W dniu 14 grudnia 2017 roku została podpisana umowa o współpracy w ramach programu "Szkół partnerskich"  pomiędzy Zespołem Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku, a Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej.

Celem programu jest propagowanie nauk technicznych wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.