Niech Twoja szkoła promieniuje dobrocią, kolego - zobaczysz, jaka w niej będzie pogoda. Maria Grzegorzewska.   
"AKCJA DLA ZIEMI"
minW kwietniu 2017 roku Zespół Szkół Nr1 w Kłobucku wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Kłobucku był organizatorem obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi pod hasłem "AKCJA DLA ZIEMI". Imprezę zorganizowano we współpracy z firmą KORAL, ALBA, Państwową Strażą Pożarną w Kłobucku, Nadleśnictwem Kłobuck i szkołami z terenu Kłobucka.
Poprzez szereg warsztatów, wykładów, wystaw oraz licznych konkursów starano się promować zachowania proekologiczne oraz przybliżyć problemy funkcjonowania współczesnego świata.
Imprezę rozpoczął występ uczennicy ZSNr1 w Kłobucku Wiktorii Ladry, która zaprezentowała utwór "Pamiętajmy o ogrodach". Powitania uczestników, zaproszonych gości oraz oficjalnego otwarcia imprezy dokonali inicjatorzy tego wydarzenia p. Maciej Biernacki - Wicestarosta Kłobucki, p. Anna Nowicka – Dyrektor Zespołu Szkół Nr1 w Kłobucku oraz p. Magdalena Lenartowicz przedstawicielka firmy ALBA. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Burmistrz Kłobucka p. Jerzy Zakrzewski, Komendant Powiatowy Policji w Kłobucku p. Tomasz Górka, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Kłobucku p. Joanna Kulejewska, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku p. Robert Ladra, przedstawiciel Nadleśnictwa oraz Prezes Ligii Ochrony Przyrody w Kłobucku p. Tomasz Paciepnik, przedstawiciel firmy KORAL Witold Jegielski, oraz dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu kłobuckiego. Tutaj fotki
W części artystycznej zaprezentowało się Gminne Przedszkole nr4 w Kłobucku oraz: Szkoła Podstawowa nr1 w Kłobucku, Zespół Szkół Nr1 w Kłobucku, Zespół Szkół Nr2 w Kłobucku, Zespół Szkół nr3 w Kłobucku i Zespół Szkół w Krzepicach. Można było obejrzeć występy wokalne, taneczne, spektakle edukacyjne i pokaz mody ekologicznej. Młodzież zaprezentowała również czytanie utworów o tematyce przyrodniczej.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się wykłady przedstawicieli firmy ALBA, Lasów Państwowych oraz przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej, malowanie komiksu ekologicznego, warsztaty "Spotkanie z fizyką" i "Życie w kropli wody", zajęcia animacyjne oraz warsztaty taneczne ZUMBA. Zorganizowano wiele konkursów z nagrodami, gier, zabaw oraz zajęć plastycznych dla najmłodszych. W trakcie imprezy zbierana była makulatura.
Na uczestników imprezy czekał poczęstunek, ufundowany przez: Miejską Spółdzielnię Zaopatrzenia i Zbytu w Kłobucku, Zakład Produkcyjno-Handlowy pana Roberta Mandata z Wąsosza Górnego, Zakład Masarski pana Szczepana Bujaka z Wilkowiecka i Masarnię "Dederko" państwa Barbary i Tomasza Dederko z Gruszewni.
 
Info o szkole
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
im. Jana Kilińskiego
ul. Zamkowa 6 
42-100 KŁOBUCK »» 
tel./fax: 34-3172231; 3173690
adres
BIP
 facebook logo
Profile kształcenia
profile

Klasy LO Nr 1
•politechniczna
•humanistyczna
•strażacka
•ogólnopolicyjna
•biologiczno-chemiczna

Klasy
Technikum Nr 1

•technik budownictwa
•technik ekonomista
•technik informatyk
•technik logistyk
•technik mechanik
-profil CNC
•technik pojazdów
samochodowych
•technik grafiki
i poligrafii cyfrowej
•technik żywienia
i usług
gastronomicznych
•technik usług fryzjerskich

edukacja ogólopolicyjna
lub pożarnicza
w w/w zawodach


Branżowa
Szkoła
I Stopnia Nr 1

•kucharz
•ślusarz
•mechanik pojazdów
samochodowych
•monter zabudowy
i robót
wykończeniowych
w budownictwie

Nasze witryny
Nasze certyfikaty, zrealizowane lub realizowane projekty oraz partnerzy
tit_europdrewbedmojafirma 
sbiPolsko-Niemiecka Współpraca Młodzieżyebssbp 
ssj_tak szk_klasa_tak sasp_tak sus_tak szmarz_tak  przyj_szkola  tramwaj
edukacja_filmowa  comenius_tak  leonardo_tak  scholaris_tak szansa_tak szk_przed_taklap_tak
milosz