Dzień Otwarty w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku

Zapraszamy wszystkich na Dzień Otwarty w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku,
który odbędzie się 1 lutego (piątek) w godzinach od 8 - 16

Dariusz Kwiatkowski

minDariusz Kwiatkowski
w 1988 r. ukończył Technikum Mechaniczne przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Kłobucku. Absolwent Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej, profesor Politechniki Częstochowskiej, zastępca Dyrektora Instytutu Technologii Mechanicznych. Od 1 października 1993 roku rozpoczął pracę asystenta w Instytucie Obróbki Plastycznej i Tworzyw Sztucznych. W latach 1994 - 1998 był słuchaczem Studium Doktoranckiego na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej. W 1999 roku obronił pracę doktorską na temat „Badanie wybranych właściwości fizycznych i przetwórczych kompozytów politrioksanu z mikrosferami z popiołów lotnych" i otrzymał akt mianowania na stanowisko adiunkta.
W 2012 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej. Od 2013 pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego Politechniki Częstochowskiej. Jest też Prezesem Towarzystwa Przetwórców Tworzyw Polimerowych - organizacji działającej w ramach SIMP na kadencję 2014-2017.
Jest autorem i współautorem 102 publikacji zamieszczonych w czasopismach krajowych, zagranicznych i materiałach konferencyjnych oraz monografii habilitacyjnej. Jego dorobek naukowy obejmuje również 14 rozdziałów w pracach zbiorowych.
Bierze aktywny udział w pracach badawczych w ramach działalności statutowej Wydziału, projektach finansowanych przez NCN oraz Komisję Europejską. W latach 2004-2009 uczestniczył w realizacji dwóch projektów wykonywanych w ramach 6 oraz 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej.
Były to projekty z grupy Collective Research: Hipermoulding Coll-CT-2003-500319.
Prowadzi działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną Politechniki Częstochowskiej. Wypromował wielu magistrów i inżynierów tej uczelni. Za swoje zaangażowanie wielokrotnie nagradzany i wyróżniany m.in.: Medalem Edukacji Narodowej i Nagrodami Rektora Politechniki Częstochowskiej.

Jesteśmy na FB

Pracownia CNC Kłobuck Zagórze

Zagraniczne praktyki zawodowe odbyło

296 uczniów

naszej szkoły

Nasza Szkoła

Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

ul. Zamkowa 6
42 - 100 Kłobuck

Jesteśmy tutaj

tel. / fax 34 317 22 31
34 317 36 90

adres

facebook YT logo bip logo
 

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nasze certyfikaty, zrealizowane lub realizowane projekty oraz partnerzy

Nasza Szkoła

Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

ul. Zamkowa 6
42 - 100 Kłobuck

Jesteśmy tutaj

tel. / fax 34 317 22 31
34 317 36 90

adres

facebook YT logo bip logo