W dniu 7 grudnia 2017 r. w auli Zespołu Poklasztornego Parafii św. Zygmunta Częstochowie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów.  W roku szkolnym 2017/18 dyplomy otrzymało 52 uczniów z naszego regionu. Dyplomy stypendystom wręczył Pan Jacek Szczotka - Wicekurator Oświaty w Katowicach oraz Pan Mariusz Trepka - Wicewojewoda Śląski.

W gronie najlepszych znaleźli się również nasi uczniowie:

Kinga Kłysińska z klasy III TE/TL Technikum Nr 1 w Kłobucku

Jakub Kluba z klasy III I Liceum Ogólnokształcącego w Kłobucku.

Stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.