Nowy projekt Erasmusa
min_1 dniach 25-29 października nauczycielki Magdalena Trzepizur oraz Joanna Morawska udały się na wizytę przygotowawczą do Niemiec w ramach projektu Erasmus+. Tematem projektu, który będzie realizowany przez dwa lata jest migracja, jej powody, skutki, rodzaje migracji oraz kształtowanie postawy tolerancji wobec innych kultur. Nauczycielki podczas wyjazdu projektowego omówiły wraz z innymi szkołami partnerskimi cele projektu, harmonogram wyjazdów oraz co będzie odbywało się na każdej wizycie w danym kraju. Zespół Szkół Nr1 w Kłobucku będzie współpracował ze szkołami z Niemiec, Austrii oraz Włoszech. Dzięki udziałowi w projekcie młodzież będzie wyjeżdżała wraz z nauczycielami na krótkie wizyty zagraniczne kilka razy w ciągu roku szkolnego i poznawała nowe miejsca, ludzi oraz szkoliła angielski, który jest językiem roboczym projektu. Kolejna wizyta tym razem z udziałem uczniów odbędzie się pod koniec stycznia, a uczniowie udadzą się do Mittersill w Austrii.

Do wiadomości podała p.M. Trzepizur