EFS i EFRR

Nowy program wsparcia
minZ inicjatywy Starostwa Powiatowego w Kłobucku przygotowywany jest dla naszej szkoły nowy program wsparcia finansowany ze środków budżetowych z udziałem EFS oraz EFRR. Ma on na celu podniesienie jakości i dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy i wymagań systemu kształcenia zawodowego w zakresie branż mechanicznych oraz nowych technologii produkcji - zwłaszcza CNC. W latach 2016 – 2018 planuje się doposażenie warsztatów i pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz rozszerzenie kwalifikacji kadry dydaktycznej i uczniów klas technikum.
W związku z planowaną przez Powiat Kłobucki realizacją programu, Zespół Szkół nr 1 w Kłobucku przeprowadził rozmowy z przedsiębiorcami z terenu powiatu kłobuckiego dotyczące współpracy w zakresie kształcenia zawodowego uczniów w zawodzie technik mechanik (kod zawodu 311504) – profil CNC. Efektem rozmów są m.in. podpisane Listy Intencyjne przez następujące firmy: MASKPOL z Konieczek, EKOMEX-PILŚNIAK z Panek, FA-METAL z Częstochowy, DUET z Krzepic oraz z Kłobucka SÜDPACK KŁOBUCK. Szczegóły w „Raporcie z rozmów z Partnerami”.