Alicja Kedziora

minAlicja Kędziora
w 1998 r. ukończyła Technikum Budowy Maszyn przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Kłobucku. Absolwentka studiów polonistycznych i teatrologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiów doktoranckich na tym Uniwersytecie. Obecnie adiunkt w Katedrze Zarządzania Kulturą Instytutu Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Pracowni Dokumentacji Życia i Twórczości Heleny Modrzejewskiej. Współautorka podręcznika do nauczania języka polskiego jako obcego. Laureatka nagrody Ars Quaerendi i stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w 2010r. oraz stypendium Ministra Szkolnictwa Wyższego dla młodych naukowców w 2011r.
Po 22 latach od rozpoczęcia szkoły średniej – wspomina - stawiam sobie pytanie o to, co pozostało z wiedzy, która została mi przekazana; odpowiedź wydaje się być zatrważająca, pamiętam przecież niepokojąco mało, z trudem przypominam sobie nazwy przedmiotów zawodowych, z jeszcze większym tytuły podręczników. Pamiętam natomiast, że wówczas Polska ratyfikowała Europejską Konwencję Praw Człowieka oraz uznała jurysdykcję Europejskiego Trybunału. A przecież technikum budowy maszyn, jedna z niewielu wówczas specjalności w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku, było jednym z najlepszych w regionie. Co się stało z wiedzą, zdobywaną przez pięć lat? Toczące się od kilku lat dyskusje wyraźnie dowodzą, że oprócz wiedzy, edukacja na poziomie szkolnictwa ponadgimnazjalnego dostarczać powinna ściśle określonych umiejętności i kompetencji społecznych, które na dalszym etapie kształcenia są równie istotne, jeśli nie istotniejsze od wiedzy, gdyż dają narzędzia, pozwalające ją zdobywać. I chociaż pytanie o klasyfikację maszyn cieplnych bądź urządzeń dźwignicowych zapewne wprowadziłoby mnie w niemały popłoch, to, co dała mi szkoła – wrażliwość etyczną, szacunek do wiedzy, zdolność, a zwłaszcza pragnienie jej poszukiwania, pogłębiania i interpretowania, umiejętność prezentowania własnych poglądów i akceptowania poglądów innych, umiejętność krytycznej oceny rzeczywistości – postawiły mnie na wygranej pozycji zarówno podczas studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim, najpierw polonistycznych, potem teatrologicznych, w trakcie studiów doktoranckich i już po zdobyciu stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych, podczas objęcia pierwszej pracy asystenta, potem adiunkta, przyjęcia stanowiska kierownika Pracowni Heleny Modrzejewskiej, dyrektora ds. dydaktycznych Instytutu Kultury UJ, vice-prezesa Fundacji dla Modrzejewskiej. Wszystko jednak wydaje się być mniej ważne wobec tego, że szkoła nauczyła mnie, iż życie nie jest poprzecinaną linią na dłoniach, a niebo to nie prześwit pomiędzy wieżowcami i dzięki niej zrozumiałam, że zawarte w Konwencji prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego przynależy każdemu człowiekowi, także mnie.

Nasza Szkoła

Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

ul. Zamkowa 6
42 - 100 Kłobuck

Jesteśmy tutaj

tel. / fax 34 317 22 31
34 317 36 90

adres

facebook YT logo bip logo
 

Jesteśmy na FB

Pracownia CNC Kłobuck Zagórze

Zagraniczne praktyki zawodowe odbyło

296 uczniów

naszej szkoły

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
Data : 2019-06-22
23
Data : 2019-06-23
24
Data : 2019-06-24
25
Data : 2019-06-25
26
Data : 2019-06-26
27
Data : 2019-06-27
28
Data : 2019-06-28
29
Data : 2019-06-29
30
Data : 2019-06-30

Nasze certyfikaty, zrealizowane lub realizowane projekty oraz partnerzy

Nasza Szkoła

Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

ul. Zamkowa 6
42 - 100 Kłobuck

Jesteśmy tutaj

tel. / fax 34 317 22 31
34 317 36 90

adres

facebook YT logo bip logo