Energia kompetencji

Dodatkowe kompetencje –drogą do sukcesu
kapitaluniaW naszej szkole zakończono trwający 1,5 roku projekt „Energia kompetencji” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX POKL, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Opiekę nad projektem z naszej strony sprawowała p. Wioletta Szlązak, Kierownik Szkolenia Praktycznego.
Budżet projektu wynosił 547 459,43zł. Za otrzymane środki zakupiono m.in. nowoczesny sprzęt komputerowy do pracowni informatycznej za około 100 000zł, tożsamy z wyposażeniem Politechniki Częstochowskiej oraz przeprowadzono zajęcia i specjalistyczne kursy zawodowe dla uczniów.

Rusza kurs dla informatyków i budowlańców
kapitaluniaUczniowie biorący udział w projekcie „Energia kompetencji”, którzy zapisali się na kurs „Monter sieci światłowodowych” 6 grudnia br. o godz. 9.00 rozpoczynają swoje pierwsze zajęcia. 
W załączniku lista uczniów i numer sali.
Załącznik

Do wiadomości podał p. R. Kudelski

Zapytanie ofertowe
kapitaluniaInformujemy o możliwości składania ofert dotyczących realizacji usługi polegającej na: „Przeprowadzenie szkolenia-monter sieci światłowodowych, na rzecz uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku w ramach projektu pn. "Energia kompetencji", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego".
Szczegółowy opis zapytania ofertowego zawiera się w poniższych załącznikach.

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe
kapitaluniaW załącznikach zamieszczamy dokumenty do zapytanie ofertowego, gdzie przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkoleń/kursów zawodowych: Część 1 - Monter sieci światłowodowych w budownictwie, część 2 - Monter sieci światłowodowych VCC, na rzecz uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku w ramach projektu pn. "Energia kompetencji", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego".

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Umowa-wzór

Formularz ofertowy

Harmonogram kursu dotyczącego kas fiskalnych
kapitaluniaW najbliższą sobotę rozpocznie się kurs obsługi kas fiskalnych w sali 25, według następującego porządku:

  1. 25.10.2014r. 09.00-15.30
  2. 15.11.2014r. 09.00-15.30
  3. 22.11.2014r. 09.00-15.30
  4. 29.11.2014r. 09.00-13.45

Powyższy terminarz dotyczy uczniów, którzy przystąpili do projektu „Energia Kompetencji”.

Zajęcia z przedsiębiorczości
kapitaluniaW załącznikach prezentujemy harmonogramy zajęć warsztatowych z przedsiębiorczości, w ramach projektu „Energia kompetencji”, dla poszczególnych grup.

Harmonogram gr.1
Harmonogram gr.2 Harmonogram dla gr.3

Do wiadomości podał p. Roman Kudelski