Zespół Szkół nr 1 w Kłobucku po raz kolejny przystąpił do realizacji projuktu praktyk zagranicznych. W ramach programu "Europa, Rozwój, Mechanika" o numerze 2017-1-PL01-KA102-037021 "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" realizowanych ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe".

Projekt przeznaczony jest dla 63 uczniów kształcących się w zawodach: Technik mechanik, Technik pojazdów samochodowych i Mechanik pojazdów samochodowych. Młodzeiż zakwalifikowana do projektu w drodze rekrutacji w okresie od 15.10.2017 do 28.10.2017 wyjedzie na praktyki zawodowe do Grecji, gdzie będzie zdobywać doświadczenie zawodowe, uczyć się języków obcych oraz poznawać zabytki i historię Grecji.

Dnia 29.09.2017 odbyło się w naszej szkole spotkanie Przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Kłobucku - Naczelnika oświaty - pani Joanny Kulejewskiej, przedstawiciela organizacji wysyłającej z Warszawy - pani Agnieszki Kozieł, Dyrekcji ZS nr 1 oraz opiekunów wyjazdu z rodzicami i uczniami wyjeżdzającymi na staż zagraniczny.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny i jest formą nagrody dla najlepszych uczniów.

Wszystkie koszty projektu finansowane są w pełni przez Unię Europejską.