Od 25 marca do 10 kwietnia br. przedłużono okres kwarantanny w oświacie.
Rozporządzenie MEN z dnia 20.03.2020 obliguje wszystkich do realizacji zajęć w tym czasie
w formie zdalnej przy użyciu dostępnych narzędzi.

Czytaj więcej --> http://zsnr1-klobuck.edu.pl/65-aktualnosci/1738-od-25-marca-do-10-kwietnia-br-przedluzono-okres-kwarantanny-w-oswiacie

Harmonogram konsultacji z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

15 października 2018 r. godz. 1630

15 listopada 2018 r. godz. 1630

W miesiącu grudniu klasyfikacja śródroczna

15 stycznia 2019 r. godz. 1600 - Zebranie śródroczne z rodzicami klas I i II
16 stycznia 2019 r. godz. 1600 - Zebranie śródroczne z rodzicami klas III i IV

15 marca 2019 r. godz 1630

15 kwietnia 2019 r. godz. 1630

15 maja 2019 r. godz 1630

Nasze certyfikaty, zrealizowane lub realizowane projekty oraz partnerzy

Nasza Szkoła

Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

ul. Zamkowa 6
42 - 100 Kłobuck

Jesteśmy tutaj

tel. / fax 34 317 22 31
34 317 36 90

adres

facebook YT logo bip logo