Historia szkoły

Opracowano na podstawie Wspomnienia o Ojcu... przysłanego przez p. Wiesława Paluszyńskiego – syna Antoniego Wiesława Paluszyńskiego

Wspomnienie o Antonim WiesławiePaluszyńskim

(...) Jego droga była godnym odzwierciedleniem czasów w których przyszło mu żyć. Urodził się na Podlasiu w 1925 roku i przyjął sakrament chrztu świętego w katedrze Siedleckiej z rąk biskupa ordynariusza diecezji hrabiego Przeździeckiego. Matka Helena Wanda pochodziła ze starej podlaskiej rodziny Mniszek Tchórznickich, ojciec z ziemi Kieleckiej. Jego droga rysowała się w jasnych barwach niepodległej Rzeczpospolitej w której wyzwalaniu brali udział Ojciec, członek POW i dwaj bracia matki, Henryk i Jan, obaj ułani w 2 pułku ułanów grochowskich. Droga zawiodła cała rodzinę w latach wielkiego kryzysu do Częstochowy. Ojciec nauczyciel geografii zmuszony był podjąć pracę we Włoszczowej jako urzędnik państwowy, matka tworzyła zręby przedsiębiorstwa Orbis. Antoni pobierał nauki. Wrzesień 1939 odmienił ten stan.

Jan Kiliński pochodził z mieszczańskiej rodziny z Trzemeszna w Wielkopolsce. Urodził się w 1760 roku, ale data dzienna nie jest znana. Był dziesiątym dzieckiem Augustyna i Marcjanny Kilińskich. Jego liczne rodzeństwo to siedem sióstr i dwóch braci. W czwartym roku życia zmarła jego matka. Ojciec ożenił się ponownie i rodzina powiększyła się o kolejnych pięcioro dzieci. W wieku dziecięcym Jan Kiliński nie zaznał matczynego serca, a ojciec – murarz, aby wyżywić tak liczną rodzinę, nie miał dla dzieci wiele czasu. Jan Kiliński wcześnie usamodzielnił się i w wieku dwudziestu lat wyjechał do Warszawy, gdzie został mistrzem szewskim. Dorobił się znacznego majątku, zdobył autorytet oraz uznanie, poświadczone wyborem do Rady Miejskiej w 1791 roku.

Szkoła Leśna w Zagórzu::Rok 1937Szkoła Leśna w Zagórzu rok 1937

Na ulicy Zamkowej, tuż przed pałacem w kłobuckim Zagórzu - nie licząc kościoła Św. Marcina, najbardziej znanym obiektem w Kłobucku, - stoi budynek Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku. Zespół Szkół Nr1, bardziej znany pośród kłobucczan jako technikum w Zagórzu, ma godnego sąsiada. W listopadzie 1922 roku w pałacu zagórskim rozpoczęła swoją działalność Państwowa Szkoła dla Leśniczych przy Nadleśnictwie Grodzisko.

honorataHonorata Tomala
w latach 2000-2004 uczęszczała do Liceum ogólnokształcącego, z rozszerzonym programem nauczania informatyki i języka angielskiego, w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku. Ukończyła studia chemiczne prowadzone w języku angielskim o kierunku, Technology and Chemical Engineering na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Odbyła staż w firmie chemicznej POCH SA. Następnie podjęła prace w Instytucie Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach, gdzie zajmuje się organizacją i koordynacją projektów badawczo-rozwojowych. Ukończyła również studia podyplomowe: Język angielski w zastosowaniu specjalistycznym oraz Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie.
Zespół Szkół nr1 w Kłobucku otwiera przed każdym wiele bram, za którym stoją rożne możliwości rozwoju. Ja już to wiem i zachęcam każdego, aby z takiej okazji mógł skorzystać. Dzięki wykwalifikowanej, doświadczonej i wymagającej kadrze nauczycielskiej świetnie zdałam maturę i zostałam przyjęta na studia dzienne.

minArtur Ławniczak
w 1992 r. ukończył Technikum Mechanizacji Rolnictwa przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Kłobucku. Absolwent Akademii rolniczej we Wrocławiu, były wiceminister resortu rolnictwa. Doświadczenie zawodowe i społeczne zdobywał w wielu miejscach Polski i świata. Brał udział w programach Komisji Europejskiej i Rady Europy. Pracował w wielu firmach i instytucjach, m.in.: w Alfa Lafal Agri, DeLavel, Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Funduszu Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników. W 2014r. ponownie został wybrany burmistrzem Szadku.

 

minAlicja Kędziora
w 1998 r. ukończyła Technikum Budowy Maszyn przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Kłobucku. Absolwentka studiów polonistycznych i teatrologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiów doktoranckich na tym Uniwersytecie. Obecnie adiunkt w Katedrze Zarządzania Kulturą Instytutu Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Pracowni Dokumentacji Życia i Twórczości Heleny Modrzejewskiej. Współautorka podręcznika do nauczania języka polskiego jako obcego. Laureatka nagrody Ars Quaerendi i stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w 2010r. oraz stypendium Ministra Szkolnictwa Wyższego dla młodych naukowców w 2011r.

Podkategorie

Strona 1 z 3

Nasze certyfikaty, zrealizowane lub realizowane projekty oraz partnerzy

Nasza Szkoła

Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

ul. Zamkowa 6
42 - 100 Kłobuck

Jesteśmy tutaj

tel. / fax 34 317 22 31
34 317 36 90

adres

facebook YT logo bip logo