Uroczystości, turnieje, konkursy i olimpiady w roku szk. 2015/2016

 

Lp.

Rodzaj imprezy

Data

Odpowiedzialni

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 IX 2015

opiekunowie Samorządu Szkolnego

II TM/TP - mgr M. Rokosa

2.

Konkurs Historyczny „Jan Długosz i jego czasy”

IX 2015

mgr M. Nowak
mgr B. Leszczyńska

3.

"Sprzątanie Świata"

IX 2015

opiekunowie Samorządu Szkolnego

4. Konkurs "Czy byłbyś dobrym inżynierem?" IX 2015 mgr inż. J. Rudzki
5. Zajęcia w ramach Akademii Młodego Naukowca wg harmonogramu mgr M. Cieślak-Bieleninik
mgr M.Michalak
mgr K. Mrowiec
mgr E. Piguła
mgr M. Wawrońska-Koch
 6. Dzień Edukacji Narodowej 14 X 2015 IV TF - mgr A. Mikołajewska
 7. Udział młodzieży w akcji "Młodzi głosują" IX/X 2015 mgr W. Grzybowski
mgr W. Wilk
mgr B. Leszczyńska
mgr A.Nowicka
 8. Akcja "Góra Grosza" X 2015 Samorząd Szkolny
 9. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej X–XI 2015 mgr K. Dębska
mgr inż. A. Jędryszczak

10.

Olimpiada Przedsiębiorczości

X-XI 2015

mgr I. Szczepaniak
mgr inż. A. Jędryszczak

11.

Olimpiada Wiedzy Technicznej

X 2015

mgr inż. J. Rudzki

mgr A. Kaczmarek

12.

11 Listopada Świętem Narodowym

10.XI 2015

IV TEL-
mgr A. Jędryszczak

 13. Szkolny Konkurs Języka Angielskiego I semestr nauczyciele języka angielskiego
 14. Szkolny Konkurs Języka Niemieckiego
I semestr nauczyciele języka niemieckiego
 15. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych "Landeskunde" zgodnie z harmonogramem nauczyciele języka niemieckiego
 16. Turnieje sportowe o Mistrzostwo Szkoły zgodnie z harmonogramem nauczyciele wychowania fizycznego

17.

Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

XI–XII 2015

mgr B. Leszczyńska
mgr W. Wilk

 18. Obchody II Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka-propagowanie idei praw dziecka XI 2015 pedagodzy szkolni, wychowawcy świetlicy, nauczyciele biblioteki i opiekunowie Samorządu Szkolnego

19.

Międzynarodowy Dzień Walki z AIDS

1.XII 2015

I TM – mgr K. Hutna

20. Akcja "Nasze dwa tygodnie ze sztuką" - rozwijanie zdolności plastycznych, uwrażliwienie na sztukę zgodnie z harmonogramem mgr M. Wawrońska-Koch
mgr J. Zmora

21.

IX Szkolny Konkurs Wiedzy
o HIV i AIDS

I semestr

pedagodzy, mgr L. Paludkiewicz, wychowawcy świetlicy

 22. Udział w akcji społeczno-edukacyjnej "Ofiarom stanu wojennego. Zapal światło wolności" XII 2015 mgr W. Wilk
mgr. B. Leszczyńska
mgr M. Wawrońska-Koch
mgr M. Nowak

23.

Wigilijne spotkanie pracowników

XII 2015

mgr A. Ziomko–Nowak
nauczyciele przedmiotów gastronomicznych

 24. III Szkolny Konkurs Gastronomiczny I semestr mgr inż. I. Gloc
mgr inż. M. Polis
mgr inż. P. Wróblewski
 25. Międzyszkolny Konkurs Gastronomiczny I semestr nauczyciele przedmiotów gastronomicznych
 26. Powiatowy Konkurs Matematyczny dla klas drugich-etap szkolny I semestr nauczyciele matematyki
 27. Olimpiada Wiedzy o Finansach I semestr mgr I. Szczepaniak
mgr inż. A. Jędryszczak
mgr K. Dębska
 28. Olimpiada Przedsiebiorczości i Zarządzania I semstr mgr K. Dębska
mgr I. Szczepaniak
mgr inż. A. Jędryszczak
 29. Turniej Wiedzy Ekonomicznej I semestr mgr I. Szczepaniak
mgr K. Dębska

30.

X Konkurs Informatyczny „Bóbr”

I semestr

mgr inż. M. Bąk
mgr C. Michalski

 31. Olimpiada Wiedzy o Żywieniu listopad 2015 mgr inż. A. Wiśnik
mgr inż. K. Bogacz-Bugaj
 32. Szkolny Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie I semestr mgr W. Wilk
mgr B. Leszczyńska
 33. Świąteczna Paczka XII 2015 wychowawcy świetlicy i pedagodzy szkolni
 34. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych XII 2015 mgr inż. M. Dura
35.

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

I 2015

mgr inż. L. Ochocka
 mgr Agnieszka Nowicka

36.

Szkolny Konkurs Wiedzy
o Społeczeństwie

I semestr

mgr W. Wilk
mgr B. Leszczyńska

37.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

XII 2015

mgr inż. M. Dura
mgr inż. J. Jelonek

 38. Olimpiada Logistyczna WSL Poznań XII 2015 nauczyciele przedmiotów logistycznych

39.

Studniówki klas maturalnych

I 2016

rodzice i wychowawcy klas maturalnych

 40. Olimpiada Wiedzy Ekologicznej I 2016 mgr inż. L. Ochocka
mgr A. Nowicka

41.

Olimpiada Teologii Katolickiej

I semestr

dr A. Dąbrowski
ksiądz prefekt

 42. Konkurs matematyczny dla gimnazjalistów powiatu kłobuckiego I semestr nauczyciele matematyki
 43. III Szkolny Konkurs Matematyczny I semestr mgr B. Trzepizur
mgr K. Musialik
44. Dni Otwarte dla gimnazjalistów wg harmonogramu dyrekcja
mgr J. Mońka
nauczyciele

45.

XIV Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny „Szukamy Mistrza”

II semestr

mgr B. Zbrońska
mgr M. Śliwa

46. XXI Turniej Matematyczny II semestr nauczyciele matematyki

47.

Turniej Wiedzy Ekonomicznej

I semestr

mgr I. Szczepaniak
mgr A. Górka-Ziental

48.

Konkurs z Zasad Rachunkowości

II semestr

mgr K. Dębska

49.
"Gimnazjalisto bądź przedsiębiorczy" II semestr nauczyciele przedmiotów ekonomicznych

50.

Szkolny Konkurs Chemiczny

II semestr

mgr B. Pluta
mgr A. Mikołajewska

51.

X Szkolny Konkurs Recytatorski

II semestr

mgr M. Rokosa
mgr I. Dobringer - Jaworska

 52. Szkolny Konkurs Fryzjerski II semestr mgr M. Klimaszewska
mgr Z. Zimmermann
 53. Szkolny Konkurs Historyczny II semestr mgr W. Wilk
mgr B. Leszczyńska
 54. Dyktando z jezyka niemieckiego II semestr mgr A. Kasprzak
mgr K. Strzeszyna
 55. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy I 2016 opiekunowie Samorządu Szkolnego i mgr B. Pluta
 56. Szkolenie dla uczniów w ramach projektu "ABC pierwszej pomocy" I 2016 mgr A. Ziomko-Nowak
57. Dzień Bezpiecznego Internetu II 2016 mgr inż. M. Bąk
mgr C. Michalski

58.

Turniej Gier Komputerowych

II semestr

mgr C. Michalski

59.

Ogólnopolski Konkurs Biblijny

II semestr

mgr A. Ziomko - Nowak

 60.  Olimpiada Wiedzy Ogólnopolicyjnej  II semestr mgr W. Wilk
mgr A. Ziomko-Nowak
 61. Olimpiada Wiedzy o Internecie II semestr mgr inż. I. Rykała
mgr C. Michalski
mgr inż. M. Bąk
 62. Konkurs z Rachunkowości (Stowarzyszenie Księgowych w Polsce o/Częstochowa) II semestr mgr K. Dębska
mgr A. Górka-Ziental
 63. Obchody "Dnia Ziemi" - kształtowanie postaw proekologicznych II semestr mgr inż. L. Ochocka
mgr A. Nowicka
mgr M. Wawrońska-Koch

64.

Olimpiada Techniki Samochodowej III 2016 mgr inż. K. Zawada
65. Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny "EKO-PLANETA" II semestr mgr inż. L. Ochocka
mgr A. Nowicka
66. VII Powiatowy Konkurs Matematyczny - etap szkolny I semstr nauczyciele matematyki
67. Konkurs Wiedzy Technicznej II semestr mgr inż. A. Kaczmarek
68. Powiatowy Konkurs PCK II semestr mgr A. Ziomko - Nowak
69. Turniej Szachowy II semestr wychowawcy świetlicy
70. V edycja Oólnopolskiego Konkursu Wiedzy Logistycznej
III 2016 nauczyciele przedmiotów logistycznych
71.
Festiwal Nauki II semestr mgr M. Cieślak-Bieleninik
mgr M.Michalak

72.

Konkursy plastyczne

I–II semestr

wychowawcy świetlicy

73.

Konkursy profilaktyczne

I–II semestr

wychowawcy świetlicy
pedagodzy szkolni

74.

Dzień Kobiet

8 III 2016

ITŻ+TF – mgr M. Nowak

75.

Konkurs „Być przedsiębiorczym”

II semestr

mgr I. Szczepaniak
mgr inż. A. Jędryszczak

76.

Konkurs Wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy w budownictwie

III  2016

mgr inż. M. Dura

77.

Dzień Samorządności Szkoły

21 III 2016

Samorząd Uczniowski
Szkolna Drużyna Harcerska-
mgr B. Pluta
Samorządy klasowe

78.

Dzień Ziemi

22 IV 2016

mgr inż. L. Ochocka
mgr A. Nowicka

79.

Rocznica Uchwalenia Konstytucji
3 Maja

29.IV 2016

II TE+TL
mgr J. Mońka

80.

Pożegnanie klas maturalnych

IV 2016

II LO mgr B. Leszczyńska

81.

Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny

V  2016

mgr inż. K. Zawada

82.

Dzień Profilaktyki i Sportu

1 VI 2016

wychowawcy świetlicy
pedagodzy
 nauczyciele wf,
wychowawcy

83.

Światowy Dzień bez Tytoniu

1 VI 2016

pracownicy biblioteki

84.

Konkurs Dendrologiczny

V  2016

mgr inż. L. Ochocka
mgr A. Nowicka

85.

Konkurs bezpieczeństwa na drodze

II semestr

mgr inż. K. Zawada

86.

Zakończenie roku szkolnego

24.VI 2016

III TB mgr M. Michalak

87.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

1.IX 2016

II LO -mgr A. Borowczyk-Szymanek

 

Jesteśmy na FB

Pracownia CNC Kłobuck Zagórze

Zagraniczne praktyki zawodowe odbyło

296 uczniów

naszej szkoły

Nasza Szkoła

Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

ul. Zamkowa 6
42 - 100 Kłobuck

Jesteśmy tutaj

tel. / fax 34 317 22 31
34 317 36 90

adres

facebook YT logo bip logo
 

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
31

Nasze certyfikaty, zrealizowane lub realizowane projekty oraz partnerzy

© 2018 Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku. Designed By WarpTheme

Nasza Szkoła

Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

ul. Zamkowa 6
42 - 100 Kłobuck

Jesteśmy tutaj

tel. / fax 34 317 22 31
34 317 36 90

adres

facebook YT logo bip logo