W dniach 04 – 15 grudnia 2017 r. przedstawiciele Samorządu Szkolnego: Dominika Makles, Dominik Gloc, Luiza Radajewska, Karolina Mielczarek z klasy  I LO przeprowadzili zbiórkę monet w ramach akcji „Góra Grosza”. Akcja przeprowadzana była poprzez zbiórkę monet groszowych (od 1 gr. do 5 zł. ).

Dnia 18 grudnia  2017r. Wiktoria Sołtysiak, Wiktoria Kaczmarek i Dominik Gloc  z kl. I LO w obecności opiekuna SU p. Bernardyny Leszczyńskiej komisyjnie przeliczyły wszystkie zebrane pieniądze. Sporządzono również protokół zbiórki. Po przeliczeniu wszystkich monet okazało się, że podczas akcji zebrano monety o łącznej wartości 276,87 zł. Opiekę nad uczniami podczas zbiórki sprawowały oraz dokonały rozliczenia pieniędzy zebranych  w czasie akcji z organizatorem -p. Bernardyna Leszczyńska i p. A. Nowicka.

Akcja przeprowadzona była sprawnie. Cieszyła się ona dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. Wszyscy bardzo chętnie włączyli się  do udziału w akcji. Pieniądze zostały przekazane Poczcie Polskiej wyznaczonej przez organizatora akcji do odbioru pieniędzy.