minW kwietniu 2017 roku Zespół Szkół Nr1 w Kłobucku wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Kłobucku był organizatorem obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi pod hasłem "AKCJA DLA ZIEMI". Imprezę zorganizowano we współpracy z firmą KORAL, ALBA, Państwową Strażą Pożarną w Kłobucku, Nadleśnictwem Kłobuck i szkołami z terenu Kłobucka.
Poprzez szereg warsztatów, wykładów, wystaw oraz licznych konkursów starano się promować zachowania proekologiczne oraz przybliżyć problemy funkcjonowania współczesnego świata.
Imprezę rozpoczął występ uczennicy ZSNr1 w Kłobucku Wiktorii Ladry, która zaprezentowała utwór "Pamiętajmy o ogrodach". Powitania uczestników, zaproszonych gości oraz oficjalnego otwarcia imprezy dokonali inicjatorzy tego wydarzenia p. Maciej Biernacki - Wicestarosta Kłobucki, p. Anna Nowicka – Dyrektor Zespołu Szkół Nr1 w Kłobucku oraz p. Magdalena Lenartowicz przedstawicielka firmy ALBA. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Burmistrz Kłobucka p. Jerzy Zakrzewski, Komendant Powiatowy Policji w Kłobucku p. Tomasz Górka, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Kłobucku p. Joanna Kulejewska, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku p. Robert Ladra, przedstawiciel Nadleśnictwa oraz Prezes Ligii Ochrony Przyrody w Kłobucku p. Tomasz Paciepnik, przedstawiciel firmy KORAL Witold Jegielski, oraz dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu kłobuckiego.
W części artystycznej zaprezentowało się Gminne Przedszkole nr4 w Kłobucku oraz: Szkoła Podstawowa nr1 w Kłobucku, Zespół Szkół Nr1 w Kłobucku, Zespół Szkół Nr2 w Kłobucku, Zespół Szkół nr3 w Kłobucku i Zespół Szkół w Krzepicach. Można było obejrzeć występy wokalne, taneczne, spektakle edukacyjne i pokaz mody ekologicznej. Młodzież zaprezentowała również czytanie utworów o tematyce przyrodniczej.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się wykłady przedstawicieli firmy ALBA, Lasów Państwowych oraz przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej, malowanie komiksu ekologicznego, warsztaty "Spotkanie z fizyką" i "Życie w kropli wody", zajęcia animacyjne oraz warsztaty taneczne ZUMBA. Zorganizowano wiele konkursów z nagrodami, gier, zabaw oraz zajęć plastycznych dla najmłodszych. W trakcie imprezy zbierana była makulatura.
Na uczestników imprezy czekał poczęstunek, ufundowany przez: Miejską Spółdzielnię Zaopatrzenia i Zbytu w Kłobucku, Zakład Produkcyjno-Handlowy pana Roberta Mandata z Wąsosza Górnego, Zakład Masarski pana Szczepana Bujaka z Wilkowiecka i Masarnię "Dederko" państwa Barbary i Tomasza Dederko z Gruszewni.