Niech Twoja szkoła promieniuje dobrocią, kolego - zobaczysz, jaka w niej będzie pogoda. Maria Grzegorzewska.   
To już czwarty raz
minW dniach 1.04-7.04.2017 roku młodzież po raz czwarty przebywała w zaprzyjaźnionej szkole Berufskolleg w Brühl/Niemcy. Szkoły współpracują ze sobą od 2010, kiedy to dyrektorzy placówek podpisali umowę o współpracy, w której jednym z punktów są spotkania uczniów w Kłobucku i w Brühl. Spotkanie uczniów odbyło się w ramach programu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.
Opiekę nad młodzieżą pełniły koordynatorki tej współpracy Joanna Morawska i Kamilla Strzeszyna - nauczycielki języka niemieckiego. Uczniowie i nauczyciele ze szkoły w Brühl przygotowali atrakcyjny program. Młodzież poznała niemiecki system szkolnictwa, zasady funkcjonowania szkoły Berufskolleg, uczniowie wzięli udział w zajęciach lekcyjnych wraz ze swoimi partnerami. Głównym punktem spotkania była praca nad zagadnieniami tematu projektu. Uczniowie w grupach polsko-niemieckich przygotowywali prezentacje na temat różnic i podobieństw w sposobie życia nastolatków. Oprócz zajęć odbywających się w szkole zorganizowano również atrakcyjne zajęcia pozaszkolne.
Uczniowie zwiedzili Muzeum Olimpijskie oraz Katedrę św. Piotra i Najświętszej Marii Panny w Kolonii, gdzie mieli okazję wejść na wieżę mającą 157 metrów wysokości oraz skansen w miejscowości Kommern. W wycieczce do skansenu młodzieży polskiej i niemieckiej towarzyszyli uczniowie- uchodźcy z Syrii, Iranu oraz Afganistanu, którym szkoła Berufskolleg w Brühl oferuje naukę języka. Wspólna wycieczka doskonale wkomponowała się w inny projekt realizowany w Zespole Szkół Nr 1 w ramach Programu Erasmus+ „Stara ojczyzna nowa ojczyzna“. Uczniowie mogli ze sobą porozmawiać i dowiedzieć się, jak żyją uchodźcy w Niemczch, z jakimi problemami się stykają każdego dnia i czy zamierzają zostać w Europie na stałe Pobyt w Brühl był doskonała okazją do wzajmnego poznania się, wyzbycia uprzedzeń, doskonalenia umiejętności językowych, poznania życia niemieckich rówieśników i ich rodzin. Uczniowie zakwaterowani byli w domach swoich partnerów.
Rewizyta młodzieży z Niemiec odbędzie się w czerwcu 2017 roku.

Do wiadomości podały: p.K. Strzeszyna i p.J. Morawska

 
Info o szkole
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
im. Jana Kilińskiego
ul. Zamkowa 6 
42-100 KŁOBUCK »» 
tel./fax: 34-3172231; 3173690
adres
BIP
 facebook logo
Profile kształcenia
profile

Klasy LO Nr 1
•politechniczna
•humanistyczna
•strażacka
•ogólnopolicyjna
•biologiczno-chemiczna

Klasy
Technikum Nr 1

•technik budownictwa
•technik ekonomista
•technik informatyk
•technik logistyk
•technik mechanik
-profil CNC
•technik pojazdów
samochodowych
•technik grafiki
i poligrafii cyfrowej
•technik żywienia
i usług
gastronomicznych
•technik usług fryzjerskich

edukacja ogólopolicyjna
lub pożarnicza
w w/w zawodach


Branżowa
Szkoła
I Stopnia Nr 1

•kucharz
•ślusarz
•mechanik pojazdów
samochodowych
•monter zabudowy
i robót
wykończeniowych
w budownictwie

Nasze witryny
Nasze certyfikaty, zrealizowane lub realizowane projekty oraz partnerzy
tit_europdrewbedmojafirma 
sbiPolsko-Niemiecka Współpraca Młodzieżyebssbp 
ssj_tak szk_klasa_tak sasp_tak sus_tak szmarz_tak  przyj_szkola  tramwaj
edukacja_filmowa  comenius_tak  leonardo_tak  scholaris_tak szansa_tak szk_przed_taklap_tak
milosz