Niech Twoja szkoła promieniuje dobrocią, kolego - zobaczysz, jaka w niej będzie pogoda. Maria Grzegorzewska.   
NABÓR DO SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2017/2018
Nasz Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku  przygotował dla młodzieży bogatą ofertę edukacyjną. 
Szczegóły oferty możecie znaleźć w zakładce REKRUTACJA.

 https://slaskie.edu.com.pl/Kandydat/
UWAGA!
minDo końca września, wśród naszych uczniów klas TM (technik mechanik) i nauczycieli zawodu, trwa rekrutacja do projektu "Wykwalifikowany absolwent, czyli zwiększenie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku". Projekt przewiduje:
- doradztwo zawodowe dla uczniów,
- szkolenia nauczycieli oraz uczniów w zakresie komputerowego wspomagania projektowania CAD/CAM,
- realizację kursów certyfikowanych dla uczniów i nauczycieli w zakresie obsługi obrabiarek CNC (programowanych numerycznie),
- płatne staże zawodowe dla uczniów,
- studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu programowania i obsługi obrabiarek CNC.
Chętni do udziału w projekcie powinni zgłaszać się do pani Wioletty Szlązak - koordynatora projektu.
 
Opatrzność Boska, która darzy zbawieniem królów… – Jan Długosz Annales
minW dniu 15 września 2016r. uczniowie klas I i II LO uczestniczyli w wykładach historycznych pt. "Korona Długoszowa" będących integralną częścią obchodów tegorocznych Dni Długoszowskich. Jubileuszowe Dni Długoszowe uświetniły wystąpienia profesorów: Jerzego Wyrozumskiego z PAU w Krakowie, Dariusza Sikorskiego z UAM w Poznaniu i Antoniego Barciaka z UŚ w Katowicach. W swoich wystąpieniach znamienici prelegenci przybliżyli m.in. początki państwa polskiego w kontekście 1050 rocznicy Chrztu Polski. Przerwy między wykładami były okazją do wysłuchania koncertu gdańskiego Zespołu Muzyki Dawnej "Góra Trolla". Wyjście zorganizowali mgr Wojciech Grzybowski i mgr Marek Nowak.

Do wiadomości podał p. Marek Nowak

 
"Z Janem Długoszem za pan brat"
min_1
Dnia 14 września 2016 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku odbył się XV Ogólnopolski Międzyszkolny Konkurs Historyczny "Jan Długosz i Jego czasy", zorganizowany przez Ponadregionalne Stowarzyszenie Edukacyjne ,,Wieniawa” działające przy ZS nr 2 w Kłobucku. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie Beata Lada IVTE - nauczyciel prowadzący mgr Marek Nowak i Anna Pokora IIILO – nauczyciel prowadzący mgr Bernardyna Leszczyńska. Beata Lada powtórzyła sukces z ubiegłego roku zajmując trzecie miejsce. Gratulujemy i cieszymy się, że obroniła honor powiatu kłobuckiego ustępując pola tylko kolegom ze szkoły z Włocławka.

Do wiadomości podał: p. Marek Nowak

 
Inwestujemy w talenty – II edycja
w1Samorząd Województwa Śląskiego rozpoczął w sierpniu br. realizację kolejnej edycji projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty, mającego na celu wsparcie stypendialne szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, językowych oraz ICT, stale zamieszkujących na terenie województwa śląskiego. Aby dowiedzieć się więcej wystarczy zajrzeć do załączonego załącznika.

Do wiadomości podali pedagodzy szkolni

 
Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2016/2017
w1Zgodnie z Rządowym programem pomocy uczniom w 2016 roku – "Wyprawka szkolna" mieszkańcy gminy mogą ubiegać się o finansowanie zakupów podręczników. Szczegóły w załączniku.

Do wiadomości podali pedagodzy szkolni

 

 
Sprawozdanie z uczestnictwa w seminarium
minW dniach 18.07.2016 - 22.07.2016 nauczycielka języka niemieckiego p. Anna Kasprzak uczestniczyła w seminarium doskonalącym dla nauczycieli języka niemieckiego w Instytucie Międzynarodowej Komunikacji w Duesseldorfie w Niemczech. W seminarium dokształcającym nauczycieli języka niemieckiego uczestniczyli nauczyciele ze szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczyciele akademiccy z różnych państw: Polski, Węgier, Czech, Rumunii, Malezjii oraz Chin. Szkolenie w wielokulturowym gronie nauczycieli umożliwiło wymianę doświadczeń zawodowych oraz osobiste bliższe poznanie się i nawiązanie znajomości.

Więcej…

 
Stypendium szkolne dla uczniów
w1Rodzice uczniów z gminy Kłobuck mogą ubiegać się o świadczenie pomocy materialnej w postaci stypendium szkolnego. Tutaj znajdują się szczegółowe informacje na ten temat.

Do wiadomości podali pedagodzy szkolni

 
Seminarium w Niemczech…
minW dniach 14-20 sierpnia 2016 nauczycielki języka niemieckiego Kamilla Strzeszyna i Joanna Morawska uczestniczyły w seminarium doskonalącym w Niemczech. Kurs został zorganizowany przez Międzynarodowy Instytut Komunikacji w Dusseldorfie. Udzial nauczycielek w seminarium "Methodentraining in der Unterrichtspraxis Deutsch als Fremdsprache" był finansowany w ramach programu Erazmus +. Zajecia odbywały się codziennie od 9.00 do 17.15. Tematyka zajęć była ściśle związana z metodami nauczania języka niemieckiego jako języka obcego. W seminarium wzięło udział 17 nauczycieli z Węgier, z Hiszpanii, z Francji, z Chin oraz z Malezji i Grecji. Podczas zajęć warsztatowych nauczyciele zostali zapoznani z ciekawymi propozycjami prowadzenia lekcji. Oprócz wykładów i metodyki praktycznej nauczyciele hospitowali lekcje prowadzone dla obcokrajowców przez pracowników instytutu. Zajęcia prowadzone były na różnych poziomach A1 i A2 oraz B1 i B2. Udział w seminarium w instytucie IIK zaowocował zdobyciem doświadczeń oraz nawiązaniem nowych kontaktów z nauczycielami ze szkół europejskich.

Do wiadomości podała Joanna Morawska

 
Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny
min_1Nauczyciele i uczniowie naszej szkoły zgromadzeni na boisku mieli okazję zobaczyć program artystyczny przygotowany przez klasę IILO pod opieką mgr Alicji Borowczyk - Szymanek. Swoją obecnością ceremonię uświetnili: p. Krzysztof Nowak – członek Zarządu Powiatu w Kłobucku oraz proboszcz Parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Kłobucku – ks. Grzegorz Banasiak. W swoim przemówieniu dyrektor Anna Nowicka wskazała najważniejsze zadania stojące przed szkołą w najbliższych miesiącach, powitała pierwszoklasistów, wyrażając nadzieję, że wybrana szkoła spełni ich oczekiwania. Nowi uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie. Przedstawiciel Starostwa Powiatowego podkreślił zaangażowanie kadry pedagogicznej ZS Nr1 w pracę z młodzieżą, podejmowanie przez szkołę działań służących wszechstronnemu rozwojowi osobowemu każdego ucznia oraz skierowali życzenia owocnej pracy do społeczności szkolnej. Po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami w klasach.

Do wiadomości podała p. A. Borowczyk-Szymanek

 
Info o szkole
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
im. Jana Kilińskiego
ul. Zamkowa 6 
42-100 KŁOBUCK »» 
tel./fax: 34-3172231; 3173690
adres
BIP
 facebook logo
Profile kształcenia
profile

Klasy LO Nr 1
•politechniczna
•humanistyczna
•strażacka
•ogólnopolicyjna
•biologiczno-chemiczna

Klasy
Technikum Nr 1

•technik budownictwa
•technik ekonomista
•technik informatyk
•technik logistyk
•technik mechanik
-profil CNC
•technik pojazdów
samochodowych
•technik grafiki
i poligrafii cyfrowej
•technik żywienia
i usług
gastronomicznych
•technik usług fryzjerskich

edukacja ogólopolicyjna
lub pożarnicza
w w/w zawodach


Branżowa
Szkoła
I Stopnia Nr 1

•kucharz
•ślusarz
•mechanik pojazdów
samochodowych
•monter zabudowy
i robót
wykończeniowych
w budownictwie

Nasze witryny
Nasze certyfikaty, zrealizowane lub realizowane projekty oraz partnerzy
tit_europdrewbedmojafirma 
sbiPolsko-Niemiecka Współpraca Młodzieżyebssbp 
ssj_tak szk_klasa_tak sasp_tak sus_tak szmarz_tak  przyj_szkola  tramwaj
edukacja_filmowa  comenius_tak  leonardo_tak  scholaris_tak szansa_tak szk_przed_taklap_tak
milosz