostrzec głębokie piękno przyrody, który skierowany jest do młodzieży kontynuującej naukę w liceum i technikum. Organizatorkami konkursu były nauczycielki matematyki: p. Bożena Trzepizur i p. Katarzyna Musialik.
Konkurs odbył się 23 maja 2017r. Do konkursu przystąpiło 40 uczniów naszej szkoły. Każdy uczeń otrzymał arkusz zadań konkursowych, który miał rozwiązać w ciągu 90 minut. W arkuszu konkursowym zawarte były zadania zamknięte, krótkiej odpowiedzi, rozszerzonej odpowiedzi. Wyniki IV SZKOLNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO przedstawiają się następująco:
KATEGORIA I - dla klas pierwszych liceum i technikum:
I miejsce – Paduch Rafał – klasa ITI,
II miejsce – Olszewski Mateusz – klasa ITE,
III miejsce – Szczepaniak Konrad – klasa ITM.
KATEGORIA II - dla klas drugich liceum i technikum:
I miejsce – Kurzacz Paulina – klasa IITE/TL,
II miejsce – Napieraj Szymon – klasa IITI,
III miejsce – Kłysinska Kinga – klasa IITE/TL.
Celem konkursu jest poszerzanie wiadomości i umiejętności matematycznych, popularyzowanie matematyki wśród uczniów. Naszymi działaniami pragniemy rozbudzić pasję uczniów do przedmiotów ścisłych, zdopingować ich do wyciągnięcia wniosku, iż matematyka jest przydatna nie tylko ze względu na obowiązkową maturę, ale także ma zastosowanie w wielu dziedzinach życia zawodowego. Tutaj filmik.

Do wiadomości podała: p. K. Musialik

 
Info o szkole
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
im. Jana Kilińskiego
ul. Zamkowa 6 
42-100 KŁOBUCK »» 
tel./fax: 34-3172231; 3173690
adres
BIP
 facebook logo
Profile kształcenia
profile

Klasy LO Nr 1
•politechniczna
•humanistyczna
•strażacka
•ogólnopolicyjna
•biologiczno-chemiczna

Klasy
Technikum Nr 1

•technik budownictwa
•technik ekonomista
•technik informatyk
•technik logistyk
•technik mechanik
-profil CNC
•technik pojazdów
samochodowych
•technik grafiki
i poligrafii cyfrowej
•technik żywienia
i usług
gastronomicznych
•technik usług fryzjerskich

edukacja ogólopolicyjna
lub pożarnicza
w w/w zawodach


Branżowa
Szkoła
I Stopnia Nr 1

•kucharz
•ślusarz
•mechanik pojazdów
samochodowych
•monter zabudowy
i robót
wykończeniowych
w budownictwie

Nasze witryny
Nasze certyfikaty, zrealizowane lub realizowane projekty oraz partnerzy
tit_europdrewbedmojafirma 
sbiPolsko-Niemiecka Współpraca Młodzieżyebssbp 
ssj_tak szk_klasa_tak sasp_tak sus_tak szmarz_tak  przyj_szkola  tramwaj
edukacja_filmowa  comenius_tak  leonardo_tak  scholaris_tak szansa_tak szk_przed_taklap_tak
milosz