Dnia 11 grudnia w Zespole Szkół w Przystajni, odbyło się uroczyste wręczenie nagród  uczniom, których prace zostały wysoko ocenione przez komisję konkursową w VII Powiatowym  Konkursie Komputerowym pt. „Pocztówka Świąteczna”.

Dwóch uczniów naszej szkoły z klasy I TI zostało nagrodzonych:  Piotr Jeziorski zdobył pierwsze miejsce, Weronika Witt drugie. Uczniowie otrzymali dyplomy, książki oraz nagrody rzeczowe.

Do wiadomości podała: Iwona Rykała