Niech Twoja szkoła promieniuje dobrocią, kolego - zobaczysz, jaka w niej będzie pogoda. Maria Grzegorzewska.   
NABÓR DO SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2017/2018
Nasz Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku  przygotował dla młodzieży bogatą ofertę edukacyjną. 
Szczegóły oferty możecie znaleźć w zakładce REKRUTACJA.

 https://slaskie.edu.com.pl/Kandydat/
Kolejne akcja plastyczna w świetlicy szkolnej
minW miesiącu listopadzie odbywała się w świetlicy szkolnej akcja plastyczna "Pomocna dłoń" w ramach uzyskania przez szkołę certyfikatu "Szkolnego Klubu Wolontariatu", którego organizatorem jest Studium Prawa Europejskiego. W akcji tej brali uczniowie klas ILO, IITŻ, ITE, ITB. Opiekunami akcji były panie Marta Wawrońska-Koch, Joanna Zmora oraz Laura Paludkiewicz.

Do wiadomości podała p.L. Paludkiewicz

 
Forum Profilaktyki Społecznej
min_2Odbyło się 28 listopada 2016r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach. "Żyj zdrowo!" to hasło tej edycji Forum. W spotkaniu uczestniczyli nasi uczniowie z klasy ILO realizujący rozszerzenie policyjne i strażackie. Prelegenci w swoich wystąpieniach przybliżyli uczestnikom problemy związane z patologicznymi zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia), oraz propagowali szeroko rozumianą profilaktykę i promocję zdrowego stylu życia. Podsumowaniem Forum był występ Teatru Edukacji i Profilaktyki "Maska" z Krakowa. Aktorzy zaprezentowali spektakl "Twój brzuch boli znajomo". W humorystyczny sposób przedstawili zgubne skutki wszelkich używek, śmieciowego jedzenia i braku aktywności fizycznej. A że był to spektakl interaktywny, do udziału aktorzy włączyli uczestniczącą w zajęciach młodzież. Nad prawidłowym przebiegiem zajęć czuwały: mgr A. Ziomko-Nowak, mgr J. Zmora i mgr A. Lubedra-Sztyk.

Do wiadomości podała p.A. Ziomko-Nowak

 
Nasi wolontariusze na zbiórce żywności
min_1W dniach 25, 26 i 27 listopada odbyła się ogólnopolska zbiórka żywności. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w tej zbiórce jako wolontariusze. Zadaniem wolontariuszy było rozdawanie ulotek i zbieranie artykułów spożywczych oraz chemii gospodarczej dla potrzebujących przed świętami Bożego Narodzenia.


Do wiadomości podała p.L. Paludkiewicz

 
Profesor Marian Zembala w Zespole Szkół Nr 1
minMiarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka - tymi słowami pani dyrektor mgr Anna Nowicka powitała profesora Mariana Zembalę, Dyrektora Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz towarzyszący mu zespół, których gościliśmy w naszej szkole. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Kłobucku w ramach kolejnej edycji wykładów pod nazwą Twoje TAK ma moc, zorganizowanych we współpracy z zespołem Śląskiego Centrum Chorób Serca.
Uczniowie i grono pedagogiczne mieli możliwość wysłuchania wykładów dotyczących ważnych zagadnień z zakresu transplantacji narządów oraz towarzyszących temu obszarowi dylematów moralnych. W trakcie spotkania wykłady zaprezentowali prof. dr hab. med. Marian Zembala oraz mgr Bogumiła Król ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Szczególne wrażenie wywarły na nas wspomnienia pacjenta po przeszczepie serca-Patryka Koczyby i projekcja filmu „Historia pewnego serca". Tutaj fotki

Więcej…

 
"Kto nie pamięta historii, skazany jest na jej ponowne przeżycie."
minSłowa amerykańskiego pisarza i filozofa George’a Santayany widnieją na jednej z tablic w dawnym obozie Auschwitz I, który stał się dla świata symbolem ludobójstwa.
Uczniowie klas IVTEL i IVTB 18 listopada zwiedzali MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ - BIRKENAU - BYŁY NIEMIECKI OBÓZ NAZISTOWSKI - OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY.
O 9.45 przeszliśmy wraz z panią przewodnik przez bramę obozu Auschwitz I z napisem Arbeit macht frei (Praca czyni wolnym). Uczniowie mieli okazję obejrzeć plac apelowy, blok 11, czyli więzienie znajdujące się wewnątrz obozu koncentracyjnego, "Ścianę Śmierci", krematoria, również liczne zdjęcia, obrazy i rzeźby wykonane przez więźniów, a także rzeczy należące do przywiezionych do Oświęcimia. Wysłuchali jednej ze słynnych obozowych historii o zakochanych - Edwardzie Galińskim i Mali Zimetbaum. Pani przewodnik przypomniała bohaterstwo postaci związanej z blokiem 11 – franciszkanina Maksymiliana Kolbe.
Następnie przejechaliśmy autokarem do Auschwitz II-Birkenau. Na teren obozu weszliśmy "Bramą Śmierci" na rampę wyładowczą i zobaczyliśmy świadectwa Holokaustu - baraki, ruiny krematoriów, komory gazowe i inne pozostałości poobozowe. Mogliśmy przekonać się, że literatura obozowa ukazuje prawdziwy obraz człowieka uwikłanego w "czas nieludzki". Wyjazd zorganizowała p.Beata Zbrońska, opiekę nad młodzieżą sprawowały panie: Małgorzata Śliwa i Alicja Borowczyk-Szymanek.

Do wiadomości podała p.B. Zbrońska

 
Warsztaty w straży
min_1Zawód Strażak to temat warsztatów, w których 23.11.2016r. uczestniczyli nasi uczniowie z klas pierwszych o profilu strażackim i policyjnym. Zajęcia odbyły się w kłobuckiej PSP, a prowadzili je czynni zawodowo strażacy. Uczniowie zostali zapoznani ze specyfiką zawodu i zasadami naboru kandydatów do pracy w straży pożarnej. Nad prawidłowym przebiegiem spotkania czuwali: B. Pluta, J. Zmora, M. Nicia i A. Ziomko-Nowak.

Do wiadomości podała p.A. Ziomko-Nowak

 
Nasza szkoła ze swoją ofertą na targach
min23 listopada w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Kłobucku odbyły się Powiatowe Targi Pracy i Edukacji zorganizowane przez Młodzieżowe Centrum Kariery. Nasza szkoła, jak co roku, zaprezentowała ciekawą ofertę edukacyjną.
Tutaj
filmik z tej imprezy.
 
Góra Grosza
min_1W ramach akcji charytatywnej w dniach 28 listopada do 9 grudnia przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: Łucja Konieczna, Kamil Gawin, Kinga Żurkowska, Eliza Mrowiec, Artur Stefański i Dominik Wilk z ILO, będę zbierali monety. Celem na który zbierane są drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie młodzieży, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących. Zachęcamy wszystkich do wsparcia akcji.

Do wiadomości podała p.B. Leszczyńska

 
Kolejny sukces charytatywny
szkolaW ramach akcji charytatywnej "Szkoło Pomóż i Ty" w dniach od 15-21 listopada 2016 roku, w naszej szkole przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: Patrycja Tracz, Agnieszka Duleba, Martyna Dura i Paweł Paruzel z IILO, rozprowadzały cegiełki - pomoce dydaktyczne (jedna cegiełka – 1,5zł). Tegoroczna akcja stawiała sobie za cel pomoc 19-letniemu Danielowi Czerniak, który od 7-ego miesiąca życia cierpi na dziecięce porażenie mózgowe, niedowład czterokończynowy i padaczkę lekoodporną.
Zebrane fundusze zostały przekazane na konto fundacji przekazem pocztowym , udało się zebrać 150zł - sprzedając 94 cegiełki/po 1,5 za szt.. Pieniądze zostały przeznaczone na specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny tj. rowerowózek, który ułatwi podróżowanie z najbliższymi i ukoi niepokój poprzez kontakt z naturą.
Po raz kolejny stanęliśmy na wysokości zadania i pokazaliśmy, że nie jesteśmy obojętni na ludzką krzywdę. Młodzież chętnie wspierała akcję, kupując pomoce dydaktyczne. Akcję koordynowały opiekunki Samorządu Uczniowskiego – p.Bernardyna Leszczyńska i p.Agnieszka Nowicka.

Do wiadomości podała p.B. Leszczyńska

 
Info o szkole
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
im. Jana Kilińskiego
ul. Zamkowa 6 
42-100 KŁOBUCK »» 
tel./fax: 34-3172231; 3173690
adres
BIP
 facebook logo
Profile kształcenia
profile

Klasy LO Nr 1
•politechniczna
•humanistyczna
•strażacka
•ogólnopolicyjna
•biologiczno-chemiczna

Klasy
Technikum Nr 1

•technik budownictwa
•technik ekonomista
•technik informatyk
•technik logistyk
•technik mechanik
-profil CNC
•technik pojazdów
samochodowych
•technik grafiki
i poligrafii cyfrowej
•technik żywienia
i usług
gastronomicznych
•technik usług fryzjerskich

edukacja ogólopolicyjna
lub pożarnicza
w w/w zawodach


Branżowa
Szkoła
I Stopnia Nr 1

•kucharz
•ślusarz
•mechanik pojazdów
samochodowych
•monter zabudowy
i robót
wykończeniowych
w budownictwie

Nasze witryny
Nasze certyfikaty, zrealizowane lub realizowane projekty oraz partnerzy
tit_europdrewbedmojafirma 
sbiPolsko-Niemiecka Współpraca Młodzieżyebssbp 
ssj_tak szk_klasa_tak sasp_tak sus_tak szmarz_tak  przyj_szkola  tramwaj
edukacja_filmowa  comenius_tak  leonardo_tak  scholaris_tak szansa_tak szk_przed_taklap_tak
milosz